Időállapot: közlönyállapot (2018.XI.8.)

2018. évi LXVIII. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról * 

1. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) a következő 11/F. §-sal egészül ki:

„11/F. § E törvény 9/A. § (3) bekezdése alapján indult ellenőrzési eljárások 2018. december 31-én e törvény erejénél fogva megszűnnek.”

2. § Hatályát veszti a Kertv.

a) 9/A. §-a és az azt megelőző alcím,

b) 11/D. §-a.

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. január 1-jén hatályát veszti.

(2) A 2. § 2018. december 31-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére