Időállapot: közlönyállapot (2019.VII.23.)

2019. évi LXXI. törvény - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 4/10. oldal

17 Bányabezárás 1 054,9 21,3
24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása 49,8
30 Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása 597,9
35 Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása 43,0
64 Belgazdasági feladatok
1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 150,5 0,5
2 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,2
3 Nemzetközi szabványosítási feladatok 170,0
4 Irinyi terv végrehajtása
1 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 1 246,1 1 246,2
2 Beszállítói-fejlesztési Program 1 020,0 1 968,1
4 Ipar 4.0. program 1 431,4
5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 222,2 5 757,4
8 MKIK támogatása 50,0
65 Munkaerőpiaci és képzési feladatok
1 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása 5 823,3
3 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 332,0
66 Kutatási és fejlesztési feladatok
10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása 6 705,3
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Közszolgáltatások ellentételezése
1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 106 104,3
2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 173 000,0
3 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 90 000,0
4 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 459,6
6 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 14 258,6
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Koncessziós bevételek
1 Bányakoncessziós díj 1 000,0
3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 307,2
2 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 77 069,6
5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 200,0
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 816 930,2 46 701,9 -770 228,3
Hazai felhalmozási költségvetés 362 931,5 77 563,8 -285 367,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVII. fejezet összesen 1 179 861,7 124 265,7 -1 055 596,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVIII. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 188,6 16,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 132,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 615,2
3 Dologi kiadások 3 689,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 158,4
7 Felújítások 50,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,0
2 Külképviseletek igazgatása 7 537,6 110,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 54 704,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 974,2
3 Dologi kiadások 14 790,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 966,5
7 Felújítások 2 245,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 145,6
4 Információs Hivatal 180,0 46,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 604,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 119,6
3 Dologi kiadások 6 030,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 605,2
7 Felújítások 107,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90,0
5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 76,0 4,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 286,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 235,2
3 Dologi kiadások 1 275,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 66,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 234,3 79 765,7
2 Kötött segélyhitelezés 17 900,0
3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 4 440,0
4 Kereskedelemfejlesztési célú támogatások 450,0
5 Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat 1 450,0
6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 239,1
15 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 300,0
16 Állami protokoll támogatása 240,0
19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 2 171,6
22 MFK NKft. működési támogatása 148,1
23 Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének, fenntartásának támogatása 900,0
24 Mexikói földrengés okozta károk helyreállításának támogatása 1 145,4
25 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 598,8 1 433,2
26 Európai Területi Társulások támogatása 195,0
27 Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása 608,6 41,4
28 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 350,1
29 Külföldi magyar emlékek megőrzése 35,0
30 Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása 195,0
31 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 64,9
32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása 3 469,4 29 030,6
33 Stipendium Hungaricum 32 988,6
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 6 660,8
2 Európai uniós befizetések 9 450,1
3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 143,0
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 545,1 704,9
5 Peres ügyek 9,0
7 Fejezeti általános tartalék 249,4
8 Központi kezelésű előirányzatok
1 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 19 200,0
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Eximbank Zrt. tőkeemelése 7 300,0
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 219 269,5 7 982,2 -211 287,3
Hazai felhalmozási költségvetés 122 447,1 176,2 -122 270,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVIII. fejezet összesen 341 716,6 8 158,4 -333 558,2

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XIX. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Egyéb uniós előirányzatok
8 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 7 730,1 2 054,9
9 Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 4 008,0
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 8 734,0 1 876,6
2 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása 839,0
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 026,4
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 190 742,2 324 703,8
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 32 723,2 14 163,0
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 13 201,8 141 910,3
4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 54,8 380 010,8
5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 12 043,2 87 512,3
6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 64 284,8 27 261,2
7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 49 572,3 725,2
8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 381,2
10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6 ETE határmenti programok 2014-2020
1 SKHU ETE program 3 734,2 1 993,1 4 949,5 576,0
2 ROHU ETE program 2 899,3 2 583,0 4 936,5 1 606,8
3 HU-SER IPA program 1 583,9 1 606,6 1 100,7 631,2
4 HU-CRO ETE program 2 331,1 1 107,5 951,9 218,2
5 AU-HU ETE program 2 328,8 2 317,6 97,0
6 SI-HU ETE program 580,4 546,0 11,8
7 ENI programok 102,7 4,0
12 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1 Vidékfejlesztési Program 139 385,7 20 614,3
2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 3 110,2 482,8
13 Európai uniós fejlesztési programok
1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 1 620,8 113 891,4
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 14 599,4 0,0 -14 599,4
Hazai felhalmozási költségvetés 1 876,6 0,0 -1 876,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 657 800,1 13 186,0 -1 644 614,1
XIX. fejezet összesen 1 674 276,1 13 186,0 -1 661 090,1

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XX. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 922,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16 459,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 917,3
3 Dologi kiadások 3 047,0
5 Egyéb működési célú kiadások 775,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 100,0
7 Felújítások 5,6
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 25 015,0 0,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 93 899,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 937,4
3 Dologi kiadások 24 130,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 846,3
5 Egyéb működési célú kiadások 26,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 206,6
7 Felújítások 509,0
3 Nemzeti Sportközpontok 3 497,0 3,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 782,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 652,0
3 Dologi kiadások 9 205,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 794,1
7 Felújítások 38,0
4 Egyéb kulturális intézmények 387,4 1,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 270,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 233,5
3 Dologi kiadások 821,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 141,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2
5 Egyetemek, főiskolák 329 990,4 16 811,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 242 166,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 146,4
3 Dologi kiadások 192 291,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 309,6
5 Egyéb működési célú kiadások 1 200,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 13 018,6
7 Felújítások 14 205,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62,7
6 Egyéb oktatási intézmények
1 Oktatási Hivatal 800,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 536,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 979,5
3 Dologi kiadások 1 573,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,8
7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 3 393,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 953,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 474,3
3 Dologi kiadások 754,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 151,0
7 Felújítások 20,0
8 Egyéb történetkutató intézetek
1 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 177,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,5
3 Dologi kiadások 87,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,0
2 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 15,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 334,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63,3
3 Dologi kiadások 345,0
9 Petőfi Irodalmi Múzeum 405,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 862,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 503,8
3 Dologi kiadások 1 091,0
5 Egyéb működési célú kiadások 3 009,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 318,8
7 Felújítások 65,0
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2 150,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24 648,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 494,7
3 Dologi kiadások 3 367,5
5 Egyéb működési célú kiadások 241,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 171,0
7 Felújítások 30,0
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 644 179,6 24,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 326 441,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 270,3
3 Dologi kiadások 254 216,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 62,0
5 Egyéb működési célú kiadások 90,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5 687,5
7 Felújítások 1 245,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33,0
3 Országos Sportegészségügyi Intézet 1 389,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 075,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 194,4
3 Dologi kiadások 350,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 193,6
11 Közgyűjtemények 4 149,1 5,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 997,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 910,3
3 Dologi kiadások 5 810,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 488,0
7 Felújítások 215,0
12 Művészeti intézmények 4 568,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 389,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 898,7
3 Dologi kiadások 4 362,7
5 Egyéb működési célú kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 636,4
7 Felújítások 542,9
13 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 410,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,6
3 Dologi kiadások 237,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 20,0
14 Országos Mentőszolgálat 42 717,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 29 835,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 353,5
3 Dologi kiadások 9 311,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10 070,8
15 Magyarságkutató Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 523,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,3
3 Dologi kiadások 721,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 35,0
16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 1 884,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 005,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 723,5
3 Dologi kiadások 12 526,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 59,6
7 Felújítások 4,3
17 Országos Vérellátó Szolgálat 15 597,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 412,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 213,2
3 Dologi kiadások 9 372,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 480,0
7 Felújítások 70,0
18 Klebelsberg Központ 7 553,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 435 571,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 653,4
3 Dologi kiadások 70 199,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 673,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9 376,4
7 Felújítások 794,5
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 025,8 40,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 048,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 190,8
3 Dologi kiadások 400,8
5 Egyéb működési célú kiadások 134,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,6
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 24 247,0
3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 248 587,3
4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 6 580,1
5 Köznevelési szerződések 3 990,5
3 Felsőoktatási feladatok támogatása
1 Felsőoktatás speciális feladatai 661,2
2 Lakitelek Népfőiskola támogatása 625,0
5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 39,6
6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 2 000,0
4 Köznevelési feladatok támogatása
4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 1 431,5
5 Nemzeti Tehetség Program 3 163,8 190,0
9 Tarpai sportkollégium támogatása 100,0
11 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 800,0
12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 4 375,6 7 900,0
14 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása 35 000,0
15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 13 823,7
5 Egyéb feladatok támogatása
1 Centenáriumi megemlékezések 1 000,0
4 Peres ügyek 1 422,0
5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek 50,0
7 Hangszercsere program 1 000,0
8 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése 300,0
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 798,0 2 525,0
2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 97,5
4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 231,5 5,0
19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 34,8
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 505,4
2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 399,7
3 Waclaw Felczak Alap 319,7
5 Kétoldalú munkatervi feladatok
2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,0
10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 5,4
9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6 EU-tagságból eredő együttműködések
2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 12,3
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1 Filmszakmai támogatások 142,8
3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 228,8
5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása 750,0
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 501,1 28,3
2 Közművelődési szakmai feladatok 1 004,8 417,7
3 Kulturális szakemberek továbbképzése 119,6
4 Csoóri Sándor Alap 3 000,0
6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 1 198,0
7 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása 670,1 129,9
13 Művészeti tevékenységek
1 A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása 300,0
4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 3 051,7 112,1
5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) 1 436,3
9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 160,0
10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 438,6
11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása 1 950,0
13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása 30,0
14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 37 030,0
15 Nemzeti identitás erősítését célzó programok 6 978,0 150,0
14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 517,5
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 538,3 60,1
3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0
4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 80,0
5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 300,0
6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 1 985,5
7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 1 138,7
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 67,3
3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,1
6 Családpolitikai Programok 2 849,7
7 Családpolitikai célú pályázatok 65,0 18,0
8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 631,2 9 843,0
9 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére 32,2 1 455,5
17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 240,0
6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 841,0
7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 490,0
18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 98,7 60,0
19 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 120 431,3
4 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont finanszírozása 1 439,2
7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása 980,9
8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 9 956,8
9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 22,1
10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása 300,0 100,0
20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása 173,2 4,0
4 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása 202,5
5 Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. működésének támogatása 100,0
6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 259,9
8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 715,0
12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 496,4
13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása 190,0
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 1 196,8 1 000,0
6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 957,6
7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése 978,1
10 Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése 598,7
11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése 500,0
13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 1 050,0
19 Patika hitelprogram kamattámogatása 69,9
20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 4 114,0
24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 6 510,2 5 510,2 2 991,3
25 Egészséges Budapest Program 4 864,3 35 135,7
26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása 300,0
28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 7 859,2
29 Természetes fogamzássegítés 139,2
31 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztése 1 062,1
32 Nővérszálló fejlesztés 399,1
33 Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány támogatása 500,0
23 Sporttevékenység támogatása
4 Versenysport támogatása 10 872,1
5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása 9 073,0
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 3 110,0
2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 7 254,9
4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 187,7
7 Utánpótlás-nevelési feladatok 2 326,0
8 Fogyatékosok sportjának támogatása 907,0
10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 376,0
7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 2 140,2
9 Sportegészségügyi ellátás támogatása 217,0 18,0
23 Szabadidősport támogatása 767,4
24 Diák- és hallgatói sport támogatása 640,7
25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 125,0 900,0
28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 32,7
29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 23 108,7
30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 3 400,0
31 Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása 140,8
35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása 500,0
38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása 450,0
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2 Sportakadémiák támogatása 9 891,3 108,7
12 Magyar Sport Háza támogatása 208,7 57,5
34 Gödöllői uszoda beruházás 134,2 1 580,1
36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása 3 388,6
38 Veszprémi uszoda beruházás 92,3 1 998,2
40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 42,8 5 549,9
59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása 467,8 2 032,2
62 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása 144,0 1 354,7
  Vissza az oldal tetejére