Időállapot: közlönyállapot (2016.VI.23.)

2016. évi LXXXIV. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról * 

1. § A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Visszaigényelhető

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak az a része, amelyet az egyetemes szolgáltató lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett,

b) azon földgáz mennyiség után megfizetett tagi hozzájárulás, amelyet igazoltan nem energetikai célra, hanem vegyipari célra, vegyipari alapanyagként hoznak be, használnak fel vagy értékesítenek.”

2. § Ez a törvény 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére