Időállapot: közlönyállapot (2015.XI.16.)

2015. évi CLXXIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 32 297,6 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-hatszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 32 297,6 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-hatszázezer forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2016. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 481,4 M Ft-ban, azaz négyszáznyolcvanegymillió- négyszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 481,4 M Ft-ban, azaz négyszáznyolcvanegymillió-négyszázezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi kiadási előirányzatát 1173,0 M Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázhetvenhárommillió forintban,

d) a Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi bevételi előirányzatát 1173,0 M Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázhetvenhárommillió forintban

hagyja jóvá.

(2) Az 1. § a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 77 695,9 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-hatszázkilencvenötmillió-kilencszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 77 695,9 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-hatszázkilencvenötmillió-kilencszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság a 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslatban számol be, melyet az Alap 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2016. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2016. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi CLXXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 6 725,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 135,5
3. Dologi kiadások 10 000,0
4. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül 330,0
5. Tartalékok 9 098,7
6. Beruházások 3 900,0
7. Felújítások 100,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0
Összesen: 32 297,6

2. A Médiatanács 2016. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 82,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22,1
3. Dologi kiadások 353,2
4. Egyéb működési célú kiadások 24,0
Összesen: 481,4

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi kiadási előirányzatok

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 1 091,0
2. Frekvenciapályázati díj 3,0
3. Támogatási pályázati díj 54,0
4. Kötbér és bírság 21,0
5. Késedelmi kamat 2,0
6. Bankköltség kifizetése 2,0
Összesen: 1 173,0

2. melléklet a 2015. évi CLXXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 224,4
2. Igazgatási szolgáltatási díjak 384,4
3. Frekvenciadíjak 18 947,8
4. Azonosítók díja 2 450,0
5. Felügyeleti díj 1 897,0
6. Bírság 200,0
7. Késedelmi pótlék 10,0
8. Működési bevételek 6 159,2
9. Felhalmozási bevételek 8,8
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16,0
Összesen: 32 297,6

2. A Médiatanács 2016. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 173,9
2. Működési bevételek 307,5
Összesen: 481,4

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi bevételi előirányzatok

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 1 091,0
2. Frekvenciapályázati díj 3,0
3. Támogatási pályázati díj 54,0
4. Kötbér és bírság 21,0
5. Késedelmi kamat 2,0
6. Bankköltség térítése 2,0
Összesen: 1 173,0

3. melléklet a 2015. évi CLXXIV. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. évi költségvetése

adatok millió Ft-ban
I. BEVÉTELEK Előirányzat összege
1. Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0
2. Médiaszolgáltatási díj 1 091,0
2.1 MTM-SBS Televízió Zrt. 66,0
2.2 Magyar RTL Televízió Zrt. 89,1
2.3 1. számú kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.) 461,9
2.4 nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok 474,0
3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 54,0
4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat 23,0
5. Önkéntes befizetések -
6. Forrás az Mttv. 134. § (5) bekezdése alapján -
7. Egyéb céltámogatások -
8. Finanszírozott áfa visszatérítése -
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 71 029,0
9. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 6 666,9
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK 77 695,9
10. Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2015. december 31.) 0,0
ÖSSZES BEVÉTEL 77 695,9
adatok millió Ft-ban
I. KIADÁSOK Előirányzat összege
1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 630,7
1.1 Médiatanács 173,9
1.2 Médiatanács hivatali szervezete 2 224,4
1.3 Közszolgálati Közalapítvány 232,4
2. Média Mecenatúra támogatás 3 145,0
3. wDuna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 68 381,7
5. Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI) 871,4
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 133,0
8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa 38,6
9. Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 2,0
10. Szerzői jogdíj (must carry) 283,7
11. Egyéb céltámogatások felhasználása -
12. Az Mttv. 134. § (5) bekezdés szerinti forrás felhasználása -
13. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 211,7
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 695,9
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés) 0,0
ÖSSZES KIADÁS 77 695,9
ÖSSZES BEVÉTEL 77 695,9
ÖSSZES KIADÁS 77 695,9
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET 0,0
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE 0,0

  Vissza az oldal tetejére