Időállapot: közlönyállapot (2017.XII.20.)

2017. évi CCII. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról * 

1. § Az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi CCII. törvényhez

Az Nkt. 8. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C
1 Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa)
„6 nemzetiségi 15 15”

  Vissza az oldal tetejére