Időállapot: közlönyállapot (2015.XII.22.)

2015. évi CCXVII. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról * 

I. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENSÚLYÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK

1. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

1. § Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó tv.) 4/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A különadó mértéke)

a) hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre 0,24 százalék 2016-ban,”

II. FEJEZET

EGYES ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

2. § Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176/A. §-a.

3. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény módosítása

3. § Nem lép hatályba az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése.

4. Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény módosítása

4. § Nem lép hatályba az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény

a) 16. § (2), (3) és (5) bekezdése,

b) 17. §-a,

c) 18. § (1), (3) és (4) bekezdése.

5. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény módosítása

5. § Nem lép hatályba az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 119. §-a és 120. §-a.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Hatályba léptető rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-2. § 2016. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére