Időállapot: közlönyállapot (2017.III.20.)

2017. évi XVII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Csatlakozási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Csatlakozási Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Csatlakozási Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet a Csatlakozási Jegyzőkönyv 27. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Csatlakozási Jegyzőkönyv, illetve a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2017. évi XVII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére