Időállapot: közlönyállapot (2015.XII.12.)

2015. évi CCV. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról * 

1. § A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 17. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az írásos értesítőben a biztosító figyelemfelhívásra alkalmas módon tájékoztatja a szerződő felet, hogy

a) a díjtarifája - a 23. § (3a) bekezdése alapján - csak a javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés a 24. § (1) bekezdés szerint módosuló szerződésnek minősül, továbbá

b) a 24. § (1) bekezdés szerint módosuló szerződés a szerződő javára a 23. § (3a) bekezdése szempontjából hogyan módosul.”

2. § (1) A Gfbt. 23. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A biztosító (3) bekezdésben meghatározott díjtarifája csak a 24. § (1) bekezdése szerint módosuló szerződéssel rendelkező javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés új szerződésnek vagy pedig a 24. § (1) bekezdés szerint módosuló szerződésnek minősül.”

(2) A Gfbt. 23. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A biztosító a (4) bekezdésben meghatározott hozzáférhetővé tétel során köteles figyelemfelhívásra alkalmas módon - a díjtarifájával kapcsolatban - azt is feltüntetni, hogy a (3) bekezdésben meghatározottak szerint alkalmazandó díjtarifája csak a 24. § (1) bekezdése szerint módosuló szerződéssel rendelkező javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés új szerződésnek vagy pedig a 24. § (1) bekezdés szerint módosuló szerződésnek minősül.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.