Időállapot: közlönyállapot (2016.IV.11.)

2016. évi XVI. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról * 

1. § A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) a következő 105/A. §-sal egészül ki:

„105/A. § (1) E törvénynek a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról szóló 2016. évi XVI. törvénnyel módosított 104/A. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az Are. tv. 104/A. § (1) bekezdésében a „2016. március 1. napjáig,” szövegrész helyébe a „2016. szeptember 30. napjáig,” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az Are. tv. 104/A. § (2) bekezdése.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére