Időállapot: közlönyállapot (2018.X.31.)

25/2018. (X. 31.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról * 

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Hvt. 38. § (1) bekezdésére figyelemmel az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Állománycsoportok Engedélyezett létszámkeret
(státuszok száma)
A létszám összlétszámhoz viszonyított maximális aránya
Tiszt 6.600
Altiszt 10.200 legfeljebb az összlétszám 29%-a
Legénységi állomány 13.200 legfeljebb az összlétszám 36%-a
Honvéd tisztjelölt állomány 800 -
Honvéd altiszt-jelölt állomány 250 -
Kormánytisztviselők, közalkalmazott és munkavállaló állomány 6.600 legfeljebb az összlétszám 18%-a
Összesen legfeljebb 37.650

2. A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszáma nem tartalmazza a legfeljebb 20.000 fő önkéntes tartalékos, valamint a Magyar Honvédség rendelkezési állománya, továbbá a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervezetében a lakossági ellátást biztosító státuszok számát.

3. Az 1. pont szerinti összlétszámkereten belül - szükség esetén - végrehajtott átcsoportosítások eredményeként az állománycsoportok létszáma nem haladhatja meg az egyes kategóriákra meghatározott maximumértéket, a tiszti létszám nem növekedhet.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5. Hatályát veszti a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat.


  Vissza az oldal tetejére