Időállapot: közlönyállapot (2015.III.20.)

5/2015. (III. 20.) OGY határozat

a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés - a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 4. pont v) alpontjában foglaltakat alapul véve - a következő határozatot hozza:

1. A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 4. pontja a következő w) és z) alponttal egészül ki:

(Az Országgyűlés az 1-3. pontokban foglaltak végrehajtása érdekében felkéri a Kormányt, hogy az Energiastratégia alapján:)

w) kétévente vizsgálja felül, szükség esetén frissítse az Energiastratégia energiafelhasználásra vonatkozó előrejelzéseit és gondoskodjon azok közzétételéről;

z) ha a w) alpont szerinti frissített előrejelzések közzétételre kerülnek, akkor az 5. táblázat értékei helyett azokat tekintse irányadónak a Kormány az energetikai vonatkozású tervezései során.”

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére