Időállapot: közlönyállapot (2016.XII.2.)

2016. évi CXXVII. törvény - a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról 2/2. oldal

1. Az At. 1. melléklet a) pont 4. pont 4.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az apa és az anya)

„4.8. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. §-a, 16. §-a és 1. melléklete, valamint e törvény 46. § (1) bekezdés a) és d) pontja alapján tett nyilatkozata arról, hogy gyermekük melyik elismert nemzetiséghez tartozik, valamint, hogy

a) a gyermeknek mely nemzetiségi utónevet vagy utóneveket kívánják anyakönyveztetni;

b) a gyermek családi nevét az adott nemzetiség anyanyelvi szabályai szerint kérik anyakönyveztetni;

c) a gyermek nevét az adott nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi nyelven is kívánják anyakönyveztetni;

d) a gyermek részére az adatokat nemzetiségi nyelven is tartalmazó anyakönyvi kivonatot kívánnak kiállíttatni.”

2. Az At. 1. melléklet d) pont 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. A haláleset jegyzőkönyvezésében közreműködő

a) eltemettetésre kötelezett neve és aláírása, vagy

b) temetkezési szolgáltató neve, a szolgáltató nevében eljáró személy neve és aláírása.”


  Vissza az oldal tetejére