Időállapot: közlönyállapot (2017.XI.24.)

2017. évi CLXVIII. törvény

a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett Megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról * 

I. FEJEZET

1. A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett egyes Megállapodások megszüntetése

(A 2005. évi LII. törvény I. és II. számú mellékletében kihirdetett szerződések nemzetközi jogi értelemben 2016. november 17-én, a III. számú mellékletében kihirdetett szerződés nemzetközi jogi értelemben 2016. december 21-én vesztette hatályát.)

1. § Hatályát veszti a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény I., II. és III. számú Melléklete.

2. A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett egyes Megállapodások felfüggesztése és megszüntetése

2. § Az Országgyűlés a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény VII., VIII., IX. és X. számú Mellékletében kihirdetett Megállapodások felfüggesztéséről szóló nyilatkozatokat (a továbbiakban: Nyilatkozatok) kihirdeti.

3. § A Nyilatkozatok hiteles angol nyelvű szövegét és azok magyar nyelvű hivatalos fordítását a 4. § tartalmazza.

4. § (1) A Brit Virgin-szigetek által tett nyilatkozat:

„Dear Sir,

In view of the repeal of the EU Savings Directive (2003/48/EC) agreed by the Member States in Directive 8214/2/15 REV 2 COR 2, I have the honour to inform you that the British Virgin Islands intends to reflect this repeal, by suspending the bilateral Savings Agreement that we entered into with Hungary to the same timetable and subject to the transitional provisions contained in Article 1(1) of the repealing Directive.

As you know the British Virgin Islands committed in early 2013 to early adoption of the new global standard for automatic exchange of information (the „CRS”) and have played a leadership role in the promotion of enhanced transparency on a global basis. In line with the commitments we made as part of the early adopters group we intend to begin exchange with your country to a 2017 timetable in realation to information on accounts existing at the end of 2015 and new accounts opened from 1 January 2016. Subject to your approval, the legal gateaway for exchange will be the Multilateral Conventin on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), the latter agreement having been signed by the British Virgin Islands in Berlin in October 2014. We intend to pass legislation shortly bringing the CRS into our domestic law and, in due course, to notify the Co-ordinating Body Secretariat under Section 7(f) of the MCAA with respect to your counry. We intend to notify the Co-ordinating Body Secretariat under Section 7(b) of the MCAA.

I would be grateful if you could confirm that Hungary will also give effect to the repeal of the EU Savings Directive in your bilateral Savings Agreement with the British Virgin Islands to the same timetable and subject to the transitional provisions as set out in Article 1(1) of the repealing Directive. Please could you also confirm that the legal gateway for exchange under the CRS that you intend to use will be the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement. Please could you also inform us of your intention to notify the Co-ordinating Body Secreteriat under Section 7(f) of the MCAA with respect to our jurisdiction.

Following the completion of the above procedures, we will discuss with the United Kingdom Government the mechanism for the formal termination of our Savings Agreement.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Governemnt of the British Virgin Island

Done at Road Town, Tortola, British Virgin Islands on 18 November, 2015”

„Tisztelt Uram!

A tagállamok egyetértésével hozott 8214/2/15 REV 2 COR 2 Irányelvnek megfelelően az EU Megtakarítási Irányelvének (2003/48/EC) hatályon kívül helyezésére tekintettel tisztelettel arról tájékoztatom, hogy a Brit Virgin-szigetek erre a hatályon kívül helyezésre kíván reagálni azáltal, hogy felfüggeszti a bilaterális Megtakarítási Megállapodást, amelyet Magyarországgal kötött ugyanazon időzítéssel és átmenti rendelkezésekkel, mint amelyet a hatályon kívül helyező Irányelv 1 cikkének (1) bekezdése tartalmaz.

Mint Ön előtt ismeretes a Brit Virgin-szigetek 2013 elején elkötelezte magát az automatikus információcsere új globális sztenderdje mellett (a „CRS”) and és vezető szerepet töltött be a globális alapú megerősített átláthatóság előmozdításában. Az elköteleződés alapján a korai alkalmazók csoportjának része lettünk, 2017-es időzítéssel információt kívánunk cserélni országukkal a 2015 év végén meglévő és a 2016 január 1-jétől nyitott új számlák vonatkozásában. Jóváhagyásuk függvényében az információcsere jogi alapja az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény lesz, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással (MCAA), az utóbbi a Brit Virgin-szigetek által Berlinben, 2014 októberében került aláírásra. Szándékaink szerint hamarosan jogalkotást végzünk a CRS hazai jogunkba ültetéséhez és ennek megfelelően országuk viszonylatában értesítjük a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján. Szándékaink szerint értesítjük a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (b) bekezdése alapján.

Hálás lennék, ha meg tudná erősíteni, hogy Magyarország szintén ugyanazt a hatást tulajdonítja az EU megtakarítási Irányelvének hatályon kívül helyezéséhez a Brit Virgin-szigetekkel kötött kétoldalú Megállapodásuk tekintetében ugyanazon időzítéssel és átmeneti időszaknak megfelelően, mint ahogyan a hatályon kívül helyező Irányelv 1. cikkének (1) bekezdése tartalmazza. Kérem arra vonatkozó megerősítését is, hogy a CRS szerinti információcsere jogi alapjaként az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt szándékoznak alkalmazni, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással. Kérem arra vonatkozó tájékoztatását is, hogy szándékoznak-e értesíteni a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján joghatóságunk vonatkozásában.

A fenti eljárások befejezését követően egyeztetni fogunk az Egyesült Királyság Kormányával a Megtakarítási Megállapodásunk hivatalos felmondásának eljárásáról.

Kérem, Uram fogadja legmélyebb nagyrabecsülésemet,

A Brit Virgin-szigetek Kormánya nevében

Készült 2015. november 18-án, Road Town, Tortola, Brit Virgin-szigetek”

(2) A Kajmán-szigetek által tett nyilatkozat:

„Dear Sir,

In view of the repeal of the EU Savings Directive (2003/48/EC) agreed by the Member States in Directive 2015/2060, I have the honour to inform you that the Cayman Islands intends to reflect this repeal, by suspending the bilateral Savings Agreement that we entered into with Hungary to the same timetable and subject to the transitional provisions contained in Article 1(1) of the repealing Directive.

As you know the Cayman Islands committed in early 2013 to early adoption of the new global standard for automatic exchange of information (the „CRS”) and have played a leadership role in the promotion of enhanced transparency on a global basis. In line with the commitments we made as part of the early adopters group we intend to begin exchange with your country to a 2017 timetable in realation to information on accounts existing at the end of 2015 and new accounts opened from 1 January 2016. Subject to your approval, the legal gateaway for exchange will be the Multilateral Conventin on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement („MCAA”), the latter agreement having been signed by the Cayman Islands in Berlin in October 2014. We have passed legislation bringing the CRS into our domestic law and, in due course, we will notify the Coordinating Body Secretariat under Section 7(f) of the MCAA with respect to your counry. We intend to notify the Coordinating Body Secretariat under Section 7(b) of the MCAA.

I would be grateful if you could confirm that Hungary will also give effect to the repeal of the EU Savings Directive in your bilateral Savings Agreement with the Cayman Islands to the same timetable and subject to the transitional provisions as set out in Article 1(1) of the repealing Directive. Please could you also confirm that the legal gateway for exchange under the CRS that you intend to use will be the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement. Please could you also inform us of your intention to notify the Coordinating Body Secreteriat under Section 7(f) of the MCAA with respect to our jurisdiction.

Following the completion of the above procedures, we will discuss with the United Kingdom Government the mechanism for the formal termination of our Savings Agreement.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Governemnt of the Cayman Islands

Done at 24 November 2015”

„Tisztelt Uram!

A tagállamok egyetértésével hozott EU Megtakarítási Irányelvének (2003/48/EC) hatályon kívül helyező Tanácsi Irányelvre (EU) 2015/2060 tekintettel, tisztelettel arról tájékoztatom, hogy a Kajmán-szigetek erre a hatályon kívül helyezésre szándékozik reagálni azáltal, hogy felfüggeszti a bilaterális Megtakarítási Megállapodást, amelyet Magyarországgal kötött ugyanazon időzítéssel és átmenti rendelkezésekkel, mint amelyet a hatályon kívül helyező Irányelv 1 cikkének (1) bekezdése tartalmaz.

Mint Ön előtt ismeretes a Kajmán-szigetek 2013 elején elkötelezte magát az automatikus információcsere új globális sztenderdje mellett (a „CRS”) and és vezető szerepet töltött be a globális alapú megerősített átláthatóság előmozdításában. Az elköteleződés alapján a korai alkalmazók csoportjának része lettünk, 2017-es időzítéssel információt kívánunk cserélni országukkal a 2015 év végén meglévő és a 2016 január 1-jétől nyitott új számlák vonatkozásában. Jóváhagyásuk függvényében az információcsere jogi alapja az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény lesz, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással (MCAA), az utóbbi a Kajmán-szigetek által Berlinben, 2014 októberében került aláírásra. Elvégeztük a jogalkotást a CRS hazai jogunkba ültetéséhez és ennek megfelelően országuk viszonylatában értesíteni fogjuk Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján. Szándékaink szerint értesítjük a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (b) bekezdése alapján.

Hálás lennék, ha meg tudná erősíteni, hogy Magyarország szintén ugyanazt a hatást tulajdonítja az EU megtakarítási Irányelvének hatályon kívül helyezéséhez a Kajmán-szigetekkel kötött kétoldalú Megállapodásuk tekintetében ugyanazon időzítéssel és átmeneti időszaknak megfelelően, mint ahogyan a hatályon kívül helyező Irányelv 1. cikkének (1) bekezdése tartalmazza. Kérem arra vonatkozó megerősítését is, hogy a CRS szerinti információcsere jogi alapjaként az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt szándékoznak alkalmazni, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással. Kérem arra vonatkozó tájékoztatását is, hogy szándékoznak-e értesíteni a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján joghatóságunk vonatkozásában.

A fenti eljárások befejezését követően egyeztetni fogunk az Egyesült Királyság Kormányával a Megtakarítási Megállapodásunk hivatalos felmondásának eljárásáról.

Kérem, Uram fogadja legmélyebb nagyrabecsülésemet,

A Kajmán-szigetek Kormánya nevében

Készült 2015. november 24-én.”

(3) Montserrat által tett nyilatkozat:

„Dear Honourable Mihály Varga

The Repeal of EU Savings Directive (2003/48/EC)

In wiev of the repeal of the EU Savings Directive (2003/48/EC) agreed by the Member States, I have the honour to inform you that Montserrat intends to reflect this repeal, by suspending the bilateral Savings Agreement that we entered into with Hungary to the same timetable and subject to the transitional provisions contained in Article 1(1) of the repealing Directive.

As you know the Montserrat committed in early 2013 to early adoption of the new global standard for automatic exchange of information (the „CRS”) and have played a leadership role in the promotion of enhanced transparency on a global basis. In line with the commitments we made as part of the early adopters group we intend to begin exchange with your country to a 2017 timetable in realation to information on accounts existing at the end of 2015 and new accounts opened from 1 January 2016. Subject to your approval, the legal gateaway for exchange will be the Multilateral Conventin on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), the latter agreement having been signed by Montserrat in Berlin in October 2014. We intend to pass legislation shortly bringing the CRS into our domestic law and, in due course, to notify the Co-ordinating Body Secretariat under Section 7(f) of the MCAA with respect to your counry. We intend to notify the Co-ordinating Body Secretariat under Section 7(b) of the MCAA.

I would be grateful if you could confirm that Hungary will also give effect to the repeal of the EU Savings Directive in your bilateral Savings Agreement with Montserrat to the same timetable and subject to the transitional provisions as set out in Article 1(1) of the repealing Directive. Please could you also confirm that the legal gateway for exchange under the CRS that you intend to use will be the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement? Further, kindly inform us of your intention to notify the Co-ordinating Body Secreteriat under Section 7(f) of the MCAA with respect to our jurisdiction.

Following the completion of the above procedures, we will discuss with the United Kingdom Government the mechanism for the formal termination of our Savings Agreement.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

Yours sincerely”

„Tisztelt Varga Mihály,

Az EU Megtakarítási Irányelvének (2003/48/EC) hatályon kívül helyezése

A tagállamok egyetértésével hozott EU Megtakarítási Irányelvét (2003/48/EC) hatályon kívül helyező Tanácsi Irányelv (EU) 2015/2060 alapján tisztelettel arról tájékoztatom, hogy Monsterrat erre a hatályon kívül helyezésre szándékozik reagálni azáltal, hogy felfüggeszti a bilaterális Megtakarítási Megállapodást, amelyet Magyarországgal kötött ugyanazon időzítéssel és átmenti rendelkezésekkel, mint amelyet a hatályon kívül helyező Irányelv 1 cikkének (1) bekezdése tartalmaz.

Mint Ön előtt ismeretes Montserrat 2013 elején elkötelezte magát az automatikus információcsere új globális sztenderdje mellett (a „CRS”) and és vezető szerepet töltött be a globális alapú megerősített átláthatóság előmozdításában. Az elköteleződés alapján a korai alkalmazók csoportjának része lettünk, 2017-es időzítéssel információt kívánunk cserélni országukkal a 2015 év végén meglévő és a 2016 január 1-jétől nyitott új számlák vonatkozásában. Jóváhagyásuk függvényében az információcsere jogi alapja az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény lesz, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással (MCAA), az utóbbi Montserrat által Berlinben, 2014 októberében került aláírásra. Szándékaink szerint hamarosan elvégezzük a jogalkotást a CRS hazai jogunkba ültetéséhez és ennek megfelelően országuk viszonylatában értesíteni fogjuk Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján. Szándékaink szerint értesítjük a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (b) bekezdése alapján.

Hálás lennék, ha meg tudná erősíteni, hogy Magyarország szintén ugyanazt a hatást tulajdonítja az EU megtakarítási Irányelvének hatályon kívül helyezéséhez a Montserrattal kötött kétoldalú Megállapodásuk tekintetében ugyanazon időzítéssel és átmeneti időszaknak megfelelően, mint ahogyan a hatályon kívül helyező Irányelv 1. cikkének (1) bekezdése tartalmazza. Kérem arra vonatkozó megerősítését is, hogy a CRS szerinti információcsere jogi alapjaként az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt szándékoznak alkalmazni, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással? Továbbá kérem szíves tájékoztatását is, hogy szándékoznak-e értesíteni a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján joghatóságunk vonatkozásában.

A fenti eljárások befejezését követően egyeztetni fogunk az Egyesült Királyság Kormányával a Megtakarítási Megállapodásunk hivatalos felmondásának eljárásáról.

Kérem, Uram fogadja legmélyebb nagyrabecsülésemet,

Tisztelettel,”

(4) A Turks és Caicos-szigetek által tett nyilatkozat:

„Dear Sir,

Re: Letter from the Government of the Turks & Caicos Islands

In view of the repeal of the EU Savings Directive (2003/48/EC) agreed by the Member States in Council Directive (EU) 2015/2060, I write to inform you that Turks and Caicos Islands intends to reflect this repeal. The bilateral Savings Agreement that we entered into with Hungary will be suspended, to the same timetable and subject to the transitional provisions contained in Article 1(1) of the repealing Directive.

As you know the Turks & Caicos Islands committed in early 2013 to early adoption of the new global standard for automatic exchange of information (the „CRS”) and have played a leadership role in the promotion of enhanced transparency on a global basis. In line with the commitments we made as part of the early adopters group we intend to begin exchange with your country to a 2017 timetable in realation to information on accounts existing at the end of 2015 and new accounts opened from 1 April 2016. Subject to your approval, the legal gateaway for exchange will be the Multilateral Conventin on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), the latter agreement having been signed by Turks and Caicos Islands in Berlin in October 2014. It is our intention, to pass legislation shortly bringing the CRS into our domestic law and, in due course, to notify the Co-ordinating Body Secretariat under Section 7(f) of the MCAA with respect to your counry.

I would be grateful if you could confirm that Hungary will also give effect to the repeal of the EU Savings Directive in your bilateral Savings Agreement with Turks and Caicos Islands to the same timetable and subject to the transitional provisions as set out in Article 1(1) of the repealing Directive.

I light of the above, can you also confirm 1) that the legal gateway for exchange under the CRS that you intend to use will be the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters together with the Multilateral Competent Authority Agreement and 2) that . it is your intention to notify the Co-ordinating Body Secreteriat under Section 7(f) of the MCAA with respect to our jurisdiction.

Following the completion of the above procedures, discussions will be undertaken with the United Kingdom Government as to the mechanism for the formal termination of our Savings Agreement.

Please accept, Madam, the assurance of our highest consideration,

Respectfully,

Done at 4th of April, 2016”

„Tisztelt Uram,

Hivatkozás: Turks és Caicos-szigetek Kormányának levele

A tagállamok egyetértésével hozott EU Megtakarítási Irányelvét (2003/48/EC) hatályon kívül helyező Tanácsi Irányelv (EU) 2015/2060 alapján azért írok Önnek, hogy tájékoztassam, hogy a Turks és Caicos-szigetek erre a hatályon kívül helyezésre szándékozik reagálni. A kétoldalú Megtakarítási Megállapodás felfüggesztésre kerül, amelyet Magyarországgal kötött ugyanazon időzítéssel és átmenti rendelkezésekkel, mint amelyet a hatályon kívül helyező Irányelv 1 cikkének (1) bekezdése tartalmaz.

Mint Ön előtt ismeretes a Turks és Caicos-szigetek 2013 elején elkötelezte magát az automatikus információcsere új globális sztenderdje mellett (a „CRS”) and és vezető szerepet töltött be a globális alapú megerősített átláthatóság előmozdításában. Az elköteleződés alapján a korai alkalmazók csoportjának része lettünk, 2017-es időzítéssel információt kívánunk cserélni országukkal a 2015 év végén meglévő és a 2016. április 1-jétől nyitott új számlák vonatkozásában. Jóváhagyásuk függvényében az információcsere jogi alapja az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény lesz, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással (MCAA), az utóbbi a Turks és Caicos-szigetek által Berlinben, 2014 októberében került aláírásra. Szándékaink szerint hamarosan elvégezzük a jogalkotást a CRS hazai jogunkba ültetéséhez és ennek megfelelően országuk viszonylatában értesíteni fogjuk Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján..

Hálás lennék, ha meg tudná erősíteni, hogy Magyarország szintén ugyanazt a hatást tulajdonítja az EU megtakarítási Irányelvének hatályon kívül helyezéséhez a Turks és Caicos-szigetekkel kötött kétoldalú Megállapodásuk tekintetében ugyanazon időzítéssel és átmeneti időszaknak megfelelően, mint ahogyan a hatályon kívül helyező Irányelv 1. cikkének (1) bekezdése tartalmazza.

A fentiek fényében meg tudná-e erősíteni, hogy 1) a CRS szerinti információcsere jogi alapjaként az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt szándékoznak alkalmazni, együttesen a Multilaterális Hatóságközi Megállapodással és 2) hogy értesíteni szándékoznak a Koordinációs Testületet az MCAA 7. cikkének (f) bekezdése alapján joghatóságunk vonatkozásában.

A fenti eljárások befejezését követően egyeztetni fogunk az Egyesült Királyság Kormányával a Megtakarítási Megállapodásunk hivatalos felmondásának eljárását érintően.

Kérem, Hölgyem, fogadja legmélyebb nagyrabecsülésemet,

Tisztelettel,

Készült 2016. április 4-én”

5. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazást ad a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény IV., V. és VI. számú Mellékletében kihirdetett Megállapodások a 2018. naptári év végére való megszüntetésére.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazást ad a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény VII., VIII., IX. és X. számú Mellékletében kihirdetett Megállapodások a magyar felmondás kézhezvételét követően az egyes Megállapodásokban meghatározott napon való megszüntetésére.

6. § (1) Hatályát veszti a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény IV., V. és VI. számú Melléklete.

(2) Hatályát veszti a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény VII. számú Melléklete.

(3) Hatályát veszti a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény VIII. számú Melléklete.

(4) Hatályát veszti a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény IX. számú Melléklete.

(5) Hatályát veszti a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény X. számú Melléklete.

7. § (1) Hatályát veszti a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvény.

(2) Hatályát veszti a 2-5. § és a 9. § (4) és (6) bekezdése.

II. FEJEZET

6. Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi XLII. törvény módosításáról

8. § Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi XLII. törvény a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény 28. cikkének (6) bekezdése alapján Magyarország az Egyezményhez egyoldalú nyilatkozatot tegyen a 6. cikk alkalmazhatóságára vonatkozóan.

(2) Az egyoldalú nyilatkozat hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„DECLARATION ON THE EFFECTIVE DATE FOR EXCHANGES OF INFORMATION UNDER THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION

Considering that Hungary *  has committed to automatically exchange information as of 2017 and that, in order to be able to automatically exchange information under Article 6 of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the Protocol amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (hereafter the „amended Convention”) [in accordance with the timeline to which it has committed], Hungary has signed a Declaration on joining the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (hereafter „CRS MCAA”) on 29th October, 2014;

Considering that, pursuant to its Article 28(6), the amended Convention shall have effect for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the year following the one in which the amended Convention entered into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the year following the one in which the amended Convention entered into force in respect of a Party;

Considering that Article 28(6) of the amended Convention provides that any two or more Parties may mutually agree that the amended Convention shall have effect for administrative assistance related to earlier taxable periods or charges to tax;

Mindful that information may only be sent by a jurisdiction under the amended Convention with respect to taxable periods or charges to tax of the receiving jurisdiction for which the amended Convention is in effect and that, as a consequence, sending jurisdictions for which the Convention has newly entered into force in a given year are only in a position to provide administrative assistance to receiving jurisdictions for taxable periods beginning or charges to tax arising on or after 1 January of the following year;

Acknowledging that an existing Party to the amended Convention would be able to receive information under Article 6 of the amended Convention and the CRS MCAA from a new Party with respect to earlier taxable periods or charges to tax than the date foreseen in the amended Convention if both Parties declare to agree that another date of effect is applicable;

Further acknowledging that, therefore, a new Party to the amended Convention would be able to send information under Article 6 of the amended Convention and the CRS MCAA to an existing Party with respect to earlier taxable periods or charges to tax than the date foreseen in the amended Convention, if both Parties declare to agree that another date of effect is applicable;

Recognising that the information received under Article 6 of the amended Convention and the CRS MCAA may lead to follow-up requests by the receiving jurisdiction to the sending jurisdiction, which would relate to the same reporting period for which the sending jurisdiction has automatically exchanged information under the CRS MCAA; Confirming that the capacity of a jurisdiction to send CRS-related information under Article 6 of the amended Convention and the CRS MCAA, as well as information relating to follow-up requests pursuant to Article 5 of the amended Convention, shall be governed by the terms of the CRS MCAA, including the relevant reporting periods of the sending jurisdiction contained therein, irrespective of the taxable periods or charges to tax of the receiving jurisdiction to which such information relates;

Hungary declares that the amended Convention shall have effect in accordance with the terms of the CRS MCAA for administrative assistance under the CRS MCAA between Hungary and the other Parties to the amended Convention that have made similar declarations, irrespective of the taxable periods or charges to tax to which such information relates in the receiving jurisdiction.

Hungary declares that the amended Convention shall also have effect for administrative assistance under its Article 5, between Hungary and the other Parties to the amended Convention that have made similar declarations, irrespective of the taxable periods or charges to tax to which such information relates in the receiving jurisdiction, when such assistance concerns follow-up requests related to information exchanged under the CRS MCAA with respect to reporting periods of the sending jurisdiction covered by the CRS MCAA.”

„Nyilatkozat a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás szerinti információcsere hatálybalépésének időpontjáról

Tekintettel arra, hogy Magyarország *  elkötelezte magát a 2017-es automatikus információcsere mellett és azért, hogy 2017-ben képes legyen automatikus információ-cserét végezni az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyvvel módosított adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény (a továbbiakban „módosított Egyezmény”) 6. cikke alapján, Magyarország 2014. október 29-én aláírta a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodást (a továbbiakban: „CRS MCAA”);

Tekintettel arra, hogy a módosított Egyezmény rendelkezései annak 28. cikk (6) bekezdése alapján azt az évet követő év január 1-jén vagy 1-jét követően kezdődő adóköteles időszakokra vonatkozó adminisztratív segítségnyújtásra alkalmazandóak, amikor a Fél tekintetében a módosított Egyezmény hatályba lépett vagy adóköteles időszak hiányában a Fél tekintetében a módosított Egyezmény hatálybalépését követő év január 1-jén vagy 1-jét követően felmerülő, az adókötelezettséggel kapcsolatos adminisztratív segítségnyújtásra

Tekintettel arra, hogy a módosított Egyezmény 28. cikk (6) bekezdése lehetőséget nyújt arra, hogy bármely két vagy több Fél közös megegyezéssel döntsön arról, hogy a módosított Egyezmény alkalmazható legyen korábbi adóköteles időszakokra vagy adókötelezettségekre vonatkozó adminisztratív segítségnyújtásra;

Figyelembe véve, hogy a módosított Egyezmény alapján egy joghatóság csak akkor küldhet információt a fogadó joghatóság azon adóköteles időszakai vagy adókötelezettségei tekintetében, amelyekre a módosított Egyezmény alkalmazható, következésképpen a küldő joghatóság, amely vonatkozásában az Egyezmény újonnan lépett hatályba, a fogadó joghatóság számára egy adott évben csak a január 1-jén vagy azután kezdődő adóköteles időszakokra vagy felmerülő adókötelezettségekre nyújthat adminisztratív segítséget;

Elismerve, hogy a módosított Egyezményben már részes Fél a módosított Egyezmény 6. cikke és a CRS MCAA alapján fogadhatna információt egy új Részes Féltől a módosított Egyezményben meghatározott időpontnál korábbi adóköteles időszakokra vagy felmerült adókötelezettségekre tekintettel, amennyiben mindkét Szerződő Fél nyilatkozik arról, hogy egy másik időpont alkalmazandó;

Elismerve továbbá, hogy ebből következően a módosított Egyezményhez csatlakozó új Részes Fél a módosított Egyezmény 6. Cikke és a CRS MCAA alapján képes lenne információt küldeni egy már részes Szerződő Félnek a módosított Egyezményben meghatározott időpontnál korábbi adóköteles időszakokra vagy felmerült adókötelezettségekre vonatkozóan, amennyiben mindkét Szerződő Fél nyilatkozik arról, hogy egy másik időpont alkalmazandó;

Mivel, a Módosított Egyezmény 6. Cikke és a CRS MCAA alapján kapott információ a fogadó joghatóság részéről a küldő joghatósághoz intézett utólagos információkéréshez vezethet, amely ugyanazon jelentéstételi időszakhoz kapcsolódna, amelyre vonatkozóan a küldő joghatóság a CRS MCAA alapján automatikus információ-cserét végzett; Megerősítve, hogy a módosított Egyezmény 6. Cikke és a CRS MCAA alapján egy joghatóság CRS-hez kapcsolódó információküldési felhatalmazása, valamint hogy a Módosított Egyezmény 5. Cikke szerinti utólagos információkérése a CRS MCAA-ban meghatározott feltételek alapján történik, beleértve a küldő joghatóság ebben foglalt vonatkozó jelentéstételi időszakát, függetlenül a fogadó joghatóság azon adóköteles időszakaitól vagy adókötelezettségeitől, amelyekre az adott információ vonatkozik;

Magyarország kijelenti, hogy a módosított Egyezmény a CRS MCAA feltételeinek megfelelően alkalmazható a CRS MCAA szerinti adminisztratív segítségnyújtására Magyarország és a módosított Egyezmény más olyan Szerződő Felei között, melyek hasonló nyilatkozatot tettek, függetlenül attól, hogy a fogadó joghatóságnál az adott információ mely adóköteles időszakokra vagy adókötelezettségekre vonatkozik.

Magyarország kijelenti, hogy a módosított Egyezmény szintén alkalmazható az 5. Cikk szerinti adminisztratív segítségnyújtásra Magyarország és a módosított Egyezmény más olyan Szerződő Felei között, melyek hasonló nyilatkozatot tettek, függetlenül attól, hogy a fogadó joghatóságnál az adott információ mely adóköteles időszakokra vagy adókötelezettségekre vonatkozik, amennyiben a segítségnyújtásra a CRS MCAA alapján végzett információcserével kapcsolatban olyan utólagos információkérésre kerül sor, mely a küldő joghatóság CRS MCAA által lefedett jelentéstételi időszakára vonatkozik.”

9. § (1) Ez a törvény a - (2), (3) és (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (1) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. § (2)-(5) bekezdése a magyar felmondó nyilatkozat másik szerződő fél részére történő kézbesítésétől számított 12 hónap lejártát követő napon lép hatályba.

(4) A 6. § (2)-(5) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(5) A 7. § 2019. január 2-án lép hatályba.

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére