Időállapot: közlönyállapot (2019.VII.23.)

2019. évi LXXI. törvény - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 5/10. oldal

63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása 740,6
70 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program 1 040,9 1 709,0
74 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 237,7 7 742,9
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 100,0 895,0
52 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása 1 387,9
75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése 1 277,8
26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok
2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3
14 Autizmus Alapítvány 30,8
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok
10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 2 056,8
12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 320,0
27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 98,0
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 17 704,1
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 100,0
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1 Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola 275,0
2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 97,3
3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 215,0
4 Magyar Írószövetség támogatása 30,0
5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 22,0
24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1
2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0
3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 36,3
4 Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása 30,0
5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0
6 Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona 30,0
7 Rákbetegek Országos Szervezete 20,0
8 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 60,0
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása 171,5
6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 187,0
7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 236,5
8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 231,0
9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 236,5
10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 26,5
11 Autisták Országos Szövetsége 74,8
12 Siketvakok Országos Egyesülete 33,0
13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 88,2
14 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 182,0
15 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása 21,0
16 Katolikus Karitász támogatása 132,0
17 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása 180,0
18 Magyar Református Szeretetszolgálat 54,0
21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 41,5
23 Dévény Anna Alapítvány 46,6
24 Kézenfogva Alapítvány 16,1
25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 17,7
26 Afázia Egyesület 10,0
27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 10,0
26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Sportköztestületek támogatása 242,6
27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása
1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása 107,0
2 Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása 280,0 20,0
3 Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása 100,0
39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 2 605,5
46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok 238,5 1,9
47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 43 440,5
48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 5,5
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
2 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása 2 208,2 2 702,3
3 Emlékpont Központ támogatása 22,0
4 Modern Opera beruházása 1 000,0
5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása 69,0
10 Makovecz Imre Alap 1 400,0
11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek 100,0
15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása 2 997,4
17 A kecskeméti Katona József Színház felújítása 120,5
23 A Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések 200,0 1 000,0
51 Fejezeti általános tartalék 1 191,3
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1 Családi támogatások
1 Családi pótlék 304 829,3
2 Anyasági támogatás 6 321,1
3 Gyermekgondozást segítő ellátás 60 884,1
4 Gyermeknevelési támogatás 10 945,0
5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 3 111,5
6 Életkezdési támogatás 7 492,0
7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 3 546,0
8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 862,7
2 Korhatár alatti ellátások
1 Szolgálati járandóság 72 817,5
2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 13 089,9
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 8 186,0
2 Mezőgazdasági járadék 1 255,8
3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 38 968,7
4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 13 113,2
5 Házastársi pótlék 2 233,2
6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 21,7
7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 336,2
8 Járási szociális feladatok ellátása 88 391,9
4 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 17 009,7
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400,0
4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 917,3
3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 250,0
4 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 1,0
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 2,0
2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 2,0
2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1,0
2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 1,0
3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 1,0
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 479 602,6 1 095 154,4 -2 384 448,2
Hazai felhalmozási költségvetés 167 870,1 16 888,8 -150 981,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XX. fejezet összesen 3 647 472,7 1 112 043,2 -2 535 429,5

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXI. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Miniszterelnöki Kabinetiroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 820,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 694,6
3 Dologi kiadások 1 218,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 214,7
2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 100,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 323,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,0
3 Dologi kiadások 219,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 28,2
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll 349,1
2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 23 910,0
5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 3 500,0
6 Fejezeti általános tartalék 58,1
8 Tihanyi Alapítvány támogatása 300,0
11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 30 708,3 59 471,7
12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása 1 500,0
13 Kommentár Alapítvány támogatása 2 000,0
14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok 680,4 120,0
15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 154,9 842,1
16 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 52,7 947,3
17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások 1 000,0 1 000,0
19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása 72,6 6 608,4
21 Nemzetközi tagdíjak 51,2
23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1 138,1 65,0
24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok 11 000,0
25 Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. működtetése 1 000,0
21 Központi kezelésű előirányzatok
2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása alá tartozó társaságok támogatása 89,8
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 83 906,2 100,0 -83 806,2
Hazai felhalmozási költségvetés 69 297,4 0,0 -69 297,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXI. fejezet összesen 153 203,6 100,0 -153 103,6

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXII. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Miniszterelnöki Kormányiroda 351,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 910,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 708,5
3 Dologi kiadások 676,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 254,2
2 Szerencsejáték Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 151,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,8
3 Dologi kiadások 183,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,8
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 72,3 65,7
3 Autópálya rendelkezésre állási díj 119 200,0
4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 281,2
5 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 62,2
6 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 800,0
7 Nemzetközi tagdíjak 62,0
8 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,3
9 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 5 694,2
10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 244,1
11 Állami többletfeladatok 116,3
1 - 19. cím összesen: 144 377,6 351,3 325,7
20 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1,0 3,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 869,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 158,5
3 Dologi kiadások 161,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7,8
20. cím összesen: 1 190,0 1,0 7,8 3,6
21 Központi kezelésű előirányzatok
2 Peres ügyek 2 000,0
3 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 4 800,0
4 Központi tartalékok
1 Rendkívüli kormányzati intézkedések 110 000,0
2 Országvédelmi Alap 378 000,0
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 640 367,6 352,3 -640 015,3
Hazai felhalmozási költségvetés 333,5 3,6 -329,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXII. fejezet összesen 640 701,1 355,9 -640 345,2

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXX. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 25,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 326,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 240,5
3 Dologi kiadások 661,6
5 Egyéb működési célú kiadások 20,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 95,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 OECD ROK 167,2 8,1
2 Fejezeti tartalék 45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 461,9 33,1 -2 428,8
Hazai felhalmozási költségvetés 95,0 0,0 -95,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXX. fejezet összesen 2 556,9 33,1 -2 523,8

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXXI. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Központi Statisztikai Hivatal 787,8 27,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 225,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 826,1
3 Dologi kiadások 2 402,1
5 Egyéb működési célú kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5 721,1
7 Felújítások 20,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32,8
4 KSH Könyvtár 5,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 160,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27,2
3 Dologi kiadások 31,6
5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 268,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 188,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,7
3 Dologi kiadások 178,9
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 859,2
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 15 933,3 1 061,3 -14 872,0
Hazai felhalmozási költségvetés 5 773,9 27,9 -5 746,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXI. fejezet összesen 21 707,2 1 089,2 -20 618,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXXIII. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 27,2 15,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 478,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 894,5
3 Dologi kiadások 310,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 14,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0
2 MTA Könyvtár és Információs Központ 5 556,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 644,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 128,0
3 Dologi kiadások 5 321,6
5 Egyéb működési célú kiadások 23,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 18,0
5 MTA egyéb intézmények
1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 918,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 514,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,1
3 Dologi kiadások 817,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 25,8
2 MTA Jóléti intézmények 316,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 353,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,6
3 Dologi kiadások 236,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,0
3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 64,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 151,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,6
3 Dologi kiadások 76,3
4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága 0,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,1
3 Dologi kiadások 6,7
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 80,9
2 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 121,3
3 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 153,3
8 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 199,0
10 Szakmai feladatok teljesítése 348,4
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 17 110,2 6 883,6 -10 226,6
Hazai felhalmozási költségvetés 74,7 15,0 -59,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXIII. fejezet összesen 17 184,9 6 898,6 -10 286,3

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXXIV. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 MMA Titkársága
1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 740,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 506,9
3 Dologi kiadások 1 015,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 136,6
2 Magyar Építészeti Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 389,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,9
3 Dologi kiadások 313,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 132,3
3 MMA Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 160,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29,4
3 Dologi kiadások 62,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 23,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 105,0
2 Magyar Művészetek Háza programok 642,1
3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 14,9
6 Kutatási tevékenység támogatása 54,5
7 Pályázati alapok 200,0
8 Pesti Vigadó művészeti programok 13,0
11 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 1 085,0
13 Nemzeti Szalon programjai 84,0 16,0
14 MMA műemlékvédelmi beruházásai 1 300,0
20 Makovecz Emlékközpont 88,0 17,7
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 10 577,4 0,0 -10 577,4
Hazai felhalmozási költségvetés 1 625,6 0,0 -1 625,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXIV. fejezet összesen 12 203,0 0,0 -12 203,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXXV. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 NKFI Hivatal 1 912,8 50,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 022,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 367,7
3 Dologi kiadások 1 070,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 58,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Nemzetközi tagdíjak 3 527,6
4 MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása 1 000,0
5 Nemzeti Laboratóriumok 11 821,8 2 273,2
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 18 809,5 1 912,8 -16 896,7
Hazai felhalmozási költségvetés 3 331,9 50,0 -3 281,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXV. fejezet összesen 22 141,4 1 962,8 -20 178,6

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XXXVI. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 ELKH Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 685,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117,7
3 Dologi kiadások 511,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 89,9
2 ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek 16 671,0 612,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18 759,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 878,1
3 Dologi kiadások 11 377,6
5 Egyéb működési célú kiadások 77,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 595,4
7 Felújítások 106,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0
3 ELKH Támogatott kutatóhelyek 76,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 514,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 452,0
3 Dologi kiadások 109,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,1
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások 1 900,0
2 Kiválósági ösztöndíjak 6 042,5
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 44 524,1 16 747,7 -27 776,4
Hazai felhalmozási költségvetés 3 704,7 612,6 -3 092,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXVI. fejezet összesen 48 228,8 17 360,3 -30 868,5

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XLI. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Devizahitelek kamatelszámolásai
1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 20 481,3
2 Egyéb devizahitelek kamata
1 Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé 197,9
3 Egyéb devizahitelek 2 091,5
2 Devizakötvények kamatelszámolásai
1 Nemzetközi devizakötvények
1 Devizakötvények kamata 129 474,3
2 Belföldi devizakötvények
1 Devizakötvények kamata 2 563,4 135,6
3 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 80,7
2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Forinthitelek kamatelszámolásai
1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 30 206,2
2 Államkötvények kamatelszámolása
1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 539 135,3 19 432,9
2 Lakossági kötvények 239 414,7 12 535,7
2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 160,6
3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 10 504,9
2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 102 091,2
4 Repóügyletek kamatelszámolásai 1 307,8 329,9
3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1 Jutalékok és egyéb költségek
1 Deviza elszámolások 1 526,0
2 Forint elszámolások 26 270,5
3 Magyar Államkincstár függő ügynök elszámolások 2 100,0
2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 950,0
3 Adósságkezelés költségei 1 363,9
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 110 920,2 32 434,1 -1 078 486,1
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XLI. fejezet összesen 1 110 920,2 32 434,1 -1 078 486,1

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XLII. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó 501 100,0
4 Pénzügyi szervezetek különadója 65 000,0
5 Cégautóadó 38 200,0
7 Bányajáradék 38 000,0
8 Játékadó 35 600,0
9 Ökoadó
2 Környezetterhelési díj 4 900,0
10 Egyéb befizetések 12 000,0
11 Energiaellátók jövedelemadója 74 300,0
12 Rehabilitációs hozzájárulás 113 100,0
14 Kisadózók tételes adója 192 600,0
15 Kisvállalati adó 87 600,0
16 Közműadó 54 000,0
18 Reklámadó 500,0
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1 Általános forgalmi adó 3 206 327,7 1 763 397,5
2 Jövedéki adó 1 226 400,0
3 Regisztrációs adó 26 600,0
4 Távközlési adó 54 000,0
5 Pénzügyi tranzakciós illeték 226 300,0
6 Biztosítási adó 98 000,0
7 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 35 900,0
3 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó 2 608 900,0
  Vissza az oldal tetejére