Időállapot: közlönyállapot (2016.XII.19.)

35/2016. (XII. 19.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat módosításáról * 

1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Hvt. 38. § (1) bekezdésére figyelemmel az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Állománycsoportok Létszám (státuszok száma) A létszám összlétszámhoz viszonyított arányának maximumértéke
Tiszt 5 690
Altiszt 9 270 legfeljebb az összlétszám 32%-a
Legénységi állomány 8 850 legfeljebb az összlétszám 32%-a
Honvéd tisztjelölt állomány 500 -
Honvéd altisztjelölt állomány 100 -
Kormánytisztviselők, közalkalmazott és munkavállaló állomány 6 670 legfeljebb az összlétszám 24%-a
Összesen legfeljebb 31 080

2. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszáma nem tartalmazza a legfeljebb 8000 fő önkéntes tartalékos, valamint a Magyar Honvédség rendelkezési állománya és az egészségügyi rendszer átalakításával összefüggésben a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervezetében a lakossági ellátást biztosító szervezeti elemek státuszainak számát.”

3. Ez a határozat a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére