Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.7.)

33/2015. (VII. 7.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról * 

1. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat (a továbbiakban: határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján - a Gazdasági bizottság javaslatára - dr. Kandrács Csaba helyett

dr. Báger Gusztávot

hat évre a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjává megválasztja.

2. A határozat 1. pontjában a „Gazdasági és informatikai bizottság” szövegrész helyébe a „gazdasági ügyekért felelős állandó bizottság” szöveg lép.

3. Ez a határozat az elfogadásakor *  lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére