Időállapot: közlönyállapot (2018.XI.22.)

2018. évi LXXIX. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról * 

1. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2018. évi LXXIX. törvényhez

Az Nkt. 8. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C
1 Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa)
6 nemzetiségi 30 30

  Vissza az oldal tetejére