Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.7.)

29/2015. (VII. 7.) OGY határozat

a bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom megóvásáról * 

1. Magyarország több mint egy évtizede az Európai Unió tagállama. Meggyőződésünk, hogy Magyarország polgárai helyes döntést hoztak, amikor nagy többséggel foglaltak állást az Európai Közösség intézményrendszeréhez való csatlakozás mellett. Az akkor elfogadott alkotmánymódosítás és azzal egyezően az Alaptörvény is egyértelművé teszi, hogy Magyarország egyes hatásköröket más tagállamokkal közösen az Unió intézményei útján gyakorol. Az európai uniós támogatások szabályszerűségének ellenőrzése ilyen módon az Unió intézményeinek feladata. Az Országgyűlés véleménye szerint elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió intézményei a pénzügyi ellenőrzési feladatokat gazdasági társaságokra ruházzák át, az pedig még inkább megdöbbentő, hogy egy országgyűlési képviselő, pártelnök, Gyurcsány Ferenc tulajdonában lévő társaság, az Altus Zrt. vezette konzorcium lássa el ezeket a feladatokat. Mivel Gyurcsány Ferenc az Altus-ból származó jövedelmét pártjának a támogatására is fordítja, az Európai Bizottság illetékes intézményének döntése felveti a közvetett pártfinanszírozás lehetőségét, sérti a politikai pártok közötti esélyegyenlőséget, megkérdőjelezi az ellenőrzés objektivitását, alkalmas az Európai Unió tekintélyének és az európai polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának aláásására.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

- kezdeményezzen tárgyalásokat az Európai Bizottsággal az uniós pénzügyi támogatások ellenőrzésére vonatkozó szerződéskötési gyakorlatról;

- vizsgálja meg az országgyűlési képviselőkre, illetve a politikai pártok finanszírozására vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat;

- vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a hatályos uniós és hazai jogszabályok figyelembevételével, esetleges módosításával biztosítható-e az ilyen jellegű összeférhetetlenségek megelőzése és szankcionálása;

- vizsgálja meg, hogy a magyar törvények megkerülésével bújtatott pártfinanszírozásban részesülő párt magyar költségvetési forrásból folyósított támogatását a törvényes helyzet helyreállításáig fel lehet-e függeszteni.

3. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére