Időállapot: közlönyállapot (2016.X.19.)

2016. évi CII. törvény

az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról * 

1. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosítása

1. § Hatályát veszti a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény

a) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , továbbá” szövegrész,

b) 7. § (1) bekezdés b) pontja, valamint

c) 19-28. §-a.

2. A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény módosítása

2. § (1) Hatályát veszti a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a továbbiakban: Ámt.) 25. § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Ámt. 13. § (1) bekezdésének záró szövegrészében „A kárpótlásra jogosult a vételárat az őt megillető kárpótlási jeggyel is kiegyenlítheti.” szöveg.

3. A kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről szóló 1992. évi XLIX. törvény hatályon kívül helyezése

3. § Hatályát veszti a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről szóló 1992. évi XLIX. törvény.

4. Záró rendelkezés

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére