Időállapot: közlönyállapot (2017.X.31.)

23/2017. (X. 31.) OGY határozat

a magyar jelnyelv napjáról * 

1. Az Országgyűlés

- elismerve a hallássérült és siketvak emberek információhoz és kommunikációhoz, így a magyar jelnyelv használatához való alapvető jogát, hogy ezáltal képessé váljanak valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes gyakorlására;

- felismerve a magyar jelnyelv kulturális és közösségformáló erejét, valamint fejlesztésének és megőrzésének fontosságát;

- figyelembe véve azt az Alaptörvénybe foglalt alapvetést, amely szerint Magyarország védi a magyar jelnyelvet mint a magyar kultúra részét;

a következő határozatot hozza:

Az Országgyűlés a magyar jelnyelv mint elismert önálló, természetes nyelv előtti tiszteletből november 9-ét a magyar jelnyelv napjának nyilvánítja.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.