Időállapot: közlönyállapot (2018.VII.2.)

2018. évi XVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről * 

(A Megállapodás Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2004. április 1-jén lépett hatályba.)

(Az 1. Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2005. augusztus 1-jén lépett hatályba.) (A 2. Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2008. november 1-jén lépett hatályba.) (A 3. Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. február 1-jén lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és annak tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 1. Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

4. § Az 1. Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 2. Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

6. § A 2. Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 3. Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

8. § A 3. Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1-4. melléklet a 2018. évi XVI. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére