Időállapot: közlönyállapot (2016.IV.5.)

5/2016. (IV. 5.) OGY határozat

a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról * 

1. Az Országgyűlés Arany János - a nemzet költője, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb egyénisége - születésének 200. évfordulója alkalmából a 2017-es esztendőt Arany János-emlékévvé nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza mind az anyaországban, mind a határon túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok készítését, amelyek Arany János munkásságával kapcsolatosak és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1-2. pontban foglaltak figyelembevételével állapítsa meg az Arany János-emlékévhez kapcsolódó egyes feladatokat, és azok megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére