Időállapot: közlönyállapot (2015.IV.17.)

17/2015. (IV. 17.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről * 

Az Országgyűlés,

- figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni küzdelemben;

- figyelemmel arra, hogy Magyarország az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett nemzetközi koalíció elkötelezett tagja;

- figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. és 2014. szeptember 24-én hozott 2178. számú határozataira, továbbá az Iraki Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésre;

- az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Irak területén élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények megakadályozásának elősegítése érdekében

az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partnerképesség-építési, őrző-védő és csapatkísérő feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, legfeljebb 150 - váltási időszakban 300 - fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingense (a továbbiakban: Kontingens) kerüljön létrehozásra, az erbili kiképző központ illetékességi területére kitelepítésre és állomásoztatásra. A hozzájárulás kiterjed a magyar szerepvállalással összhangban álló, és az erbili kiképző központ illetékességi területén kívül eső törzs- és biztosító beosztásoknak - a Kontingens létszámának terhére történő - betöltésére is.

2. Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a jelen határozat alapján szükségessé váló intézkedéseket saját hatáskörében haladéktalanul tegye meg.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a Kontingens működéséről az Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát igény szerint, de rendes ülésszakonként legalább egy alkalommal tájékoztassa.

4. Az Országgyűlés hozzájárulását adja, hogy a Kontingens feladatát 2017. december 31-ig lássa el.

5. Ez a határozat az elfogadásakor *  lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére