Időállapot: közlönyállapot (2017.XI.23.)

2017. évi CLXV. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról * 

1. § (1) A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 4. § (2) bekezdése a következő s) és t) ponttal egészül ki:

(Az MMA közfeladatai a következők:)

„s) segíti a kulturális örökségvédelem területét érintő szakértői és tudományos tevékenységet, valamint

t) a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ útján ellátja a kulturális örökségvédelem tudományos gyűjteményeinek kezelésével, gyarapításával, közzétételével és nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálatának működtetésével kapcsolatos feladatokat.”

(2) A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 4. § (2) bekezdés r) pontjában az „ellátja az Építészeti Múzeum” szövegrész helyébe az „ellátja a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ” szöveg lép.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére