Időállapot: közlönyállapot (2017.IX.25.)

2017. évi CVI. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében * 

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 26. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A XXVII. Fejezetben meghatározott bűncselekmények büntethetősége tizenkét év elteltével évül el.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére