Időállapot: közlönyállapot (2015.XI.13.)

2015. évi CLXIX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról * 

1. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az 575/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés 39. pontjától eltérően az (1) bekezdés alkalmazása során az MFB Zrt. tekintetében nem minősül ügyfélcsoportnak azoknak az ügyfeleknek a köre, amely ügyfelek kizárólag az MFB Zrt.-vel fennálló kapcsolatukra tekintettel képeznének egyetlen kockázati tényezőt.”

(2) Az MFB tv. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az 575/2013/EU rendelet 114-134. cikkétől eltérően az MFB Zrt. esetében a hazai pénznemben denominált, uniós forrásokból alapok alapját végrehajtó szervezetként finanszírozott kitettségekhez 0%-os kockázati súlyt kell rendelni.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére