Időállapot: közlönyállapot (2018.XII.6.)

2018. évi LXXXIV. törvény

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2017. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében

a) 19 223 259,6 millió forint bevétellel,

b) 21 056 674,8 millió forint kiadással és

c) 1 833 415,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést

a) 16 044 347,8 millió forint bevétellel,

b) 16 044 347,8 millió forint kiadással,

c) 0,0 millió forint egyenleggel

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést

a) 2 054 687,7 millió forint bevétellel,

b) 2 440 955,7 millió forint kiadással,

c) 386 268,0 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést

a) 1 124 224,1 millió forint bevétellel,

b) 2 571 371,3 millió forint kiadással,

c) 1 447 147,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2017. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2017. december 31-én fennálló adóssága 28 531,8 milliárd forint.

(2) 2017. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 27 977,3 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 38 355,1 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2017. december 31-én 72,9% volt.

(4) 2016. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 26 248,1 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 474,2 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2016. év végi 74,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2017-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 2 466 593,0 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 853 413,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

c) 194 147,1 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2017-ben

a) 1 773 026,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 176 051,0 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

c) 24 412,7 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2017-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 2 276 413,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 673 560,9 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,

c) 564 179,7 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 118 798,0 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 137 503,4 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2018. december 28-ai hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés elengedi a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása jogcímek szerinti visszatérítési kötelezettségéből adódóan keletkezett, a központi költségvetéssel szemben fennálló kamattartozását.

(3) Az Országgyűlés a Magyar Államot megillető és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által kezelt

a) az ukrajnai Luganskiy Gofrotarnity Kombinat TOV adóssal szemben keletkezett, a K400262 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002891 kárakta alapján fennálló, 81 793,30 euró összegű,

b) az ukrajnai Meblevyi Terminal TOV adóssal szemben keletkezett, a K400472 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002902 kárakta alapján fennálló, 10 246,60 euró összegű,

c) a szerbiai SZTR Ekstruder adóssal szemben keletkezett, a K400608 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002987 kárakta alapján fennálló, 17 053,18 euró összegű,

d) a szerbiai EUROPANEL TEAM d.o.o. adóssal szemben keletkezett, a K400472 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002933 kárakta alapján fennálló, 22 500,00 euró összegű,

e) az olaszországi La Sfinge S.N.C. Di Zevino Antonio and C. adóssal szemben keletkezett, a K400663 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003027 kárakta alapján fennálló, 47 500,00 euró összegű,

f) az olaszországi Europlastica E Carta di Bolino Vincenzo adóssal szemben keletkezett, a K400663 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003029 kárakta alapján fennálló, 27 182,43 euró összegű,

g) az ukrajnai Kartol TOV adóssal szemben keletkezett, a K400571 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003088 kárakta alapján fennálló, 50 488,47 euró összegű,

h) a nagy-britanniai ISOLUX ASSOCIATES LTD. adóssal szemben keletkezett, a K400504 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002702 kárakta alapján fennálló, 1 615,00 euró összegű,

i) az ukrajnai Stimeks TOV adóssal szemben keletkezett, a K400175 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002935 kárakta alapján fennálló, 30 204,00 USA dollár összegű,

j) az amerikai egyesült államokbeli QUADRO LLC adóssal szemben keletkezett, a K400310 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002884 kárakta alapján fennálló, 301 077,12 euró összegű,

k) az ukrajnai Technotorg TOV adóssal szemben keletkezett, a K400645 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003081 számú kárakta alapján fennálló, 964 279,80 euró összegű,

l) a szerbiai Breza Prom d.o.o. adóssal szemben keletkezett, a K400540 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002934 számú kárakta alapján fennálló, 5 787,00 euró összegű

követelésekről 2018. december 31-ei hatállyal lemond.

(4) Az Országgyűlés elengedi a 19940791-2-02 adószámú Pécsi Vasutas Sportkör 2014/2015-ös támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatás fel nem használt részének befizetési kötelezettségből eredő, a központi költségvetéssel szemben fennálló 81 252 336 forint tartozását.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (továbbiakban: Ny. Alap) 2017. évi működési kiadásai 1856,6 millió forint 2016. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2017. évi működési előirányzat-maradványa 1797,2 millió forint, amelyből a 2016. évi előirányzat-maradvány összege 39,0 millió forint,

b) 2017. évi működési kiadásai 509,0 millió forint 2016. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 199,3 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 719,5 millió forint, egyszeri segélyre 540,1 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 109,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 1932,2 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 18 976,6 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1200,0 millió forint

felhasználása történt meg.

12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2017. évi CLXX. törvény 13-15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2018. december 28-áig

a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 1,5 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,6 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 41,7 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 7,6 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 3,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 508,0 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg,

i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,4 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.

14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan, nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2018. december 28-áig.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap 5386,8 millió forint hiányát a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet térítse meg 2018. december 28-áig a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 6. Költségvetési hozzájárulások alcím javára.

16. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2017. évben nem történt kötelezettségvállalás.

17. § (1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján tett, 2017. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügyi perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (4) bekezdése alapján tett, 2017. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 563 844,6 millió forint összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 7824,8 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7459,2 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 215,3 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 280,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2017. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 1760,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1774,4 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2017. év után 14,3 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 12,9 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2017. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 3953,3 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:

a) a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 0,2 millió forint,

b) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 33,3 millió forint,

c) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 3448,5 millió forint,

d) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 1,0 millió forint,

e) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 447,8 millió forint,

f) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 22,5 millió forint.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2018. április 5.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1775,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

20. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

7. Az egyházak támogatása

21. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (6) bekezdése alapján - a 2017. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 5672,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2018 decemberében.

(2) Az egyházi fenntartót a Kvtv. 41. § (3) bekezdése alapján 198,0 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2018. év decemberében az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)-(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának terhére 2018. évben 330,1 millió forint támogatás illeti meg.

(4) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2017. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 41 850,5 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2018. év decemberében.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

I. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 2 021,0 159,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 452,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 275,1
3 Dologi kiadások 5 137,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 77,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1 190,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 849,1
7 Felújítások 487,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 246,9
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 19,7 225,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 485,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117,9
3 Dologi kiadások 164,0
5 Egyéb működési célú kiadások 18,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 90,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4
3 Országgyűlési Őrség 1,1 9,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 693,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 587,5
3 Dologi kiadások 8,8
5 Egyéb működési célú kiadások 135,9
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,6
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 2,8
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0
2 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0
3 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0
13 Fejezeti tartalék 525,0
14 Steindl Imre program támogatása 4 163,0 160,0 6 529,0 8 451,0
1 - 4. cím összesen: 27 806,3 2 201,8 17 827,7 8 845,7
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 2 032,4 13,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 753,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 171,9
3 Dologi kiadások 496,3
5 Egyéb működési célú kiadások 650,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 195,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 159,2
5. cím összesen: 2 071,6 2 032,4 354,8 13,7
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6
2 Magyar Szocialista Párt 423,9
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8
4 Lehet Más a Politika 173,7
5 Kereszténydemokrata Néppárt 152,7
6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6
7 Demokratikus Koalíció 132,0
8 Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7
9 Magyar Liberális Párt 70,8
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 234,2
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2
4 Ökopolisz Alapítvány 67,6
5 Barankovics István Alapítvány 53,8
8 Váradi András Alapítvány 41,3
9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6
10 Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3
11 Új Köztársaságért Alapítvány 40,2
8 - 9. cím összesen: 3 806,7
10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 70 165,4
10. cím összesen: 70 165,4
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 45,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 407,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,6
3 Dologi kiadások 114,8
5 Egyéb működési célú kiadások 10,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,1
21. cím összesen: 631,7 45,9 40,1
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 1,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 151,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,7
3 Dologi kiadások 129,8
5 Egyéb működési célú kiadások 7,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7,7
7 Felújítások 1,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,6
22. cím összesen: 325,6 1,2 24,8
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 8 036,1 14,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 506,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 901,2
3 Dologi kiadások 1 127,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2 345,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 621,8
7 Felújítások 75,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,0
23. cím összesen: 7 880,0 8 036,1 723,8 14,8
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 1 017,0 13,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 696,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 173,5
3 Dologi kiadások 1 233,7
5 Egyéb működési célú kiadások 445,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 565,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 531,9
2 A választási rendszerek működtetése 515,4
4 Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása 372,6
24. cím összesen: 3 968,5 1 017,0 568,4 13,5
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 39,4 0,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 343,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88,3
3 Dologi kiadások 194,7
5 Egyéb működési célú kiadások 25,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 28,0
7 Felújítások 21,7
25. cím összesen: 651,8 39,4 49,7 0,3
I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 117 307,6 13 373,8 -103 933,8
Hazai felhalmozási költségvetés 19 589,3 8 888,0 -10 701,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
I. fejezet összesen 136 896,9 22 261,8 -114 635,1

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

II. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1,8 32,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 193,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 207,5
3 Dologi kiadások 584,9
5 Egyéb működési célú kiadások 31,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 122,4
7 Felújítások 2,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 71,7
4 Fejezeti tartalék 26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 089,4 1,8 -2 087,6
Hazai felhalmozási költségvetés 152,3 32,5 -119,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
II. fejezet összesen 2 241,7 34,3 -2 207,4

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

III. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Alkotmánybíróság 5,5 6,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 072,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 260,3
3 Dologi kiadások 294,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,2
5 Egyéb működési célú kiadások 51,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 77,1
7 Felújítások 25,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 69,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 721,4 5,5 -1 715,9
Hazai felhalmozási költségvetés 172,4 6,1 -166,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
III. fejezet összesen 1 893,8 11,6 -1 882,2

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

IV. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1,2 0,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 848,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 206,6
3 Dologi kiadások 214,0
5 Egyéb működési célú kiadások 42,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,8
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 311,3 1,2 -1 310,1
Hazai felhalmozási költségvetés 58,3 0,8 -57,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IV. fejezet összesen 1 369,6 2,0 -1 367,6

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

V. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Állami Számvevőszék 20,3 3,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 908,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 390,2
3 Dologi kiadások 1 329,1
5 Egyéb működési célú kiadások 274,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 388,2
7 Felújítások 0,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,3
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 8 901,6 20,3 -8 881,3
Hazai felhalmozási költségvetés 389,3 3,0 -386,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
V. fejezet összesen 9 290,9 23,3 -9 267,6

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

VI. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Bíróságok 3 929,7 2 817,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 65 750,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 394,7
3 Dologi kiadások 15 255,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,5
5 Egyéb működési célú kiadások 2 672,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 379,0
7 Felújítások 2 440,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 34,1
2 Kúria 244,7 0,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 509,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 580,3
3 Dologi kiadások 249,0
5 Egyéb működési célú kiadások 105,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 60,0
7 Felújítások 102,9
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 55,3
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 272,8 3 527,7
2 Kincstári számlavezetési díj 23,9
3 Igazságszolgáltatás működtetése 15,0
5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 28,8
VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 102 872,0 4 174,4 -98 697,6
Hazai felhalmozási költségvetés 10 599,3 2 817,8 -7 781,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VI. fejezet összesen 113 471,3 6 992,2 -106 479,1

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

VIII. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Ügyészségek 352,5 91,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 31 134,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 375,7
3 Dologi kiadások 4 225,6
5 Egyéb működési célú kiadások 1 282,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 418,6
7 Felújítások 29,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 72,4
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 28,9 19,7
6 Fejezeti tartalék 296,1
VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 44 343,5 352,5 -43 991,0
Hazai felhalmozási költségvetés 1 540,3 91,9 -1 448,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VIII. fejezet összesen 45 883,8 444,4 -45 439,4

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

IX. FEJEZET

2017. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 142 472,5
2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 50,9
3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 96,6
4 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3
5 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 610,3
6 A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 2 772,0
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 147 607,2
2 Óvodaműködtetési támogatás 23 027,5
3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 437,5
4 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 4 407,3
3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1 Szociális ágazati összevont pótlék 14 398,8
2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 004,0
3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 54 327,1
4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 22 065,0
7 Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez 1 919,4
4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 570,8
2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5
3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 701,1
4 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 8 698,5
5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 1 009,2
6 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 682,2
7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 682,1
8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 2 020,5
9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0
2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
1 Színházművészeti szervezetek támogatása 9 586,1
2 Táncművészeti szervezetek támogatása 182,9
3 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 819,7
5 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 66 815,6
2 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 3 759,4
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 499,6
2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 1 146,1
3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 1 770,0
4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 15 000,0
5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 042,4
6 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 249,5
7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0
8 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 163,2
9 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 3 999,7
3 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 9 817,4
4 Önkormányzati elszámolások 2 674,5 3 594,4
3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
2 Felhalmozási célú támogatások
1 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0
2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 727,8
2 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 868,2
3 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 3 817,8
3 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 350,4
4 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 292,0
2 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0
3 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0
5 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 56,9
6 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2 776,9
9 Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása 723,0
10 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 310,0
11 Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása 656,1
12 Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 1 883,0
13 Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakításának támogatása 175,0
5 Vis maior támogatás 5 832,1
4 A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 3 229,7
5 Kulturális illetménypótlék 2 706,6
6 Egyes önkormányzatok feladatainak 2015. évi döntés szerinti támogatása I.
1 Dég község feladatainak támogatása 10,0
2 Jászivány község feladatainak támogatása 5,0
7 Egyes önkormányzatok feladatainak 2015. évi döntés szerinti támogatása II.
  Vissza az oldal tetejére