Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.7.)

34/2015. (VII. 7.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért a szervezet 2014. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.

2. Az Országgyűlés elismeri a 35/2009. (V. 12.) OGY határozat 2. a) pontja szerint az Állami Számvevőszék korrupciós kockázatok feltérképezésére irányuló tevékenysége végrehajtását, és az integritásalapú szervezeti kultúra elterjesztése érdekében végzett tevékenységét. Ennek fejlesztéseként az Országgyűlés támogatja, hogy a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodásban érintett szervezetek tekintetében az Állami Számvevőszék szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére