Időállapot: közlönyállapot (2017.X.25.)

2017. évi CXXVII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról * 

1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

1. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

a) 115. § (7) bekezdésében

aa) a „2018. január 1-jéig kell” szövegrész helyébe a „2019. január 1-jéig kell”,

ab) a „2018. január 1-jét követően” szövegrész helyébe a „2019. január 1-jét követően”,

ac) a „2018. január 1-jén már megkezdett” szövegrész helyébe a „2019. január 1-jén már megkezdett”,

ad) a „2020/2021-es tanévben” szövegrész helyébe a „2021/2022-es tanévben”,

ae) az „a Módtv2. hatálybalépését követő hat hónapon belül” szövegrész helyébe a „2018. augusztus 31-éig”,

b) 115. § (8) bekezdésében

ba) a „2018/2019. tanévben” szövegrész helyébe a „2019/2020. tanévben”,

bb) a „2020/2021-es tanévben” szövegrész helyébe a „2021/2022-es tanévben,”

c) 117. § (4) bekezdésében a „2020/2021. tanév végén” szövegrész helyébe a „2021/2022. tanév végén”

szöveg lép.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosítása

2. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény 8. § (3) bekezdésében a „2017. december 31-én” szövegrész helyébe a „2018. december 31-én” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére