Időállapot: közlönyállapot (2015.XI.13.)

2015. évi CLXIV. törvény

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2015. évi

a) bevételi főösszegét 16 445 724,5 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 17 338 128,6 millió forintban,

c) hiányát 892 404,1 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 74. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állam legkésőbb 2015. december 15-ei hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) legfeljebb 47 149,1 millió forint tőkeösszegű, a Gst. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adósságelemeinek az átvállalás időpontjában fennálló összegét és azok járulékait. Az átvállalás nem érinti az átvállalásra kerülő adósságelemek alapján fennálló, fizetési jogokon és kötelezettségeken kívüli egyéb jogokat és kötelezettségeket. Az államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli. Az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján az e bekezdés szerinti adósság átvállalásáról legkésőbb 2015. december 15-éig megállapodást köt az átvállalással érintett MTVA-val és annak hitelezőivel.”

3. § (1) A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kvtv. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi CLXIV. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet

1. XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím a következő 67. Modern Városok Program jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2015. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
67 Modern Városok Program 25 000,0 25 000,0

2. XI. Miniszterelnökség fejezet „1-30. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-30. cím összesen: 287 757,8 53 452,6 234 305,2

3. XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2015. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 160 000,0

4. XI. Miniszterelnökség fejezet „32-34. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
32-34. cím összesen: 345 700,0

5. XI. Miniszterelnökség fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XI. fejezet összesen: 681 871,8 53 455,6 235 350,2

6. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő 21. alcímmel egészül ki:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2015. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 1 000,0 1 000,0

7. XIV. Belügyminisztérium fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 514 435,1 29 726,4 484 708,7

8. XIV. Belügyminisztérium fejezet „XIV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XIV. fejezet összesen: 518 490,1 29 726,4 484 708,7

9. XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2015. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Általános forgalmi adó 3 220 385,0

10. XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 2. Jövedéki adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
FEJEZET 2015. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 Jövedéki adó 951 500,0

11. XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet „XLII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XLII. fejezet összesen: 1 333 245,1 7 722 662,4

2. melléklet a 2015. évi CLXIV. törvényhez

A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 106a sorral egészül ki:

106a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (20. cím, 21. alcím)

  Vissza az oldal tetejére