Időállapot: közlönyállapot (2016.XI.4.)

2016. évi CXV. törvény

a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról * 

1. § A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Törvény) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonába átadott Zalaegerszeg 217/6 hrsz.-ú ingatlan nem szolgálja közvetlenül a Törvényben meghatározott feladatellátást, ezért az ingatlan e törvény hatálybalépésének napjával az állam tulajdonába kerül.

2. § Hatályát veszti a Törvény mellékletének 147. sora.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére