Időállapot: közlönyállapot (2016.VI.23.)

2016. évi LXXXVII. törvény

a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról * 

1. § A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény (a továbbiakban: Kárrendezési törvény) 4. § 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:

3. hozam: az értékpapírszámla-vezető által a kárrendezésre jogosultnak ténylegesen jóváírt)

a) kamat összegéből a kárrendezésre jogosult által ténylegesen elért jövedelem,”

2. § A Kárrendezési törvény a következő 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § (1) E törvénynek a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezését a folyamatban lévő kárrendezésre is alkalmazni kell.

(2) Azon kárrendezésre jogosultak esetén, akiknél a kárrendezésre jogosultnak járó ellenérték összege a Módtv.-vel megállapított rendelkezések értelmében ötszáz forintot meghaladó mértékben növekedne, az Alap a Módtv. hatálybalépését követő 30 napon belül az ellenértéket ismételten megállapítja. Azon jogosultak esetében, akiknél a 13. § (5) bekezdése szerinti határidő a visszavonásra a Módtv. hatálybalépésekor még nyitva áll, vagy akik a kárrendezési kérelmüket visszavonták, az Alap ezen újabb értesítése a korábban megküldött értesítés helyébe lép. A módosítással érintett azon jogosultak esetében, akiknél a Módtv. hatálybalépését megelőzően megállapított ellenérték tekintetében a 13. § (5) bekezdése szerinti határidő lejárt, és a jogosult a kérelmét nem vonta vissza, az Alap az ellenérték ismételt megállapításával egyidejűleg intézkedik a különbözet jogosult részére történő kifizetése iránt.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére