Időállapot: közlönyállapot (2015.VI.17.)

28/2015. (VI. 17.) OGY határozat - a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról 2/2. oldal

Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Nonprofit x
Közhasznú Kft.
Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. x
magángazdálkodók x x x x x x x x x
OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI INTÉZMÉNYEK
felsőoktatási intézmények x x x x x x x x x x x x
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet x
Magyar Tudományos Akadémia, háttérintézményei x x x x x x x x x x x
szőlészeti és borászati kutatóintézetek
(Badacsony, Eger, Kecskemét, Pécs, Tokaj)
x
közgyűjtemények, gyűjteményes kertek x x x x x x x x
CIVIL SZERVEZETEK, SZÖVETSÉGEK, TÁRSASÁGOK
természetvédelmi civil szervezetek x x x x x x x x x x x x x
Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség x
Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara x
Vadászatra jogosultak x x
Halászatra jogosultak x
Magyar Állattenyésztők Szövetsége x x
Magyar Akvakultúra Szövetség x
Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-
hasznosítók Szövetsége
x
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége x x x x x x
Magyar Állatkertek Szövetsége x x x

6. táblázat: A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia célkitűzéseinek megvalósításában érintett szereplők (2013)

5. A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE

A 2020-ig szóló jövőkép teljesítése érdekében alapvetően fontos, hogy a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia végrehajtását azonnal el kell kezdeni.

A Stratégia végrehajtásának, a szükséges beavatkozások megvalósításának intézményi és személyi feltételeit elsősorban a kormányzat biztosítja, a minisztériumok közti munkamegosztásra építve. A Kormány irányítja a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtását, meghatározza és összehangolja a minisztériumok és a Kormánynak közvetlenül alárendelt szervek ezirányú tevékenységét. Ugyanakkor a célok elérése érdekében kiemelten fontos valamennyi érintett társadalmi csoport - így kiemelten az önkormányzatok, a gazdasági szféra és a lakosság - részvétele a feladatok megvalósításában.

A Stratégia megvalósításának személyi feltételei alapvetően adottak. A Stratégia végrehajtásának és a nyomon követés folytonosságának, továbbá az értékeléshez szükséges információbázisok biztosítása érdekében fontos szempont a kormányzat szakpolitikai intézményeivel való megfelelő szintű együttműködés biztosítása, a tárcák háttérintézményi szakértői bázisának, valamint az intézményi és szakértői kapcsolatrendszer megerősítése. A Stratégia személyi feltételeinek biztosítása szorosan összefügg a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programmal.

A Stratégia végrehajtását, a célkitűzések és az intézkedések hatékonyságát, a szakmai teljesítményeket folyamatosan értékelni szükséges, az intézkedések megfelelőségét szükség esetén felül kell vizsgálni. A Stratégia megvalósulásának nyomon követése az egyes célkitűzéseknél feltüntetett indikátorok segítségével történik, ezért az indikátorok alapján adat- és információgyűjtésre, valamint ezek elemzésére van szükség.

A Stratégia megvalósulásáról közbenső értékelést kell készíteni 2017-ben, majd a megvalósítási időtáv végét követő egy éven belül, 2021-ben utólagos értékelést kell készíteni.

Ezeket a beszámolókat a Biológiai Sokféleség Egyezmény hazai honlapján (http://www.biodiv.hu/) nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

A végrehajtás értékelésének és nyomon követésének személyi feltételeit a természetvédelemért felelős tárca biztosítja, az érintett tárcákkal, intézményekkel együttműködve.

6. ÁBRA-, TÁBLÁZAT ÉS TÉRKÉPJEGYZÉK


  Vissza az oldal tetejére