Időállapot: közlönyállapot (2019.VII.23.)

2019. évi LXXI. törvény - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 3/10. oldal

10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 44,1
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 2 586,2
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 12,6
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 705,2
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 548,3 210,0
21 Pálinka Nemzeti Tanács 70,0
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések 1 615,9
31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 3 740,7
33 Lovassport és lósport támogatása 185,0
35 Állatvédelem támogatása 69,7
36 Agrármarketing célelőirányzat 694,6
37 Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása 584,4
39 Zártkerti Program támogatása 1 000,0
40 Nemzeti Öntözési Központ támogatása 285,0 15,0
41 Öntözésfejlesztési feladatok támogatása 489,6 5 040,4
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 1 300,0
4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 866,2 250,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 361,0
6 Nemzeti Erdő stratégia
3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban 128,0
4 Erdészeti környezeti nevelés 23,4 113,5
8 Nemzeti agrártámogatások 77 220,0
9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 283,3
10 Nemzeti agrárkár-enyhítés 8 600,0 4 300,0
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 45,0
12 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása 872,4
13 Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése 5 000,0
6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1 200,0
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 121,0
2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0
13 Peres ügyek 96,3
14 Fejezeti általános tartalék 130,4
20 Európai uniós fejlesztési programok
1 Uniós programok kiegészítő támogatása
1 Méhészeti Nemzeti Program 1 366,0
2 Igyál tejet program 3 824,2
3 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 4 080,0
4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 800,0
5 Iskolagyümölcs program 2 352,2
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 193 450,8 32 842,9 -160 607,9
Hazai felhalmozási költségvetés 12 177,1 86,4 -12 090,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 12 422,4 0,0 -12 422,4
XII. fejezet összesen 218 050,3 32 929,3 -185 121,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XIII. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 521,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 771,9
3 Dologi kiadások 513,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 20,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0
2 Egyéb HM szervezetek 2 182,2 1 172,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 239,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 345,1
3 Dologi kiadások 91 478,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 497,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10 728,5
7 Felújítások 4 035,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 079,0
2 Magyar Honvédség 5 635,8 145,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 117 567,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 280,2
3 Dologi kiadások 59 071,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 929,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 176 491,6
7 Felújítások 2 598,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 145,0
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 200,0 11,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 025,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 186,8
3 Dologi kiadások 7 072,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 54,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 87,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,7
6 MH Egészségügyi Központ 30 402,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26 612,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 761,9
3 Dologi kiadások 11 536,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 146,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 267,6
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 413,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72,4
3 Dologi kiadások 0,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,1
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) 100,0
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása
6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 70,0
19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása 425,0 75,0
4 Hadisírgondozás támogatása
3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása 12,0
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 511,0
6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 1 286,0
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 8 332,0
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 75,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0
3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 14 000,0
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 800,0
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 616,2
46 Egyéb honvédelmi működési kiadások 20 090,9
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 412 177,6 38 420,4 -373 757,2
Hazai felhalmozási költségvetés 203 872,4 1 328,7 -202 543,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XIII. fejezet összesen 616 050,0 39 749,1 -576 300,9

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XIV. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Belügyminisztérium igazgatása 10 954,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 678,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 692,1
3 Dologi kiadások 1 774,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,0
5 Egyéb működési célú kiadások 11 112,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 33,8
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 722,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 807,4
3 Dologi kiadások 576,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 30,9
4 Terrorelhárítási Központ 150,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 801,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 407,7
3 Dologi kiadások 2 343,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 908,4
7 Felújítások 300,0
5 Büntetés-végrehajtás 3 715,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 45 751,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 628,4
3 Dologi kiadások 19 003,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7
5 Egyéb működési célú kiadások 747,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 850,1
7 Felújítások 578,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 113,0
7 Rendőrség 6 134,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 242 558,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 332,0
3 Dologi kiadások 43 394,8
5 Egyéb működési célú kiadások 826,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7 903,2
7 Felújítások 1 659,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 105,0
8 Alkotmányvédelmi Hivatal 27,4 20,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 905,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 595,8
3 Dologi kiadások 1 260,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 106,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 280,0 23,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 955,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 554,3
3 Dologi kiadások 4 782,4
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 705,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,9
10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 656,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 293,1
3 Dologi kiadások 1 253,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 79,6
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3 183,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 60 673,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 888,4
3 Dologi kiadások 9 492,1
5 Egyéb működési célú kiadások 18,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 706,5
7 Felújítások 606,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0
13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 454,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 096,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 069,9
3 Dologi kiadások 3 250,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20,0
5 Egyéb működési célú kiadások 189,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 206,8
17 Vízügyi Igazgatóságok 3 280,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17 026,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 189,0
3 Dologi kiadások 17 703,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 375,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
1 Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése 90,0 30,0
2 Energia-racionalizálás 100,3 100,3
3 A légimentéssel összefüggő kiadások 2 127,5
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 1 200,0
55 A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása 3 000,0
56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 66 552,1
63 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása 403,2
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
3 Országos Polgárőr Szövetség 1 050,0
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 700,0
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 175,0
12 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása 20,0
3 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 81,7
4 Egyéb feladatok támogatása
1 „Útravaló” ösztöndíj program 1 700,0
2 Biztos Kezdet Gyerekházak 830,0
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok
1 Roma Szakkollégiumi Hálózat 542,6 3,2
2 Tanoda program 2 506,1
3 Roma kultúra támogatása 52,1
4 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 432,3 15,0
5 Felzárkózás-politika koordinációja 29,5
6 Roma ösztöndíj programok 1 052,4
7 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ 79,2
8 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 79,4
9 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása 657,9
10 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása 433,4
11 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 182,5
14 Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 360,0
8 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása 225,0
9 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása 141,2
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1 963,0
12 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások 14 475,5
14 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program 400,0
17 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka 100,0
18 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0
19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 795,7
20 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása 2 815,0
21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 737,3
22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 862,9
25 Európai uniós fejlesztési programok
1 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 492,0 200,0 477,0
4 Belügyi Alapok
1 Belső Biztonsági Alap 710,0 5 340,0
2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2 020,0 891,1
3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 208,1 78,5
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0
3 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 672,5
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 724 087,8 28 180,5 -695 907,3
Hazai felhalmozási költségvetés 27 083,7 143,3 -26 940,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 10 216,7 200,0 -10 016,7
XIV. fejezet összesen 761 388,2 28 523,8 -732 864,4

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XV. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 076,7 28,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 032,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 522,1
3 Dologi kiadások 2 359,0
5 Egyéb működési célú kiadások 32,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 352,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,3
2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 4 893,8 244,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 117 226,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 438,7
3 Dologi kiadások 49 013,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,9
5 Egyéb működési célú kiadások 234,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8 545,6
7 Felújítások 1 540,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 244,8
5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 6 105,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 039,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 974,8
3 Dologi kiadások 30 600,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 423,2
7 Felújítások 1 488,5
8 Magyar Államkincstár 14 600,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35 776,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 853,0
3 Dologi kiadások 13 960,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1 615,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5 029,6
7 Felújítások 383,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,8
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 2 367,2 206,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 661,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 542,0
3 Dologi kiadások 858,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 206,6
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 240,0
2 Járadék kifizetés 3 300,0
3 Tőkésítésre kifizetés 10,0
6 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 0,1
7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 2,0 1,0
10 Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása 750,0 2 250,0
4 Területfejlesztési feladatok
1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 456,6 14,0
5 Pest megyei fejlesztések 316,0 7 184,0
5 Belgazdasági feladatok
7 Nagyvállalati beruházási támogatások 15 000,0
7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 378,9
3 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése 27 986,8 27 986,8
4 Nemzetgazdasági programok 131,7
7 Fejezeti általános tartalék 239,6
8 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása 457,5 18 129,4
9 Munkaerőpiaci és képzési feladatok
1 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 264,0 8,3
3 ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 73,5
11 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 690,0
20 Európai uniós fejlesztési programok
2 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1 Duna Transznacionális Program 742,0 258,3 19,5
2 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program 506,2 100,0 14,5
3 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 184,0 4,8
4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 12,0
26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok
3 Céltartalékok
1 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 6 000,0
2 Különféle kifizetések 2 000,0
3 Ágazati életpályák és bérintézkedések 152 178,9
4 Hazai bölcsődefejlesztési program 5 000,0
4 Beruházás Előkészítési Alap 10 000,0
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 470 233,4 29 043,4 -441 190,0
Hazai felhalmozási költségvetés 105 838,5 28 466,3 -77 372,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 483,0 358,3 -1 124,7
XV. fejezet összesen 577 554,9 57 868,0 -519 686,9

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVII. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 28 016,3 41,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 877,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 751,7
3 Dologi kiadások 5 342,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3
5 Egyéb működési célú kiadások 22 185,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 236,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 34,0
4 Országos Atomenergia Hivatal 2 654,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 059,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,6
3 Dologi kiadások 1 903,2
5 Egyéb működési célú kiadások 658,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 145,1
5 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2 250,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 085,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 208,2
3 Dologi kiadások 715,6
5 Egyéb működési célú kiadások 800,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 25,4
6 Nemzeti Akkreditáló Hatóság 330,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 289,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,6
3 Dologi kiadások 208,6
5 Egyéb működési célú kiadások 10,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4,9
7 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 311,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 399,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 265,7
3 Dologi kiadások 601,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 84,7
8 Szakképzési Centrumok 2 615,3 140,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 104 817,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 124,0
3 Dologi kiadások 24 261,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 871,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 114,6
7 Felújítások 2 867,0
9 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 022,9 5,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 582,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 320,1
3 Dologi kiadások 1 565,2
5 Egyéb működési célú kiadások 176,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 383,6
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 870,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 293,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 229,3
3 Dologi kiadások 4 387,2
5 Egyéb működési célú kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9,7
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 424,8 27,0
2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 94 105,8 2 000,0
3 Útdíj rendszerek működtetése 29 910,0
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1
10 Vasúthálózat fejlesztése 446,7 35 946,8
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 2 350,0 2 400,0 50,0
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 190,0 230,0 40,0
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 63,8 15,0
28 Kiemelt közúti projektek 100,1 200 248,0
29 Légiszállítási szolgáltatások 1 000,3
33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása 2 337,2 61 242,9
34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 0,9 1 692,2
37 Kerékpáros létesítmények működtetése 873,9 150,0
39 Regionális repülőterek működésének támogatása 428,0
43 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 2 141,7
44 Határkikötők működtetése 259,6
45 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 547,4
49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése 5,3 10 637,0
50 Városi közúti projektek 0,3 619,0
33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 14 793,8
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 5 000,0
4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 20,9
5 Intézményi kezességi díjtámogatások 3 100,0
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 55,0 164,2
24 Lovassport projektek támogatása 179,4
34 Infokommunikációs ágazati programok
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 1 243,2
2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 9 790,2
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 672,8 100,0
2 Épületenergetikai pályázati program 398,6
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 3 880,0 34 788,5
5 Bányanyitási feladatok kiadásai 189,2 42,4
13 LIFE Program önerő támogatás 100,0
14 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja 1 494,8
15 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 14 438,2
16 Karolina bánya külfejtés tájrendezése 1 748,7
17 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok 139,5
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 174,7 20,0
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 502,8
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 6 291,8
7 Állami többletfeladatok 59,2 821,2
10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai 1 083,8
14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 398,6
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 80,7
  Vissza az oldal tetejére