Időállapot: közlönyállapot (2016.IV.5.)

7/2016. (IV. 5.) OGY határozat

gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről * 

1. Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából az Országgyűlés tiszteleg és megemlékezik a legnagyobb magyarról, továbbá kinyilatkoztatja, hogy érvényesnek tartja, egyetért és szellemi értelemben követendőnek tartja a gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar emlékének törvénybeiktatásáról szóló 1925. évi XLV. törvénycikkben foglaltakat, miszerint:

„A magyar nemzet századik évfordulóját ünnepelvén annak az eseménynek, hogy Széchenyi István gróf a pozsonyi országgyűlésen közéleti munkásságát megkezdte és 1825. november 3-án példát adó nagy tettével lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, a nemzetgyűlés elhatározta:

1. § Széchenyi István gróf közéleti munkásságával, melyet alkotásainak nagy sora hirdet, a nemzet háláját teljes mértékben kiérdemelte.

2. § Nevének el nem mulható emlékezetét törvénybe iktatja.”

2. Az Országgyűlés üdvözli, hogy a Kormány gondoskodik a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum állandó kiállításának újrarendezéséről, a nagycenki Széchenyi-kápolna felújításáról, továbbá felkéri a Kormányt, hogy tudományos szimpózium keretében emlékezzék meg a legnagyobb magyarról.

3. Az Országgyűlés felkéri a Magyar Posta elnökét, hogy a Magyar Posta emlékbélyeg kiadásával tisztelegjen gróf Széchenyi István emléke előtt, születésének 225. évfordulója alkalmából.

4. Az Országgyűlés szorgalmazza, hogy minden anyaországi és Kárpát-medencei magyar közösség emlékezzék meg a legnagyobb magyarról.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére