Időállapot: közlönyállapot (2017.XI.10.)

2017. évi CXXXIII. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról * 

1. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a következő 315. §-sal egészül ki:

„315. § A 3. számú melléklet I. részének az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXXIII. törvénnyel módosított 11. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.”

2. § Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. része az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi CXXXIII. törvényhez

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész táblázatának 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Megnevezés vtsz.)
„11. Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak 8469 30-ból
8443-ból
8543-ból”

  Vissza az oldal tetejére