Időállapot: közlönyállapot (2016.VI.23.)

2016. évi LXXXVIII. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról * 

1. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A továbbfeldolgozási vagy kiszerelési céllal Magyarország területére behozott, az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában közfogyasztásra forgalomba még nem hozott borászati termék bor származási bizonyítványának kiállítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a borászati hatóság igazolását a bortétel és a kísérődokumentumban foglaltak egyezőségéről. A borászati hatóság az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 90 napon belül állítja ki.”

2. § A Btv. 13/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „120 hl/ha” szövegrész helyébe a „160 hl/ha” szöveg lép.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére