Időállapot: közlönyállapot (2020.VI.10.)

2020. évi LV. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról * 

1. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosításáról

1. § A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 436. §-a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény hatálybalépését követően az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási igény tárgyában hozott határozatban megítélt kártalanítási összegből a 10/B. § (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetés 2020. december 31-ig nem teljesíthető. E bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama a 70/B. § (6) bekezdésében foglalt időtartamba nem számít bele.

(17) A (14) bekezdés alapján felfüggesztett kifizetések esetén - a (16) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - a 10/B. §-ban meghatározottakat 2020. szeptember 15. napjáig kell teljesíteni.”

2. § A Bv. tv. 70/B. § (6) bekezdésében a „hatvannapos” szövegrész helyébe a „kilencvennapos” szöveg lép.

2. A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról

3. § A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény 1. §-ában a „május 15-éig” szövegrész helyébe az „október 31-éig” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a törvény 2020. június 15-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére