Időállapot: közlönyállapot (2019.V.28.)

14/2019. (V. 28.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 7. §-ára figyelemmel, az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához szükséges jelölés érdekében − az Országgyűlésről szóló törvény 2012. évi XXXVI. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja és 23. §-a alapján − eseti bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hoz létre.

2. A bizottság neve: az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság.

3. A bizottság feladata: az Alkotmánybíróság tagjának jelölése az Alaptörvény 24. cikk (8) bekezdésében meghatározott testületi létszám biztosítása érdekében.

4. A bizottság tizenöt tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők.

A tagokat az országgyűlési képviselőcsoportok jelölik, az alábbiak szerint:

a Fidesz nyolc,

a KDNP kettő,

a Jobbik egy,

az MSZP egy,

a DK egy,

az LMP egy,

a Párbeszéd egy

tagot ajánlhat.

5. A bizottság elnökére és egy alelnökére a kormánypárti, másik két alelnökére a mandátumok arányát tekintve a két legnagyobb ellenzéki képviselőcsoport, a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjeszt elő javaslatot.

6. A bizottság elnökének, három alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt a jelölésben. A bizottság megalakulása során tagot nem jelölő képviselőcsoport a bizottság fennállása alatt bármikor jelölhet tagot, akit az eredeti eljárásnak megfelelően választ meg az Országgyűlés.

7. Az Alkotmánybíróság tagjának jelöltjévé az válik, aki legalább nyolc bizottsági tag „igen” szavazatát megkapta.

8. A bizottság ügyrendjét – e határozatban foglaltak figyelembevételével – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

9. A bizottság működésének költségeiről az Országgyűlés Hivatalának költségvetésén belül kell gondoskodni.

10. A bizottság megbízatása a bizottsági tagok megválasztásáról rendelkező országgyűlési határozat hatálybalépésének napján kezdődik, és a 2018-ban megválasztott Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig tart.

11. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.