Időállapot: közlönyállapot (2016.IV.19.)

2016. évi XXVII. törvény

a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról * 

1. § (1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A gyakorlati képzéshez kapcsolódó, a felsőoktatási intézmény által meghatározott szakmai feltételeket az iskolaszövetkezet és a szolgáltatás fogadója együttesen biztosítja.”

(2) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az iskolaszövetkezet útján megszervezett gyakorlati képzés esetén a szakmai gyakorlatot - a szolgáltatás fogadója nyilatkozata alapján - az iskolaszövetkezet igazolhatja, feltéve, hogy a munkavégzés az iskolaszövetkezet hallgató tagjának felsőoktatási képzésben megszerzett elméleti ismereteinek felhasználását igényli, továbbá a szolgáltatás fogadója megfelel a szakmai gyakorlóhellyel, a munkavégzés tartalma pedig a szakmai gyakorlattal szemben jogszabály által támasztott követelményeknek.

(8) Az iskolaszövetkezet a szolgáltatás fogadójával kötött megállapodást köteles az Oktatási Hivatalnak annak megkötésétől számított öt munkanapon belül megküldeni. Az Oktatási Hivatal a szakmai gyakorlattal kapcsolatos követelmények teljesülését a szolgáltatás fogadójánál is ellenőrizheti.

(9) Az iskolaszövetkezet közhasznú jogállású lehet.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére