Időállapot: közlönyállapot (2020.VI.11.)

2020. évi LVI. törvény

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló Jegyzőkönyvének kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló Jegyzőkönyve (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Jegyzőkönyv 45. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzőkönyv, valamint a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges kormányzati feladatok összehangolásáról az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A Jegyzőkönyv 2. cikk (1) bekezdése szerinti feladatok végrehajtásáról a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(3) A Jegyzőkönyv 2. cikk (2) bekezdése szerinti feladatok végrehajtásáról a külpolitikáért felelős, valamint az adott tárgykörben hatáskörrel rendelkező miniszter gondoskodik.

(4) A Jegyzőkönyv 4., 14., 16. és 24. cikkei szerinti feladatok végrehajtásáról az adópolitikáért, kereskedelemért, államháztartásért, igazságügyért, bűncselekmények megelőzéséért, büntetés-végrehajtásért, minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, szabálysértési szabályozásért, határrendészetért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A Jegyzőkönyv 5, 15, 26, 29, 30, 31. cikkei szerinti feladatok végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.

(6) A Jegyzőkönyv 6., 7., 9., és 23. cikkei szerinti feladatok végrehajtásáról az adópolitikáért, kereskedelemért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

(7) A Jegyzőkönyv 8. cikke szerinti feladatok végrehajtásáról az adópolitikáért, külgazdasági ügyekért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik. A Jegyzőkönyv 8. cikke szerinti árukövetési és nyomonkövetési rendszer bevezetésével, annak nemzeti alkalmazására való felkészüléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

(8) A Jegyzőkönyv 10. és 20. cikkei szerinti feladatok végrehajtásáról az adópolitikáért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

(9) A Jegyzőkönyv 12. cikke szerinti feladatok végrehajtásáról az adópolitikáért és külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

(10) A Jegyzőkönyv 13., 17. és 18. cikkei szerinti feladatok végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(11) A Jegyzőkönyv 19. és 21. cikkei szerinti feladatok végrehajtásáról az adópolitikáért, államháztartásért, igazságügyért, bűncselekmények megelőzéséért, büntetés-végrehajtásért, minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, szabálysértési szabályozásért és határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(12) A Jegyzőkönyv 22. cikke szerinti feladatok végrehajtásáról az egészségügyért, igazságügyért, bűncselekmények megelőzéséért, büntetés-végrehajtásért, határrendészetért, minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért és a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter gondoskodik.

(13) A Jegyzőkönyv 27. cikke szerinti feladatok végrehajtásáról az igazságügyért, bűncselekmények megelőzéséért, büntetés-végrehajtásért, határrendészetért, minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért és a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter gondoskodik.

(14) A Jegyzőkönyv 28. cikke szerinti feladatok végrehajtásáról a közigazgatás-szervezésért adópolitikáért, kereskedelemért, a bűncselekmények megelőzéséért, büntetés-végrehajtásért, határrendészetért, minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, szabálysértési szabályozásért, az adópolitikáért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

(15) A Jegyzőkönyv 32. cikke szerinti feladatok végrehajtásának összehangolásáról az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi LVI. törvényhez

JEGYZŐKÖNYV
A DOHÁNYTERMÉKEK ILLEGÁLIS KERESKEDELMÉNEK FELSZÁMOLÁSÁRÓL PREAMBULUM

E Jegyzőkönyv szerződő felei,

Tekintettel arra, hogy az ötvenhatodik Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése 2003. május 21-én konszenzussal elfogadta a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményét, amely 2005. február 27-én lépett hatályba;

Felismerve, hogy a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye az ENSZ egyik leggyorsabban megerősített szerződése, és alapvető eszköz az Egészségügyi Világszervezet célkitűzéseinek eléréséhez;

Emlékeztetve az Egészségügyi Világszervezet Alapokmányának preambulumára, amely leszögezi, hogy az elérhető legmagasabb szintű egészség élvezete minden ember alapvető joga, etnikumra, vallásra, politikai nézetekre, gazdasági vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül;

Szilárdan elhatározva továbbá, hogy előnyben részesítik a közegészség védelméhez fűződő joguk érvényesítését;

Mély aggodalmuknak adva hangot amiatt, hogy a dohánytermékek tiltott kereskedelme hozzájárul a dohányzás járványszerű elterjedéséhez, amely a közegészségügy szempontjából súlyos következményekkel járó, globális probléma, és amelynek megoldásához hatékony, megfelelő és átfogó nemzeti és nemzetközi válaszlépések szükségesek;

Felismerve továbbá, hogy a dohánytermékek tiltott kereskedelme veszélyezteti a dohányzás ellenőrzésének megerősítését célzó árképzési és adóügyi intézkedéseket, és így növeli a dohánytermékek hozzáférhetőségét és megvásárolhatóságát;

Komoly aggodalmuknak adva hangot amiatt, hogy a tiltott kereskedelemben forgalmazott dohánytermékek hozzáférhetőségének és megvásárolhatóságának növelése kedvezőtlen hatást gyakorol a közegészségügyre és különösen a fiatalok, a szegények és más veszélyeztetett csoportok jóllétére;

Komoly aggodalmuknak adva hangot a dohánytermékek tiltott kereskedelme révén a fejlődő országokban és az átalakulóban lévő gazdasággal rendelkező országokban létrejött aránytalan gazdasági és társadalmi következmények miatt;

Tudatában annak, hogy tudományos, technikai és intézményi kapacitás kialakítására van szükség a dohánytermékek tiltott kereskedelme valamennyi formájának felszámolására irányuló, megfelelő nemzeti, regionális és nemzetközi intézkedések megtervezésére és végrehajtására;

Elismerve, hogy az erőforrásokhoz és a vonatkozó technológiákhoz való hozzáférés rendkívül fontos annak érdekében, hogy a Részes Felek képesek legyenek - különösen a fejlődő országokban és az átalakulóban lévő gazdasággal rendelkező országokban - a dohánytermékekkel való tiltott kereskedelem valamennyi formájának a felszámolására;

Elismerve továbbá, hogy bár a vámszabad területek a jogszerű kereskedelem előmozdítása érdekében jöttek létre, ezeket a dohánytermékek tiltott kereskedelme globalizációjának elősegítésére használták ki, mind a csempészáruk tiltott továbbítása, mind a tiltott dohánytermékek gyártása vonatkozásában;

Felismerve továbbá, hogy a dohánytermékek tiltott kereskedelme veszélyezteti a Részes Felek gazdaságait, és kedvezőtlenül érinti stabilitásukat és biztonságukat;

Tudatában annak is, hogy a dohánytermékek tiltott kereskedelme pénzügyi profitot generál, amelyet a nemzetközi bűnözés finanszírozására használnak, ami viszont ellentétes a kormányzati célkitűzésekkel;

Felismerve, hogy a dohánytermékek tiltott kereskedelme veszélyezteti az egészségügyi célkitűzéseket, további terhet ró az egészségügyi rendszerekre, és bevételkiesést okoz a Részes Felek gazdaságainak;

Szem előtt tartva a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 5. cikkének (3) bekezdését, amelyben a Részes Felek megállapodtak abban, hogy a dohányzás visszaszorításával kapcsolatos közegészségügyi politikájuk meghatározása és megvalósítása során fellépnek annak érdekében, hogy ezeket a politikákat, nemzeti jogukkal összhangban, megvédjék a dohányipar kereskedelmi és egyéb anyagi érdekeltségeivel szemben;

Hangsúlyozva azt, hogy éberségre van szükség a dohányipar azon erőfeszítéseivel szemben, amelyek célja a dohánytermékekkel való tiltott kereskedelemmel szembeni stratégiák veszélyeztetése vagy megdöntése, továbbá azt, hogy tájékozottnak kell lenni a dohányipar azon tevékenységeiről, amelyek negatív hatást fejtenek ki a dohánytermékekkel való tiltott kereskedelemmel szembeni stratégiákra;

Szem előtt tartva a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 6. cikkének (2) bekezdését, amely arra ösztönzi a Részes Feleket, hogy értelemszerűen tiltsák vagy korlátozzák az adó- és vámmentes dohánytermékek eladását nemzetközi utazók számára és/vagy azok behozatalát nemzetközi utazók által;

Felismerve továbbá, hogy a nemzetközi árutovábbításban és átrakodásban részt vevő dohány és a dohánytermékek megtalálják a tiltott kereskedelem csatornáit;

Figyelembe véve, hogy a dohánytermékek tiltott kereskedelmének megakadályozására és az ellene való küzdelemre irányuló hatékony fellépéshez átfogó nemzetközi megközelítés és szoros együttműködés szükséges a tiltott kereskedelem valamennyi aspektusát illetően, ideértve értelemszerűen a dohánnyal, a dohánytermékekkel és gyártóberendezésekkel való tiltott kereskedelmet;

Felidézve és hangsúlyozva más releváns nemzetközi megállapodások - például az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezménye, az Egyesült Nemzetek Szervezete korrupció elleni egyezménye és az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében létrejött, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni egyezmény - jelentőségét, továbbá az említett egyezmények feleinek kötelezettségét arra, hogy értelemszerűen alkalmazzák az említett egyezmények megfelelő rendelkezéseit a dohánnyal, a dohánytermékekkel és a gyártóberendezésekkel való tiltott kereskedelemre, és ösztönözve az említett megállapodásokhoz való csatlakozás mérlegelésére azokat a Részes Feleket, amelyek ezt eddig még nem tették meg;

Felismerve a kibővített együttműködés szükségességét a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének Titkársága, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezete Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala, a Vámigazgatások Világszervezete és adott esetben más szervek között;

Emlékeztetve a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 15. cikkére, amelyben a Részes Felek felismerik többek között azt, hogy a dohánytermékek tiltott kereskedelme valamennyi formájának a felszámolása - ideértve a csempészetet és a tiltott gyártást - a dohányzás visszaszorításának lényeges elemei;

Figyelembe véve, hogy ez a Jegyzőkönyv nem foglalkozik a szellemi tulajdonjogokkal összefüggő kérdésekkel; és

Abban a meggyőződésben, hogy a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének egy átfogó jegyzőkönyvvel való kiegészítése eredményes és hatékony eszköz a dohánytermékek tiltott kereskedelme és annak súlyos következményei elleni küzdelemben,

a következőkben állapodnak meg:

I. RÉSZ

BEVEZETÉS

1. CIKK
Fogalommeghatározások

1. „Közvetítői tevékenység”: mások képviseletében díj vagy jutalék fejében történő eljárás, például a szerződésekkel, vásárlással vagy értékesítéssel kapcsolatos tárgyalások során.

2. „Cigaretta”: egy tekercs, dohányzásra szánt vágott dohány, cigarettapapírba csomagolva. Ez kizárja az olyan egyedi, regionális termékeket, mint amilyen a bidi, az ang hoon vagy más hasonló termékek, amelyek papírba vagy levélbe csomagolhatók. A 8. cikk alkalmazásában „cigaretta” emellett a cigarettakészítés céljából finomra vágott, „saját sodrású” dohány is.

3. „Elkobzás”, amely adott esetben magában foglalja a vagyonelkobzást is: a vagyontól való végleges megfosztás bíróság vagy más illetékes hatóság rendelkezése alapján.

4. „Ellenőrzött szállítás”: azt az eljárást jelenti, amelynek során törvénytelen vagy gyanús szállítmányokat ki- és beengednek, illetve átengednek egy vagy több állam területén, azok illetékes hatóságainak tudtával és felügyelete alatt, bűncselekmény felderítése, illetve bűncselekmény elkövetésében résztvevő személyek azonosítása céljából.

5. „Vámszabad terület”: valamely Részes Fél területének az a része, ahol az oda bevitt árut a vámok és adók tekintetében általában vámterületen kívüli árunak tekintik.

6. „Tiltott kereskedelem”: minden olyan, a törvény által tiltott gyakorlat vagy magatartás, amely az előállítással, szállítással, átvétellel, birtoklással, terjesztéssel, árusítással vagy vásárlással kapcsolatos, ideértve az e tevékenységek megkönnyítését célzó gyakorlatot vagy magatartást.

7. „Engedély”: az illetékes hatóság által az előírt kérelemnek vagy más dokumentumoknak a számára történő benyújtását követően kiadott engedély.

8.

(a) „Gyártóberendezés”: olyan gép, amelyet kizárólag dohánytermékek gyártására terveztek vagy adaptáltak, és amely szerves része a gyártási folyamatnak. * 

(b) „Ennek bármely része” gyártóberendezéssel kapcsolatban: bármely olyan azonosítható rész, amely kizárólag a dohánytermékek gyártása során használt gyártóberendezés részét képezheti.

9. „Részes Fél”: a Jegyzőkönyv részes fele, ha a szövegkörnyezet másra nem utal.

10. „Személyes adatok”: az azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ.

11. „Regionális gazdasági integrációs szervezet”: szuverén államok által alkotott szervezet, amelyet tagállamai számos kérdéskörben illetékességgel ruháztak fel, ideértve az ilyen kérdésekhez kapcsolódó olyan döntések meghozatalára vonatkozó felhatalmazást is, amelyek a tagállamok számára kötelező érvényűek. * 

12. „Szállítói lánc”: a dohánytermékek és gyártóberendezések gyártása; továbbá a dohánytermékek és gyártóberendezések behozatala vagy kivitele; a fogalom adott esetben kiterjeszthető valamely Részes Fél döntése alapján egy vagy több alábbi tevékenységre is:

(a) dohánytermékek kiskereskedelme;

(b) dohánytermesztés, kivéve a hagyományos kistermelőket, gazdálkodókat és előállítókat;

(c) dohánytermék vagy gyártóberendezés kereskedelmi mennyiségben történő szállítása; és

(d) dohány és dohánytermék vagy gyártóberendezés nagykereskedelme, közvetítői tevékenység keretében történő kereskedelme, raktározása vagy terjesztése.

13. „Dohánytermékek”: a teljes egészében vagy részben dohánylevélből mint nyersanyagból készült termékek, amelyeket elszívás, elfüstölés, rágás vagy felszippantás céljára állítanak elő.

14. „Árukövetés és nyomon követés”: az egyes cikkek útvonalának vagy mozgásának a szállítói lánc mentén az illetékes hatóságok vagy más, nevükben eljáró személy által történő rendszeres megfigyelése és rekonstruálása, a 8. cikkben foglaltak szerint.

2. CIKK
A Jegyzőkönyv kapcsolata más megállapodásokkal és jogi eszközökkel

1. A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének Jegyzőkönyveire alkalmazandó rendelkezéseit erre a Jegyzőkönyvre is alkalmazni kell.

2. A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 2. cikkében említett típusú megállapodásokat megkötő Részes Felek az egyezmény Titkárságán keresztül értesítik a Felek Találkozóját az ilyen megállapodásokról.

3. Az ebben a Jegyzőkönyvben foglaltak nem érintik a Részes Felek más, az adott Részes Fél tekintetében hatályos nemzetközi szerződés, szerződés vagy megállapodás értelmében fennálló olyan jogait és kötelezettségeit, amelyeket az adott Részes Fél a dohánytermékek tiltott kereskedelmének tényleges felszámolása szempontjából hatékonyabbnak tekint.

4. Az ebben a Jegyzőkönyvben foglaltak nem érintik a Részes Feleknek a nemzetközi jog értelmében fennálló jogait, kötelezettségeit és feladatait, ideértve az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét is.

3. CIKK
Célok

E Jegyzőkönyv célja a dohánytermékek tiltott kereskedelme valamennyi formájának felszámolása a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 15. cikkében foglaltakkal összhangban.

II. RÉSZ

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

4. CIKK
Általános kötelezettségek

1. A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 5. cikkében foglalt rendelkezések mellett a Részes Felek

(a) elfogadják és végrehajtják az e Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó áruk szállítói láncának ellenőrzéséhez vagy szabályozásához szükséges hatékony intézkedéseket az említett árukkal való tiltott kereskedelem megakadályozása, az attól való elrettentés, annak felderítése, az azzal kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás céljából, és e célból együttműködnek egymással;

(b) nemzeti jogukkal összhangban megteszik a szükséges intézkedéseket az illetékes hatóságaik és szolgálataik hatékonyságának növelésére, ideértve az e Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó áruk tiltott kereskedelme valamennyi formájának megakadályozásáért, az attól való elrettentésért, annak felderítéséért, az azzal kapcsolatos nyomozásért és büntetőeljárásért, illetve annak felszámolásáért felelős vámhatóságokat és a rendőrséget;

(c) hatékony intézkedéseket fogadnak el a technikai segítségnyújtás és a pénzügyi támogatás, a kapacitásépítés és a nemzetközi együttműködés elősegítésére vagy megvalósítására e Jegyzőkönyv célkitűzéseinek elérése céljából, és biztosítják az e Jegyzőkönyv értelmében kicserélendő információk rendelkezésre bocsátását és biztonságos cseréjét az illetékes hatóságok számára;

(d) saját nemzeti jogi és közigazgatási rendszereiknek megfelelően szorosan együttműködnek egymással, a jogellenes magatartással - ideértve e Jegyzőkönyv 14. cikke alapján meghatározott bűncselekményeket is - szembeni bűnüldözési fellépés hatékonyságának fokozása érdekében;

(e) adott esetben együttműködnek és kommunikálnak a releváns regionális és nemzetközi kormányközi szervezetekkel az e Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó biztonságos *  információcsere során, e Jegyzőkönyv hatékony végrehajtásának az előmozdítása érdekében; és

(f) a rendelkezésükre álló eszközök és erőforrások adta kereteken belül együttműködnek az e Jegyzőkönyv hatékony alkalmazásához szükséges pénzügyi források megteremtése érdekében, kétoldalú és többoldalú forrásteremtési mechanizmusok révén.

2. A Részes Felek az e Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeik végrehajtása során biztosítják a lehető legnagyobb átláthatóságot az olyan kapcsolatok tekintetében, amelyeket a dohányiparral tartanak fenn.

5. CIKK
Személyes adatok védelme

A Részes Felek a nemzeti jogra figyelemmel védelmet biztosítanak a magánszemélyek személyes adatai számára, állampolgárságra vagy lakóhelyre való tekintet nélkül, a Jegyzőkönyv végrehajtása során szem előtt tartva a személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzetközi normákat.

III. RÉSZ

A SZÁLLÍTÓI LÁNC ELLENŐRZÉSE

6. CIKK
Engedélyezési, illetve ezzel egyenértékű jóváhagyási vagy ellenőrzési rendszer

1. A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményében foglalt célkitűzések elérése érdekében, valamint a dohánytermékek és gyártóberendezések tiltott kereskedelmének felszámolására tekintettel a Részes Felek tiltják az alábbi tevékenységek bármelyikének természetes vagy jogi személyek által történő végzését, kivéve az illetékes hatóságtól a nemzeti joggal összhangban kapott engedély vagy ezzel egyenértékű jóváhagyás (a továbbiakban: „engedély”) birtokában, vagy pedig ilyen hatóság által megvalósított ellenőrzési rendszer megléte esetén:

(a) dohánytermék és gyártóberendezés gyártása; és

(b) dohánytermék és gyártóberendezés behozatala vagy kivitele.

2. A Részes Felek törekednek a megfelelőnek tekintett mértékben - és ha az alábbi tevékenységeket a nemzeti jog nem tiltja - engedélyt adni a következő tevékenységeket végző természetes vagy jogi személyek számára:

(a) dohánytermékek kiskereskedelme;

(b) dohánytermesztés, kivéve a hagyományos kistermelőket, gazdálkodókat és termelőket;

(c) dohánytermék vagy gyártóberendezés kereskedelmi mennyiségben történő szállítása; és

(d) dohány és dohánytermék vagy gyártóberendezés nagykereskedelme, közvetítői tevékenység keretében történő kereskedelme, raktározása vagy terjesztése.

3. A hatékony engedélyezési rendszer biztosítására figyelemmel a Részes Felek

(a) illetékes hatóságo(ka)t hoznak létre vagy jelölnek ki az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek végzésére jogosító engedélyek kibocsátására, megújítására, felfüggesztésére, visszavonására és/vagy érvénytelenítésére, e Jegyzőkönyv rendelkezéseire figyelemmel és a nemzeti joggal összhangban;

(b) előírják, hogy az engedély iránti kérelmekben a kérelmezővel kapcsolatos valamennyi előírt információnak szerepelnie kell, amelyek értelemszerűen az alábbiakat foglalják magukban:

(i) ha a kérelmező természetes személy, a személyazonosságával kapcsolatos információk, ideértve teljes nevét, vállalkozásának megnevezését, vállalkozói nyilvántartási számát (ha van ilyen), az alkalmazandó adószámot (ha van ilyen) és bármely más információt, amely lehetővé teszi az azonosítást;

(ii) ha a kérelmező jogi személy, az azonosításához szükséges információk, ideértve a jogi személy teljes megnevezését, a vállalkozás megnevezését, a cégjegyzékszámot, a bejegyzés helyét és napját, a székhely és a telephely címét, az alkalmazandó adószámokat, az alapító okirat vagy az ezzel egyenértékű dokumentum másolatát, a kapcsolt vállalkozások megnevezését, az ügyvezetők és a képviselők nevét, ideértve bármely más információt, amely lehetővé teszi az azonosítást;

(iii) a gyártóegység(ek) telephelyének pontos címe, a raktár címe és a kérelmező vállalkozásának gyártási kapacitása;

(iv) a kérelemmel érintett dohánytermékek és gyártóberendezés adatai, köztük a termék leírása, megnevezése, adott esetben bejegyzett védjegye, formatervezési mintája, márkája, modellje vagy típusa, illetve a gyártóberendezés sorszáma;

(v) a gyártóberendezés telepítési és használati helyének leírása;

(vi) a bűnügyi nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok vagy nyilatkozat;

(vii) a releváns ügyletekben használni kívánt bankszámlák azonosításához szükséges valamennyi adat a fizetésre vonatkozó részletek; és

(viii) a dohánytermékek tervezett felhasználásának és tervezett értékesítési piacának leírása, különös figyelemmel annak biztosítására, hogy a dohánytermék gyártás vagy szállítás összemérhető legyen az észszerűen várható kereslettel;

(c) értelemszerűen ellenőrzik és beszedik a kivethető engedélyezési díjakat, és mérlegelik ezeknek az engedélyezési rendszer hatékony igazgatása és végrehajtása vagy a közegészségügy területén, vagy más kapcsolódó tevékenység során történő felhasználását a nemzeti jogszabályokkal összhangban;

(d) megteszik a megfelelő intézkedéseket az engedélyezési rendszer működése során bármely rendellenes vagy csalárd gyakorlat megakadályozására, felderítésére és az ezzel kapcsolatos nyomozásra;

(e) adott esetben intézkedéseket hoznak, ideértve az engedélyek időszakos felülvizsgálatát, megújítását, ellenőrzését vagy hitelesítését;

(f) adott esetben időkeretet állapítanak meg az engedélyek lejártára és az azt követő kötelező újbóli kérelmezésre vagy a kérelemben szereplő információk frissítésére vonatkozóan;

(g) kötelezik az engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személyeket arra, hogy előre tájékoztassák az illetékes hatóságot a telephelyük címének megváltozásáról vagy a tevékenységekkel kapcsolatos, az engedélyben szereplő információk bármilyen jelentős változásáról;

(h) kötelezik az engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személyeket arra, hogy a megfelelő intézkedés meghozatala céljából tájékoztassák az illetékes hatóságot valamely gyártóberendezés megvásárlásáról vagy elidegenítéséről; és

(i) biztosítják, hogy az ilyen gyártóberendezés vagy annak bármely része megsemmisítésére az illetékes hatóság felügyelete mellett kerüljön sor.

4. A Részes Felek biztosítják, hogy engedélyt nem adnak ki és/vagy nem ruháznak át a tervezett engedélyestől származó, a (3) bekezdésben foglalt megfelelő információk kézhezvétele, továbbá az illetékes hatóság előzetes jóváhagyása nélkül.

5. Az e Jegyzőkönyv hatálybalépését követő öt év elteltével a Felek Találkozója a soron következő ülésszakán biztosítja egy bizonyítékon alapuló kutatás lefolytatását annak megállapítására, hogy rendelkezésre állnak-e a dohánytermékek gyártása szempontjából elengedhetetlen alapvető információk, ezek azonosíthatók-e, és ezekkel kapcsolatosan hatékony ellenőrzési mechanizmus érvényesülhet-e. Az ilyen kutatás alapján a Felek Találkozója mérlegeli a megfelelő intézkedést.

7. CIKK
Kellő gondosság

1. A Részes Felek előírják - nemzeti jogukkal és a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének célkitűzéseivel összhangban -, hogy a dohány, a dohánytermékek és gyártóberendezések szállítói láncában szereplő valamennyi természetes és jogi személy köteles

(a) kellő gondossággal eljárni egy üzleti kapcsolat létrejöttét megelőzően és folyamán;

(b) ellenőrizni az ügyfelek részére történő értékesítéseket annak biztosítása érdekében, hogy a mennyiségek a tervezett értékesítési vagy felhasználási piacon összemérhetők legyenek az ilyen termékek iránti kereslettel; és

(c) beszámolni az illetékes hatóságoknak bármely olyan bizonyítékról, amely arra utal, hogy az ügyfél az e Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeit sértő tevékenységeket folytat.

2. Az (1) bekezdés szerinti kellő gondosság megfelelően összhangban áll a Részes Fél nemzeti jogával és a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményével, és magában foglalja többek között az ügyfelek azonosítására vonatkozó követelményeket, például az alábbiakkal kapcsolatos információk beszerzését és frissítését:

(a) annak megállapítása, hogy a természetes vagy jogi személy a 6. cikk szerinti engedéllyel rendelkezik;

(b) ha az ügyfél természetes személy, a személyazonosságával kapcsolatos információk, ideértve teljes nevét, vállalkozásának megnevezését, vállalkozói nyilvántartási számát (ha van ilyen), az alkalmazandó adószámot (ha van ilyen) és személyének hivatalos azonosítását;

(c) ha az ügyfél jogi személy, az azonosításához szükséges információk, ideértve teljes megnevezését, a vállalkozás megnevezését, a cégjegyzékszámot, a bejegyzés helyét és napját, a székhely és a telephely címét, az alkalmazandó adószámokat, az alapító okirat vagy az egyenértékű dokumentum másolatát, a kapcsolt vállalkozások megnevezését, az ügyvezetők és az esetleges képviselők nevét, ideértve a képviselők nevét és személyük hivatalos azonosítását;

(d) a dohány, a dohánytermék vagy gyártóberendezések tervezett felhasználásának és tervezett értékesítési piacának a leírása; és

(e) a gyártóberendezés telepítési és használati helyének leírása.

3. Az (1) bekezdés szerinti kellő gondosság az ügyfél azonosítására vonatkozó követelményeket is magában foglalhatja, például az alábbiakkal kapcsolatos információk beszerzését és frissítését:

(a) a bűnügyi nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok vagy nyilatkozat; és

(b) az ügyletek során használni kívánt bankszámlák meghatározása.

4. A Részes Felek az (1) bekezdés c) pontja szerinti információk alapján megtesznek minden szükséges intézkedést az e Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeiknek való megfelelés biztosítására, ideértve adott esetben a Részes Fél joghatósága alá tartozó ügyfélnek a nemzeti jog szerint tiltólistán szereplő ügyfélként történő megjelölését is.

8. CIKK
Árukövetés és nyomonkövetés

1. A szállítói lánc további biztosítása érdekében, illetve a dohánytermékekkel való tiltott kereskedelemmel kapcsolatos nyomozás támogatása céljából a Részes Felek megállapodnak abban, hogy az e Jegyzőkönyv hatálybalépését követő öt éven belül globális árukövető és nyomonkövetési rendszert hoznak létre, amely nemzeti és/vagy regionális árukövető és nyomonkövetési rendszerekből és egy globális információmegosztó fókuszpontból áll, amely a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének Titkárságánál található és valamennyi Részes Fél számára elérhető, lehetővé téve a Részes Felek számára a lekérdezést és a vonatkozó információkhoz való hozzáférést.

2. E cikkel összhangban minden egyes Részes Fél egy általa ellenőrzött árukövető és nyomonkövetési rendszert hoz létre valamennyi olyan dohánytermék tekintetében, amelyet a területén gyártanak, vagy oda importálnak, figyelembe véve egyedi nemzeti vagy regionális szükségleteit és az elérhető bevált gyakorlatot.

3. A hatékony árukövetés és nyomonkövetés lehetővé tételére tekintettel minden Részes Fél előírja, hogy − e Jegyzőkönyvnek az adott Részes Fél számára történő hatálybalépésétől számítva a cigaretta esetében öt, más dohánytermékek esetében pedig tíz éven belül − valamennyi csomagolási egységen és csomagoláson, továbbá a külső csomagoláson egyedi, biztonságos és nem eltávolítható azonosító jelölést (a továbbiakban: egyedi azonosító jelölés), például kódot vagy bélyeget helyezzenek el, vagy az egyedi azonosító jelölés a csomagolás részét képezze.

4.1. A (3) bekezdés alkalmazásában minden egyes Részes Fél előírja a globális árukövető és nyomonkövetési rendszer részeként az alábbi információk közvetlenül vagy hivatkozás útján történő rendelkezésre bocsátását, annak támogatása céljából, hogy a Részes Felek meghatározhassák a dohánytermékek eredetét és adott esetben az eltérítési pontot, illetve, hogy nyomon követhessék és ellenőrizhessék a dohánytermékek mozgását és jogi státuszát:

(a) a gyártás időpontja és helye;

(b) gyártó létesítmény;

(c) a dohánytermékek gyártására használt gép;

(d) a gyártási műszak vagy a gyártás időpontja;

(e) a gyártóval kapcsolt vállalkozásnak nem minősülő első ügyfél neve, számlája, megrendelésszáma és fizetési bizonylata;

(f) a kiskereskedelmi értékesítés tervezett piaca;

(g) a termék leírása;

(h) minden raktározás és fuvarozás;

(i) az ismert következő vásárló azonosítása; és

(j) a szállítás tervezett útvonala, a szállítás napja, a rendeltetési hely, a kiindulási hely és a szállítmány címzettje.

4.2. Az a), b), g) és adott esetben az f) pontban szereplő információk az egyedi azonosító jelölések részét képezik.

4.3. Ha az f) pontban szereplő információ a jelölés időpontjában nem áll rendelkezésre, a Részes Felek a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 15. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban előírják az ilyen információk biztosítását.

5. A Részes Felek az e cikkben megadott határidőn belül előírják, hogy a (4) bekezdésben foglalt információkat a gyártás vagy a gyártó általi első szállítás időpontjában vagy az érintett Részes Fél területére történő behozatal időpontjában nyilvántartásba kell venni.

6. A Részes Felek biztosítják, hogy az (5) bekezdés szerint nyilvántartott információk az érintett Részes Fél számára a (3) és a (4) bekezdés szerint előírt egyedi azonosító jelölésre való hivatkozás útján rendelkezésre állnak.

7. A Részes Felek biztosítják, hogy az (5) bekezdéssel összhangban nyilvántartott információkat, illetve az ilyen információkat a (6) bekezdéssel összhangban hozzáférhetővé tévő egyedi azonosító jelöléseket az érintett Részes Fél és illetékes hatósága által meghatározott vagy engedélyezett formátumban rendelkezésre bocsátják.

8. A Részes Felek biztosítják, hogy az (5) bekezdés szerint nyilvántartott információk - a (9) bekezdésre figyelemmel - megkeresés esetén rendelkezésre állnak a globális információmegosztó fókuszponton, a nemzeti és/vagy regionális központi ponttal való szabványos elektronikus biztonságos felületen keresztül. A globális információmegosztó fókuszpont listát készít a Részes Felek illetékes hatóságairól, és ezt a listát valamennyi Részes Fél rendelkezésére bocsátja.

9. A Részes Felek és az illetékes hatóságok

(a) kellő időben hozzáférnek a (4) bekezdés szerinti információkhoz a globális információmegosztó fókuszpontnál történő lekérdezés útján;

(b) ilyen információt csak akkor kérnek, ha az a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felderítése vagy az ezzel kapcsolatos nyomozás céljából szükséges;

(c) információt indokolatlanul nem tartanak vissza;

(d) a (4) bekezdéssel összefüggő, információ iránti megkereséseket nemzeti jogukkal összhangban megválaszolják; és

(e) kölcsönös megállapodás szerint védenek és bizalmasként kezelnek minden kicserélt információt.

10. A Részes Felek előírják az alkalmazandó árukövető és nyomonkövetési rendszer további fejlesztését és hatókörének kibővítését egészen addig a pontig, amikor valamennyi vámot, alkalmazandó adót és adott esetben más kötelezettséget a gyártás, a behozatal vagy a vám- vagy jövedéki ellenőrzést követő árukiadás helyén teljesítenek.

11. A Részes Felek kölcsönös megállapodás szerint együttműködnek egymással és az illetékes nemzetközi szervezetekkel az árukövető és nyomonkövetési rendszerekkel kapcsolatos bevált gyakorlat megosztásában és fejlesztésében, ideértve az alábbiakat:

(a) a fejlett árukövető és nyomonkövetési technológia, ezen belül az ismeretanyag, készségek, képességek és szakértelem fejlesztésének, átadásának és megszerzésének megkönnyítése;

(b) igény szerint képzési és kapacitásépítő programok támogatása a Részes Felek számára; és

(c) a dohánytermékek csomagolási egységeinek és csomagolásának megjelölésére és leolvasására alkalmazott technológia további fejlesztése a (4) bekezdésben felsorolt információk elérhetővé tétele céljából.

12. A Részes Felekre vonatkozó kötelezettségeket a dohányipar nem teljesítheti, és azokat a dohányiparra nem lehet továbbhárítani.

13. A Részes Felek biztosítják, hogy illetékes hatóságaik az árukövető és nyomonkövetési rendszerben való részvétel során a dohányiparral és a dohányipar érdekképviseleteivel csak az e cikk végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges mértékben tartanak fenn kapcsolatot.

14. A Részes Felek előírhatják a dohányipar számára az adott Részes Felet az e cikk szerinti kötelezettségeiből fakadóan terhelő költségek viselését.

9. CIKK
Nyilvántartás

1. A Részes Felek - ha szükséges - előírják, hogy a dohány, a dohánytermékek és gyártóberendezések szállítói láncában részt vevő valamennyi természetes és jogi személy valamennyi releváns ügyletről teljes és pontos nyilvántartást vezessen. Az ilyen nyilvántartásoknak lehetővé kell tenniük a dohánytermékek gyártása során felhasznált anyagokkal való teljes körű elszámoltathatóságot.

2. A Részes Felek - ha szükséges - előírják a 6. cikkel összhangban engedéllyel rendelkező személyek számára, hogy megkeresésre adják át a következő információkat az illetékes hatóságoknak:

(a) általános információk a piaci volumenekről, tendenciákról, előrejelzésekről, valamint más releváns információk; és

(b) az engedélyes birtokában, megőrzése vagy ellenőrzése alatt lévő, készletben, adó- és vámraktárakban, illetve az árutovábbítás, átrakodás vagy adófelfüggesztés idején tárolt dohánytermékek és gyártóberendezés mennyisége a megkeresés napján.

3. A Részes Felek területén exportra értékesített vagy gyártott, illetve a Részes Felek területén árutovábbításban vagy átrakodásban részt vevő, adófelfüggesztés hatálya alatt álló dohánytermékek és gyártóberendezés tekintetében a Részes Felek értelemszerűen előírják a 6. cikkel összhangban engedéllyel rendelkező személyek számára, hogy a kiindulási ország illetékes hatóságainak megkeresésére az általuk ellenőrzött induláskor adják át az alábbi információkat:

(a) az indulás dátuma a termékek fizikai ellenőrzésének legutolsó helyéről;

(b) az elszállított termékekkel kapcsolatos adatok (ideértve a márkát, a mennyiséget, a raktárt);

(c) a tervezett fuvarozási útvonal és rendeltetési hely;

(d) annak (azoknak) a természetes vagy jogi személy(ek)nek az azonosítása, aki(k)nek a termékeket szállítják;

(e) a fuvarozás módja, a fuvarozó azonosításával együtt;

(f) a szállítmány tervezett rendeltetési helyre történő érkezésének várható napja; és

(g) a kiskereskedelmi értékesítés vagy felhasználás tervezett piaca.

4. A Részes Felek - ha ez kivitelezhető - előírják, hogy a kiskereskedők és a dohánytermesztők - a nem kereskedelmi alapon működő hagyományos termelők kivételével - a nemzeti jogukkal összhangban teljes és pontos nyilvántartást vezessenek valamennyi olyan releváns ügyletről, amelynek részesei.

5. A Részes Felek az (1) bekezdés végrehajtása céljából hatékony jogalkotási, végrehajtási, közigazgatási vagy más intézkedéseket fogadnak el, amelyek előírják, hogy valamennyi nyilvántartást

(a) legalább négy évig meg kell őrizni;

(b) az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani; és

(c) az illetékes hatóságok által előírt formában kell vezetni.

6. A Részes Felek megfelelő módon és a nemzeti jogra figyelemmel létrehoznak egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi az e cikkel összhangban vezetett valamennyi nyilvántartásban szereplő adatok megosztását a többi Részes Féllel.

7. A Részes Felek törekednek az egymással és az illetékes nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre a fejlett nyilvántartási rendszerek fokozatos megosztásában és fejlesztésében.

10. CIKK
Biztonsági és megelőző intézkedések

1. A Részes Felek, értelemszerűen előírják - nemzeti jogukkal és a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye célkitűzéseivel összhangban -, hogy a 6. cikk hatálya alá tartozó valamennyi természetes és jogi személy megteszi a szükséges intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a dohánytermékek forgalmazása tiltott kereskedelmi csatornákra terelődjön, ideértve többek között az alábbiakat:

(a) jelentéstétel az illetékes hatóságoknak

(i) a nemzeti jogban meghatározott mennyiségű, határon átnyúló készpénzátutalásról vagy határon átnyúló, természetbeni kifizetésről; és

(ii) valamennyi „gyanús ügyletről”; és

(b) a dohánytermékeknek vagy gyártóberendezéseknek kizárólag az említett termékek iránti kereslettel összemérhető mennyiségben történő szállítása a kiskereskedelmi értékesítés vagy felhasználás tervezett piacán belül.

2. A Részes Felek értelemszerűen előírják - nemzeti jogukkal és a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye célkitűzéseivel összhangban -, hogy a 6. cikk hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek által végrehajtott ügyletekkel kapcsolatos kifizetésekre kizárólag a számlán megjelölt pénznemben és mennyiségben, illetve kizárólag a tervezett piac területén található pénzügyi intézményekben biztosított jogszerű fizetési módokon kerülhet sor, és a kifizetés során más alternatív átutalási rendszer nem vehető igénybe.

3. A Részes Felek előírhatják, hogy a 6. cikk hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek által a joghatóságuk szerinti területen a dohánytermékek gyártása során felhasznált anyagokkal kapcsolatos kifizetésekre kizárólag a számlán megjelölt pénznemben és mennyiségben, illetve kizárólag a tervezett piac területén található pénzügyi intézményekben biztosított jogszerű fizetési módokon kerülhet sor, és a kifizetés során nem vesznek igénybe más alternatív átutalási rendszert.

4. A Részes Felek biztosítják, hogy e cikk követelményeinek bármilyen megsértése megfelelő büntetőjogi, polgári vagy közigazgatási eljárást, illetve hatékony, arányos és elrettentő szankciókat von maga után, ideértve adott esetben az engedély felfüggesztését vagy érvénytelenítését is.

11. CIKK
Internetes, távközlési vagy más új technológia útján történő értékesítés

1. A Részes Felek előírják, hogy a dohánytermékek internetes, távközlési vagy más, új technológia útján történő értékesítését magában foglaló ügyletekben részt vevő jogi és természetes személyek eleget tesznek az e Jegyzőkönyv szerinti valamennyi releváns kötelezettségnek.

2. A Részes Felek mérlegelik a dohánytermékek internetes, távközlési vagy más új technológia útján történő kiskereskedelmi értékesítésének tilalmát.

12. CIKK
Vámszabad területek és nemzetközi árutovábbítás

1. A Részes Felek e Jegyzőkönyvnek az érintett Részes Fél tekintetében történő hatálybalépését követő három éven belül a vámszabad területeken hatékony ellenőrzéseket hajtanak végre minden dohány- és dohánytermék-gyártással és ezeket érintő ügylettel kapcsolatban az e Jegyzőkönyvben előírt valamennyi releváns intézkedés alkalmazása útján.

2. Emellett tilos a dohánytermékek és a nem dohánytermékek egyetlen konténerben vagy más hasonló szállítási egységben történő keverése a vámszabad területről való elszállításkor.

3. A Részes Felek nemzeti jogukkal összhangban az e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelő ellenőrzési és vizsgálati intézkedéseket fogadnak el és alkalmaznak a dohánytermékek és gyártóberendezések területükön történő nemzetközi továbbításával vagy átrakodásával kapcsolatosan az említett termékek tiltott kereskedelmének megakadályozása céljából.

13. CIKK
Vámmentes értékesítés

1. A Részes Felek - a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 6. cikkét figyelembe véve - hatékony intézkedéseket hajtanak végre e Jegyzőkönyv megfelelő rendelkezéseinek a vámmentes értékesítésekre történő alkalmazása céljából.

2. Legkésőbb öt évvel e Jegyzőkönyv hatálybalépését követően a Felek Találkozója a soron következő ülésszakán biztosítja egy, a dohánytermékek vámmentes értékesítéséhez kapcsolódó tiltott dohánytermék-kereskedelem mértékének megállapítására vonatkozó, bizonyítékon alapuló kutatás elvégzését. Az ilyen kutatás alapján a Felek Találkozója mérlegeli a megfelelő további intézkedéseket.

IV. RÉSZ

JOGSÉRTÉSEK

14. CIKK
Jogellenes magatartás, ideértve a bűncselekményeket is

1. A Részes Felek nemzeti joguk alapelveivel összhangban elfogadják az alábbi magatartásoknak a nemzeti joguk alapján jogellenesként való minősítéséhez szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket:

(a) dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés e Jegyzőkönyv rendelkezéseivel ellentétes módon történő előállítása, nagykereskedelme, közvetítői tevékenység keretében történő kereskedelme, kiskereskedelme, szállítása, terjesztése, tárolása, fuvarozása, behozatala vagy kivitele;

(b)

i. dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés előállítása, nagykereskedelme, közvetítői tevékenység keretében történő kereskedelme, kiskereskedelme, szállítása, terjesztése, tárolása, fuvarozása, behozatala vagy kivitele az alkalmazandó vámok, adók és más illetékek megfizetése nélkül, vagy a megfelelő adóbélyeg, egyedi azonosító jelölés vagy más előírt jelölés vagy címke elhelyezése nélkül;

ii. dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés b) pont i. alpontjában nem említett módon történő csempészése vagy a csempészés kísérlete;

(c)

i. dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés, illetve hamis adóbélyeggel, egyedi azonosító jelöléssel vagy más előírt jelöléssel vagy címkével ellátott dohánycsomagolás tiltott előállításának bármely más formája;

ii. jogellenesen előállított dohány, tiltott dohánytermékek, hamis adóbélyeget és/vagy más előírt jelölést vagy címkét viselő termékek, illetve tiltott gyártóberendezés nagykereskedelme, közvetítői tevékenység keretében történő kereskedelme, kiskereskedelme, szállítása, terjesztése, tárolása, fuvarozása, behozatala vagy kivitele;

(d) dohánytermékek nem dohánytermékekkel való keverése a szállítói lánc folyamán a dohánytermékek eltitkolása vagy elleplezése céljából;

(e) dohánytermékek nem dohánytermékekkel való keverése e Jegyzőkönyv 12. cikk (2) bekezdése megsértésével;

(f) dohánytermékek internetes, távközlési vagy más új technológia útján történő értékesítése e Jegyzőkönyv megsértésével;

(g) dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés megszerzése a 6. cikkel összhangban engedéllyel rendelkező személy által olyan személytől, akinek a 6. cikkel összhangban engedéllyel kellene rendelkeznie, de azzal nem rendelkezik;

(h) bármely állami tisztviselő vagy felhatalmazással rendelkező tisztviselő akadályozása a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés tiltott kereskedelme megelőzésével, az attól való elrettentéssel, annak felderítésével, nyomozásával vagy felszámolásával kapcsolatos kötelezettségei teljesítése során;

(i)

i. bármely állami tisztviselő vagy felhatalmazással rendelkező tisztviselő előtt hamis, félrevezető vagy hiányos nyilatkozat tétele vagy az általa kért információk át nem adása a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés tiltott kereskedelme megelőzésével, az attól való elrettentéssel, annak felderítésével, nyomozásával vagy felszámolásával kapcsolatos − kötelezettségei teljesítése során, ha ez nem ellentétes az önvádra kötelezés tilalmával;

ii. hivatalos űrlapokon hamis nyilatkozat tétele a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés leírását, mennyiségét vagy értékét, továbbá a Jegyzőkönyvben meghatározott bármely más információt illetően az alábbi célokból:

(a) az alkalmazandó vámok, adók és más illetékek kifizetésének kikerülése, vagy

(b) a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés tiltott kereskedelme megelőzésével, az attól való elrettentéssel, annak felderítésével, nyomozásával vagy felszámolásával kapcsolatos ellenőrzési intézkedések megsértése;

iii. az e Jegyzőkönyv szerinti nyilvántartások létrehozásának vagy vezetésének elmulasztása vagy hamis nyilvántartás vezetése; és

(j) a (2) bekezdés alapján bűncselekményként meghatározott jogellenes magatartásból származó jövedelem tisztára mosása.

2. A Részes Felek nemzeti joguk alapelveivel összhangban meghatározzák, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogellenes magatartások vagy a dohány, dohánytermékek és gyártóberendezés tiltott kereskedelméhez kapcsolódó, e Jegyzőkönyv rendelkezéseivel ellentétes más magatartások közül melyek minősülnek bűncselekménynek, és elfogadják az ilyen minősítéshez szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket.

3. A Részes Felek értesítik e Jegyzőkönyv Titkárságát arról, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogellenes magatartások közül a (2) bekezdéssel összhangban melyeket minősítik bűncselekménynek, és átadják a Titkárság számára azon jogszabályaik egy-egy példányát vagy ismertetését, amelyekkel a (2) bekezdést végrehajtják, illetve ezen jogszabályok későbbi módosítását.

4. A dohány, dohánytermékek és gyártóberendezés tiltott kereskedelmével kapcsolatos bűncselekmények elleni küzdelemre irányuló nemzetközi együttműködés kibővítése érdekében a Részes Feleket ösztönzik a pénzmosással, a kölcsönös jogsegéllyel és a kiadatással kapcsolatos nemzeti jogszabályaik olyan releváns nemzetközi egyezményekre való tekintettel történő felülvizsgálatára, amelyeknek felei, annak érdekében, hogy a jogszabályok hatékonyan szolgálják e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtását.

15. CIKK
A jogi személyek felelőssége

1. A Részes Felek jogelveikkel összhangban elfogadják az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a jogi személyek felelőssége megállapítható legyen a jogellenes magatartásokért, ideértve az e Jegyzőkönyv 14. cikke alapján meghatározott bűncselekményeket is.

2. A Részes Felek jogelveire figyelemmel a jogi személyek felelőssége büntetőjogi, polgári jogi vagy közigazgatási jogi lehet.

3. Az ilyen felelősség nem érinti azon természetes személyek felelősségét, akik jogellenes magatartásban vesznek részt, vagy a nemzeti jogszabályok és e Jegyzőkönyv 14. cikke alapján meghatározott bűncselekményeket követnek el.

16. CIKK
Büntetőeljárás és szankciók

1. A Részes Felek nemzeti jogukkal összhangban elfogadják az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a jogellenes magatartásért - ideértve a 14. cikk alapján meghatározott bűncselekményeket - felelősségre vont természetes és jogi személyeket hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi vagy nem büntetőjogi szankcióknak - ideértve a pénzügyi szankciókat is - vessék alá.

2. A Részes Felek törekednek annak biztosítására, hogy a személyek jogellenes magatartásával - ideértve a 14. cikk alapján meghatározott bűncselekményeket is - kapcsolatban indított eljárás során a nemzeti jogukban biztosított mérlegelési jogkörüket gyakorolják az ilyen jogellenes magatartással - ideértve a bűncselekményeket is - összefüggésben végrehajtott bűnüldözési intézkedések hatékonyságának maximalizálása céljából, figyelembe véve az ilyen jogellenes magatartás - ideértve a bűncselekményeket is - elkövetésétől való visszatartás szükségességét.

3. Az e Jegyzőkönyvben foglaltak nem érintik azt az elvet, hogy a jogellenes magatartás - ideértve az e Jegyzőkönyvben meghatározott bűncselekményeket is - és az alkalmazandó jogi védelem vagy a magatartás jogszerűségére irányadó más jogelvek meghatározása a Részes Fél nemzeti joga számára van fenntartva, és hogy az ilyen jogellenes magatartás - ideértve a bűncselekményeket is - üldözésére és szankcionálására az említett joggal összhangban kerül sor.

17. CIKK
A lefoglalt áruval kapcsolatos kifizetések

A Részes Felek nemzeti jogukkal összhangban mérlegelik az ahhoz szükséges jogalkotási és más intézkedések elfogadását, hogy az illetékes hatóságok a lefoglalt dohány, dohánytermékek és/vagy gyártóberendezés termelőjére, gyártójára, terjesztőjére, importőrére vagy exportőrére a kieső adóknak és illetékeknek megfelelő összeget vessenek ki.

18. CIKK
Ártalmatlanítás vagy megsemmisítés

Valamennyi elkobzott dohányt, dohánytermékeket és gyártóberendezést a lehető leginkább környezetbarát módszerekkel meg kell semmisíteni vagy a nemzeti joggal összhangban ártalmatlanítani kell.

19. CIKK
Különleges nyomozási technikák

1. A Részes Felek - ha ezt a nemzeti jogrendszerük alapelvei lehetővé teszik - a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés tiltott kereskedelme elleni hatékony küzdelem céljából, lehetőségeikhez képest és a nemzeti jog által előírt feltételek szerint meghozzák az illetékes hatóságok számára a területükön az ellenőrzött szállítás megfelelő alkalmazásához és - ahol célszerűnek tűnik - más különleges nyomozási technikák - pl. elektronikus vagy más megfigyelési és fedett műveletek - alkalmazásához szükséges intézkedéseket.

2. A 14. cikk alapján meghatározott bűncselekmények nyomozása céljából a Részes Feleket ösztönzik, hogy szükség esetén az (1) bekezdésben említett technikák nemzetközi együttműködés keretében történő alkalmazására irányuló, megfelelő kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat, illetve egyezményeket kössenek.

3. A (2) bekezdés szerinti megállapodás vagy egyezmény hiányában az ilyen különleges nyomozási technikák nemzetközi alkalmazására vonatkozó döntések eseti alapon hozhatóak meg, amelynek keretében - szükség esetén - pénzügyi rendelkezések és az érintett Részes Felek joghatóságának gyakorlására vonatkozó megállapodások vehetőek figyelembe.

4. A Részes Felek elismerik a nemzetközi együttműködés és segítségnyújtás jelentőségét és szükségességét ezen a területen, és az e cikkben foglalt célkitűzések elérése érdekében kapacitásépítés céljából együttműködnek egymással és a nemzetközi szervezetekkel.

V. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

20. CIKK
Általános információcsere

1. A Részes Felek e Jegyzőkönyv célkitűzéseinek elérése céljából a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének jelentéstételi eszköze keretében a nemzeti jogukra figyelemmel adott esetben releváns információkat adnak át, többek között az alábbi kérdésekkel kapcsolatban:

(a) összesített formában a dohány, dohánytermék vagy gyártóberendezés lefoglalásának adatai, a lefoglalt mennyiség és érték, a termékleírások, a gyártás dátuma és helye, valamint a kikerült adó;

(b) a dohány, dohánytermék vagy gyártóberendezés behozatallal, kivitellel, árutovábbítással, adófizetéssel és vámmentességgel érintett értékesítése és mennyisége vagy értéke;

(c) a dohány, dohánytermék vagy gyártóberendezés tiltott kereskedelmének tendenciái, az alkalmazott elrejtési módszerek és elkövetési módok; és

(d) a Részes Felek megállapodása szerinti más releváns információk.

2. A Részes Felek együttműködnek egymással és az illetékes nemzetközi szervezetekkel a Részes Felek információgyűjtésre és -cserére vonatkozó kapacitásának fejlesztése céljából.

3. A Részes Felek az említett információkat bizalmasnak tekintik és kizárólag a Részes Felek általi felhasználásra szánják, ha a küldő Részes Fél erről másként nem nyilatkozik.

21. CIKK
Bűnüldözési információcsere

1. A Részes Felek nemzeti jogukra vagy valamely más alkalmazandó nemzetközi szerződésre figyelemmel, saját kezdeményezésükre vagy egy olyan Részes Fél megkeresésére, amely kellően indokolja, hogy az ilyen információ a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés tiltott kereskedelmének felderítéséhez vagy nyomozásához szükséges, adott esetben kicserélik egymással az alábbi információkat:

(a) az érintett természetes és jogi személyek engedélyezésére vonatkozó nyilvántartás;

(b) a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés tiltott kereskedelmében résztvevő természetes vagy jogi személyek azonosításához, ellenőrzéséhez és az ellenük indított büntetőeljáráshoz szükséges információk;

(c) a nyomozások és a büntetőeljárások nyilvántartása;

(d) a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés behozatalával, kivitelével vagy vámmentes értékesítésével kapcsolatos kifizetések nyilvántartása; és

(e) a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés lefoglalásával kapcsolatos adatok (ideértve adott esetben az ügyre történő hivatkozással kapcsolatos információt, a lefoglalt mennyiséget és értéket, a termék leírását, az érintett szervezeteket, a gyártás dátumát és helyét) és az elkövetési mód (ideértve a szállítás és az elrejtés módját, az útvonal meghatározását és a felderítést).

2. A Részes Felektől e cikk értelmében kapott információkat kizárólag e Jegyzőkönyv célkitűzéseinek teljesítésére lehet felhasználni. A Részes Felek kiköthetik, hogy az említett információkat az információt átadó Részes Fél beleegyezése nélkül nem lehet továbbadni.

22. CIKK
Információcsere: az információk bizalmas jellege és védelme

1. A Részes Felek kijelölik azokat az illetékes nemzeti hatóságokat, amelyeknek a 20., 21. és 24. cikkekben említett adatokat át kell adni, és az egyezmény Titkárságán keresztül értesítik a Részes Feleket az ilyen kijelölésről.

2. A Jegyzőkönyv szerinti információcserére a titoktartással és az adatvédelemmel kapcsolatos nemzeti jogszabályok vonatkoznak. A Részes Felek kölcsönös megállapodás szerint védenek minden olyan bizalmas információt, amelyet egymással megosztanak.

23. CIKK
Segítségnyújtás és együttműködés: képzés, technikai segítségnyújtás és együttműködés tudományos, technikai és technológiai kérdésekben

1. A Részes Felek kölcsönös megállapodás szerint együttműködnek egymással és/vagy az illetékes nemzetközi és regionális szervezeteken keresztül tudományos, technikai és technológiai ügyekben a képzés, technikai segítségnyújtás és együttműködés biztosításában e Jegyzőkönyv célkitűzéseinek elérése céljából. Az ilyen segítségnyújtás magában foglalhatja a szakértelem vagy a megfelelő technológia átadását az információgyűjtés, a bűnüldözés, a nyomon követés, az információkezelés, a személyes adatok védelme, az eltiltás, az elektronikus megfigyelés, a törvényszéki elemzés, a kölcsönös jogsegély és a kiadatás területén.

2. A Részes Felek adott esetben kétoldalú, többoldalú és bármely más megállapodást vagy egyezményt köthetnek tudományos, technikai és technológiai ügyekben a képzés, technikai segítségnyújtás és együttműködés biztosítása érdekében, figyelembe véve a fejlődő országnak tekintett, illetve az átalakulóban lévő gazdasággal rendelkező Részes Felek szükségleteit.

3. A Részes Felek értelemszerűen együttműködnek a lefoglalt dohány és dohánytermékek pontos földrajzi eredete azonosítási lehetőségeivel kapcsolatos fejlesztésben és kutatásban.

24. CIKK
Segítségnyújtás és együttműködés: a jogsértésekkel kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás

1. A Részes Felek nemzeti jogukkal összhangban értelemszerűen megtesznek minden szükséges intézkedést az együttműködés többoldalú, regionális vagy kétoldalú megállapodások útján történő megerősítésére a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés tiltott kereskedelmével foglalkozó természetes vagy jogi személyek tevékenységének megelőzése, felderítése, velük szemben nyomozás, büntetőeljárás lefolytatása, valamint az ilyen személyek megbüntetése érdekében.

2. A Részes Felek biztosítják, hogy a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés tiltott kereskedelme elleni küzdelemmel foglalkozó közigazgatási, szabályozási, bűnüldözési és más hatóságok (ideértve az igazságügyi hatóságokat is, ha ezt a nemzeti jog lehetővé teszi) nemzeti és nemzetközi szinten együttműködnek, és a nemzeti joguk által előírt feltételek szerint megosztják a releváns információkat.

25. CIKK
A szuverenitás védelme

1. A Részes Felek e Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeiknek az államok szuverén egyenlőségének és területi integritásának, továbbá a más államok belügyeibe való be nem avatkozásnak elvével összhangban tesznek eleget.

2. Az e Jegyzőkönyvben foglaltak nem jogosítják fel a Részes Feleket arra, hogy más állam területén joghatóságot gyakoroljanak vagy olyan feladatokat lássanak el, amelyek az adott másik állam nemzeti joga értelmében kizárólag annak hatóságai hatáskörébe tartoznak.

26. CIKK
Joghatóság

1. A Részes Felek elfogadják a 14. cikk alapján meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatos joghatóságuk megállapításához szükséges intézkedéseket, ha

(a) a bűncselekményt az érintett Részes Fél területén követték el; vagy

(b) a bűncselekményt az elkövetés időpontjában az érintett fél lobogója alatt közlekedő hajó vagy az érintett fél törvényei szerint bejegyzett légi jármű fedélzetén követték el.

2. A 25. cikk értelmében valamely Részes Fél ilyen bűncselekménnyel kapcsolatban akkor is megállapíthatja joghatóságát, ha

(a) a bűncselekményt az adott Részes Fél sérelmére követték el;

(b) a bűncselekményt az adott Részes Fél állampolgára vagy olyan hontalan személy követte el, akinek szokásos tartózkodási helye az adott Részes Fél területén található; vagy

(c) a bűncselekmény a 14. cikk alapján meghatározott bűncselekmények körébe tartozik, és azt az adott Részes Fél területén kívül követték el egy, a 14. cikk szerinti bűncselekménynek a Részes Fél területén belül történő elkövetése céljából.

3. A 30. cikk alkalmazása érdekében a Részes Felek elfogadják a 14. cikk alapján meghatározott bűncselekményekre vonatkozó joghatóságuk megállapításához szükséges intézkedéseket, ha a feltételezett elkövető az adott Részes Fél területén tartózkodik, és őt ez a Részes Fél kizárólag azért nem adja ki, mert az a saját állampolgára.

4. A Részes Felek elfogadhatják a 14. cikk alapján meghatározott bűncselekményekre vonatkozó joghatóságuk megállapításához szükséges intézkedéseket akkor is, ha a feltételezett elkövető az adott Részes Fél területén tartózkodik, és a személyt az adott Részes Fél nem adja ki.

5. Ha a joghatóságát az (1) vagy (2) bekezdés értelmében gyakorló Részes Felet arról értesítettek vagy más módon az jutott a tudomására, hogy egy vagy több másik Részes Fél ugyanazon cselekmény miatt nyomozást, vád- vagy bírósági eljárást folytat, az utóbbi Részes Felek illetékes hatóságai adott esetben egyeztetnek egymással tevékenységeik összehangolása céljából.

6. Az általános nemzetközi jogi normák sérelme nélkül ez a Jegyzőkönyv nem zárja ki valamely Részes Fél által a nemzeti jogával összhangban megállapított büntető joghatósága gyakorlását.

27. CIKK
Bűnüldözési együttműködés

1. A Részes Felek megfelelő nemzeti jogi és közigazgatási rendszereikkel összhangban hatékony intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy

(a) kibővítsék és szükség esetén létrehozzák az illetékes hatóságok, szervek és szolgálatok közötti kommunikációs csatornákat a 14. cikk alapján meghatározott bűncselekmények összes vonatkozását érintő információk biztonságos és gyors cseréjének megkönnyítése érdekében;

(b) biztosítsák a hatékony együttműködést az illetékes hatóságok, szervek, vám-, rendőri és más bűnüldözési szervek között;

(c) egyes esetekben együttműködjenek más Részes Felekkel a 14. cikk alapján meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatos megkeresések végrehajtásában az alábbiakat illetően:

i. az említett bűncselekményekben gyaníthatóan részes személyek személyazonossága, holléte és tevékenységei vagy más érintett személyek holléte;

ii. a bűncselekményből származó jövedelem vagy az említett bűncselekmények elkövetéséből származó vagyon mozgása; és

iii. az említett bűncselekmények elkövetése során használt vagy használni tervezett vagyon, berendezés vagy más eszközök mozgása;

(d) átadják adott esetben a megfelelő tételben vagy mennyiségben az elemzéshez vagy nyomozáshoz szükséges anyagokat;

(e) előmozdítsák az illetékes hatóságaik, szerveik és szolgálataik közötti hatékony koordinációt, és támogassák a személyzet és más szakértők cseréjét, ideértve az érintett Részes Felek közötti kétoldalú megállapodásoktól vagy egyezményektől függően összekötő tisztviselők kirendelését is;

(f) kicseréljék más Részes Felekkel a releváns információkat az említett bűncselekmények elkövetése során természetes vagy jogi személyek által alkalmazott egyes módozatokról és módszerekről, ideértve értelemszerűen az útvonalakat és a szállítóeszközöket, illetve a hamis személyazonosság, megváltoztatott vagy hamis dokumentumok vagy más olyan módozatok alkalmazását, amellyel tevékenységeiket leplezhetik; valamint

(g) kicseréljék a releváns információkat, és összehangolják a 14. cikk alapján meghatározott bűncselekmények kellő időben történő azonosításához megfelelőnek tekintett közigazgatási és más intézkedéseket.

2. A Részes Felek e Jegyzőkönyv érvényesítésére tekintettel mérlegelik a bűnüldözési szerveik közötti közvetlen együttműködésről szóló két- vagy többoldalú megállapodások vagy egyezmények megkötését, illetve, ha ilyen megállapodások vagy egyezmények már léteznek, ezek megfelelő módosítását. Az érintett Részes Felek közötti ilyen megállapodások vagy egyezmények hiányában a Részes Felek ezt a Jegyzőkönyvet az e Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó bűncselekmények tekintetében a kölcsönös bűnüldözési együttműködés alapjának tekinthetik. A Részes Felek adott esetben teljeskörűen alkalmazzák a többek között a nemzetközi vagy regionális szervezetekkel kötött megállapodásokat vagy egyezményeket, a bűnüldözési szerveik közötti együttműködés kibővítése érdekében.

3. A Részes Felek a rendelkezésre álló lehetőségeiken belül együttműködésre törekednek a korszerű technológia alkalmazásával végrehajtott, tiltott nemzetközi dohánytermék-kereskedelem visszaszorítása érdekében.

28. CIKK
Kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás

A Részes Felek nemzeti jogi és közigazgatási rendszereikkel összhangban, megkeresésre vagy saját kezdeményezésre információkat adnak egymásnak a vám- és más jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása céljából a dohány, dohánytermékek vagy gyártóberendezés tiltott kereskedelmének megelőzése, felderítése, nyomozása, büntetőeljárás lefolytatása és az ilyen cselekmények elleni küzdelem során. A Részes Felek az említett információkat a küldő Részes Fél eltérő nyilatkozata hiányában bizalmasnak és korlátozott felhasználásúnak tekintik. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

(a) bizonyítottan hatékony új vámhatósági és más bűnüldözési technikák;

(b) a dohány, dohánytermékek és gyártóberendezés tiltott kereskedelmének új tendenciái, módozatai vagy módszerei;

(c) olyan áruk, amelyekről ismert, hogy a dohány, dohánytermékek és gyártóberendezés tiltott kereskedelmének tárgyai, továbbá az ilyen árukkal kapcsolatos leírás, csomagolás, szállítás és tárolás, illetve a felhasznált módszerek részletei;

(d) olyan természetes vagy jogi személyek, akikről ismert, hogy a 14. cikk alapján meghatározott bűncselekményt követtek el vagy ilyennek részesei voltak; és

(e) bármely más adat, amely a kijelölt szerveket segítheti az ellenőrzési és más bűnüldözési célú kockázatbecslésben.

29. CIKK
Kölcsönös jogsegély

1. A Részes Felek a lehető legszélesebb körben biztosítják egymás számára a kölcsönös jogsegélyt a nyomozás, a vád- és bírósági eljárás során az e Jegyzőkönyv 14. cikke alapján meghatározott bűncselekmények vonatkozásában.

2. Kölcsönös jogsegélyt kell nyújtani a megkeresett Részes Fél vonatkozó jogszabályai, szerződései, megállapodásai alapján a megkereső Részes Fél területén folytatott nyomozások, vád- és bírósági eljárások tekintetében olyan bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyek miatt e Jegyzőkönyv 15. cikkével összhangban a jogi személyek felelőssége megállapítható.

3. Az e cikkel összhangban nyújtandó kölcsönös jogsegély az alábbi célok bármelyike érdekében kérhető:

(a) személyektől bizonyíték vagy vallomás beszerzése;

(b) bírósági dokumentumok kézbesítése;

(c) kutatás és lefoglalás, valamint befagyasztás végrehajtása;

(d) tárgyak és helyszínek megvizsgálása;

(e) tájékoztatás, bizonyítékok és szakértői vélemények biztosítása;

(f) a releváns dokumentumok és nyilvántartások - ideértve a kormányzati, banki, pénzügyi, vállalati vagy üzleti nyilvántartásokat - eredeti példányainak vagy hiteles másolatainak átadása;

(g) a bűncselekményből származó jövedelem, vagyon, eszköz vagy egyéb dolgok bizonyítási célból történő azonosítása vagy nyomon követése;

(h) a személyek önkéntes megjelenésének előmozdítása a megkereső Részes Fél területén; és

(i) bármely más olyan segítségnyújtás, amely a megkeresett Részes Fél nemzeti jogával nem ellentétes.

4. Ez a cikk nem érinti azokat az egyéb két- vagy többoldalú szerződések alapján fennálló kötelezettségeket, amelyek egészben vagy részben a kölcsönös jogsegélyre vonatkoznak, vagy fognak vonatkozni.

5. A (6)-(24) bekezdés a viszonosság elve alapján az e cikk alapján előterjesztett megkeresésekre is vonatkozik, ha a kérdéses Részes Feleket nem köti kölcsönös jogsegélyről szóló szerződés vagy kormányközi megállapodás. Ha a Részes Feleket ilyen szerződés vagy kormányközi megállapodás köti, az említett szerződés vagy kormányközi megállapodás megfelelő rendelkezései alkalmazandók, kivéve, ha a Részes Felek azok helyett a (6)-(24) bekezdés alkalmazásában állapodnak meg. A Részes Feleket határozottan ösztönzik e bekezdések alkalmazására, ha ezek előmozdítják az együttműködést.

6. A Részes Felek központi hatóságot jelölnek ki, amely felelős és hatáskörrel rendelkezik a kölcsönös jogsegély iránti megkeresések fogadásáért, továbbá végrehajtásáért vagy végrehajtás céljából a megfelelő illetékes hatósághoz történő továbbításáért. Ha valamely Részes Fél olyan különleges régióval vagy területtel rendelkezik, ahol a kölcsönös jogsegély külön rendszere érvényesül, külön központi hatóságot jelölhet ki, amely az említett régió vagy terület tekintetében a fenti feladatokat ellátja. A központi hatóságok biztosítják a beérkező megkeresések gyors és szakszerű végrehajtását vagy továbbítását. Ha a központi hatóság a megkeresést végrehajtás céljából egy illetékes hatóságnak továbbítja, felhívja azt a kérelem gyors és szakszerű végrehajtására. A Részes Felek az e Jegyzőkönyvhöz való csatlakozás, e Jegyzőkönyv elfogadása, jóváhagyása, hivatalos megerősítése vagy ratifikálása időpontjában értesítik a Keretegyezmény Titkárságának vezetőjét az erre a célra kijelölt központi hatóságról. A kölcsönös jogsegély iránti megkeresések és az ezekkel kapcsolatos összes tájékoztatás továbbítására a Részes Felek által kijelölt központi hatóságok között kerül sor. Ez a követelmény nem sérti a Részes Felek jogát arra, hogy előírják az ilyen megkeresések és tájékoztatás diplomáciai csatornán keresztül, sürgős esetekben pedig a Részes Felek megállapodása alapján és lehetőség szerint megfelelő nemzetközi szervezetek útján történő küldését.

7. A megkereséseket írásban vagy lehetőség szerint bármely más olyan módszerrel kell elkészíteni, amellyel írásbeli dokumentum állítható elő, a megkeresett Részes Fél által elfogadható nyelven és olyan feltételek mellett, amelyek lehetővé teszik a hitelesség megállapítását. A Részes Felek által elfogadható nyelv(ek)ről az e Jegyzőkönyvhöz való csatlakozás, e Jegyzőkönyv elfogadása, jóváhagyása, hivatalos megerősítése vagy ratifikálása időpontjában értesítik a Keretegyezmény Titkárságának vezetőjét. Sürgős esetekben, illetve a Részes Felek megállapodása alapján a megkeresések szóban is előterjeszthetőek, azokat azonban írásban haladéktalanul meg kell erősíteni.

8. A kölcsönös jogsegély iránti megkeresés az alábbiakat tartalmazza:

(a) a megkereső hatóság azonosító adatai;

(b) a megkereséssel kapcsolatos nyomozás, vád- vagy bírósági eljárás tárgya és jellege, valamint az ilyen nyomozást, vád- vagy bírósági eljárást végző hatóság neve és feladatköre;

(c) a releváns tények összefoglalása, a bírósági dokumentumok kézbesítésére irányuló megkeresések kivételével;

(d) a kért jogsegély ismertetése és a megkereső Részes Fél által alkalmazni kívánt különleges eljárással kapcsolatos részletek;

(e) ha lehetséges, az érintett személyek személyazonossága, tartózkodási helye és állampolgársága;

(f) a cél, amely miatt a bizonyítékot, információt vagy intézkedést kérik; és

(g) a nemzeti jognak a bűncselekményre és a kapcsolódó büntetésre vonatkozó rendelkezései.

9. A megkeresett Részes Fél további információkat kérhet, ha ez a megkeresésnek a nemzeti jogával összhangban történő végrehajtásához szükséges, vagy ha ez előmozdíthatja a végrehajtást.

10. A megkeresést a megkeresett Részes Fél nemzeti jogával összhangban és olyan mértékben kell végrehajtani, amely nem ellentétes a megkeresett Részes Fél nemzeti jogával, valamint ahol lehetséges, a megkeresésben meghatározott eljárásokkal összhangban kell végrehajtani.

11. A megkereső Részes Fél a megkeresett Részes Féltől kapott információt vagy bizonyítékot annak előzetes hozzájárulása nélkül nem továbbíthatja, és nem használhatja fel a megkeresésben megjelölttől eltérő nyomozás, vád- vagy bírósági eljárás céljára. Az ebben a bekezdésben foglaltak nem akadályozzák, hogy a megkereső Részes Fél az általa folytatott eljárásban olyan információt vagy bizonyítékot tárjon fel, amely a vádlottra nézve felmentő jellegű. Ilyen esetben a megkereső Részes Fél az információ vagy bizonyíték feltárása előtt értesíti a megkeresett Részes Felet, és ilyen tartalmú kérés esetén egyeztet a megkeresett Részes Féllel. Ha kivételesen nincs lehetőség előzetes értesítésre, a megkereső Részes Fél haladéktalanul tájékoztatja a megkeresett Részes Felet az információ vagy bizonyíték feltárásáról.

12. A megkereső Részes Fél kérheti, hogy a megkeresett Részes Fél kezelje bizalmasan a megkeresés tényét és tartalmát, kivéve a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékig. Ha a megkeresett Részes Fél nem tud eleget tenni a bizalmas kezelés követelményének, erről haladéktalanul tájékoztatja a megkereső Részes Felet.

13. Ha egy személy az egyik Részes Fél területén tartózkodik, és a másik Részes Fél igazságügyi hatóságai tanúként vagy szakértőként kívánják meghallgatni, az előbbi Részes Fél lehetőség szerint és a nemzeti jog alapelveivel összhangban engedélyezheti az utóbbi Részes Fél kérésére a meghallgatás videokonferencia útján történő végrehajtását, ha a kérdéses magánszemély számára nem lehetséges vagy nem kívánatos, a személyes megjelenés a megkereső Részes Fél területén. A Részes Felek megállapodhatnak, hogy a meghallgatást a megkereső Részes Fél igazságügyi hatósága hajtsa végre a megkeresett Részes Fél igazságügyi hatóságának részvételével.

14. A kölcsönös jogsegély megtagadható,

(a) ha a megkeresésre nem e cikkel összhangban került sor;

(b) ha a megkeresett Részes Fél úgy véli, hogy a megkeresés végrehajtása sértheti szuverenitását, biztonságát, közrendjét vagy más alapvető érdekeit;

(c) ha a megkeresett Részes Fél hatóságai számára a nemzeti jog tiltja, hogy a kért intézkedést hasonló bűncselekmény miatt a saját joghatósága alatt folytatott nyomozás, vád- vagy bírósági eljárás során alkalmazzák;

(d) ha a megkeresés olyan bűncselekményre vonatkozik, amelynél a megkeresett Részes Fél területén a büntetési tétel felső határa kevesebb, mint két év szabadságvesztés, vagy más szabadságelvonás, vagy ha a megkeresett Részes Fél megítélése szerint a jogsegély olyan terhet róna saját erőforrásaira, amely a bűncselekmény súlyosságához viszonyítva aránytalan; vagy

(e) ha a megkeresés teljesítése a megkeresett Részes Fél jogrendszerének a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó jogszabályaival ellentétes lenne.

15. A kölcsönös jogsegély megtagadását indokolni kell.

16. A Részes Felek e cikk értelmében a kölcsönös jogsegély iránti megkeresés teljesítését nem tagadhatják meg a banktitokra hivatkozással.

17. A Részes Felek a kölcsönös jogsegély iránti kérelem teljesítését nem tagadhatják meg kizárólag azon az alapon, hogy a bűncselekménynek megítélésük szerint pénzügyi vonzatai is vannak.

18. A Részes Felek e cikk értelmében a kölcsönös jogsegély iránti kérelem teljesítését a kettős büntethetőség hiányára hivatkozva megtagadhatják. Mindazonáltal a megkeresett Részes Fél - ha ezt megfelelőnek ítéli - segítséget nyújthat a mérlegelési jogkörén belül általa meghatározott mértékben, tekintet nélkül arra, hogy a magatartás a megkeresett Részes Fél nemzeti joga szerint bűncselekménynek minősül-e.

19. A megkeresett Részes Fél a kölcsönös jogsegély iránti megkeresést a lehető leghamarabb végrehajtja, és a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszi a megkereső Részes Fél által lehetőleg a megkeresésben javasolt, indokolt határidőket. A megkeresett Részes Fél megválaszolja a megkereső Részes Félnek a megkeresés kezelésével kapcsolatos eredményekre vonatkozó észszerű kérdéseit. A megkereső Részes Fél haladéktalanul tájékoztatja a megkeresett Részes Felet arról, ha a kért jogsegélyre már nincs szükség.

20. A megkeresett Részes Fél elhalaszthatja a kölcsönös jogsegély iránti megkeresés teljesítését arra való hivatkozással, hogy az egy folyamatban lévő nyomozást, vád- vagy bírósági eljárást akadályoz.

21. Egy megkeresés teljesítésének a (14) bekezdés szerinti megtagadását vagy a végrehajtásnak a (20) bekezdés szerinti elhalasztását megelőzően a megkeresett Részes Fél egyeztet a megkereső Részes Féllel annak mérlegelése céljából, hogy a jogsegély teljesíthető-e a szükségesnek ítélt feltételek mellett. Ha a megkereső Részes Fél az említett feltételek mellett elfogadja a jogsegélyt, az meg kell, hogy feleljen ezen feltételeknek.

22. A megkeresés teljesítésének szokásos költségeit a megkeresett Részes Fél viseli, hacsak az érintett Részes Felek eltérően nem állapodtak meg. Ha jelentős vagy különleges természetű költségek merülnek fel a megkeresés teljesítése során, a Részes Felek egyeztetnek azoknak a feltételeknek és körülményeknek a meghatározásáról, amelyek keretében a megkeresést teljesíteni fogják, illetve a költségviselés módjáról.

23. Megkeresés esetén a megkeresett Részes Fél

(a) átadja a megkereső Részes Fél számára a birtokában lévő olyan kormányzati nyilvántartások, dokumentumok vagy információk másolatait, amelyek a nemzeti jog alapján a nyilvánosság számára hozzáférhetőek; és

(b) saját belátása szerint egészében vagy részben, vagy az általa megfelelőnek ítélt feltételek mellett átadhatja a megkereső Részes Fél számára a birtokában lévő olyan kormányzati nyilvántartások, dokumentumok vagy információk másolatait, amelyek a nemzeti jog alapján a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek.

24. A Részes Felek szükség szerint megvizsgálják olyan kétoldalú vagy többoldalú megállapodások vagy egyezmények megkötésének lehetőségét, amelyek e cikk rendelkezéseinek céljait szolgálják, illetve elősegítik azok gyakorlati végrehajtását vagy hatékonyságuk javítását.

30. CIKK
Kiadatás

1. Ezt a cikket e Jegyzőkönyv 14. cikke alapján meghatározott bűncselekményekre kell alkalmazni, ha

(a) a kiadatási kérelemben megjelölt személy a megkeresett Részes Fél területén tartózkodik;

(b) a kiadatási kérelem alapjául szolgáló bűncselekmény mind a megkereső, mind a megkeresett Részes Fél nemzeti joga alapján büntetendő; és

(c) a bűncselekmény büntetési tételének felső határa legalább négy év szabadságvesztés vagy más szabadságelvonás, vagy az érintett Részes Felek megállapodása szerint két- és többoldalú szerződésekkel vagy más nemzetközi megállapodásokkal összhangban súlyosabb büntetéssel vagy rövidebb időtartamban büntetendő.

2. Az e cikk hatálya alá tartozó minden bűncselekmény a Részes Felek közötti kiadatási szerződések értelmében kiadatást megalapozó bűncselekménynek tekintendő. A Részes Felek vállalják, hogy az ilyen bűncselekményeket kiadatást megalapozó bűncselekményként határozzák meg a közöttük megkötendő egyes kiadatási szerződésekben.

3. Ha egy olyan Részes Fél, amely a kiadatást meglévő szerződéshez köti, kiadatásra irányuló megkeresést kap egy másik Részes Féltől, amellyel nem kötött kiadatási szerződést, ezt a Jegyzőkönyvet az e cikk hatálya alá tartozó bűncselekmények tekintetében a kiadatás jogalapjának tekintheti.

4. Azok a Részes Felek, amelyek a kiadatást nem kötik meglévő szerződéshez, az e cikk hatálya alá tartozó bűncselekményeket egymás között kiadatást megalapozó bűncselekménynek tekintik.

5. A kiadatásra a megkereső Részes Fél nemzeti jogában vagy az alkalmazandó kiadatási szerződésekben előírt feltételeket kell alkalmazni, ideértve többek között a kiadatásra vonatkozó minimális büntetési tételre vonatkozó feltételeket és azokat az indokokat is, amelyek alapján a megkeresett Részes Fél megtagadhatja a kiadatást.

6. A Részes Felek nemzeti jogukra figyelemmel törekednek az e cikk hatálya alá tartozó bűncselekmények tekintetében a kiadatási eljárások felgyorsítására és az azokhoz kapcsolódó bizonyítási követelmények egyszerűsítésére.

7. Az a Részes Fél, amelynek területén egy feltételezett elkövető tartózkodik, és az e cikk hatálya alá tartozó bűncselekmény kapcsán nem adja ki az említett személyt kizárólag azzal az indokkal, hogy a személy a saját állampolgára, a kiadatást kérő Részes Fél megkeresésére haladéktalanul átadja az ügyet illetékes hatóságainak büntetőeljárás lefolytatása céljából. Az említett hatóságok ugyanolyan módon hozzák meg döntésüket és folytatják le az eljárást, mint az említett Részes Fél nemzeti joga szerinti más, hasonló bűncselekmény esetében. Az érintett Részes Felek az ilyen büntetőeljárás hatékonyságának biztosítása céljából együttműködnek egymással, különösen eljárási és bizonyítási kérdésekben.

8. Ha valamely Részes Fél nemzeti joga a saját állampolgár kiadatását vagy egyéb átadását csak azzal a feltétellel engedélyezi, hogy a kiadott személyt a kiadatási vagy átadási kérelem alapját képező tárgyaláson vagy eljárásban kiszabott büntetés letöltése céljából visszaadják az őt kiadó Részes Félnek, továbbá ha a kiadó és a személy kiadatását kérő Részes Fél ebben és egyéb - általuk szükségesnek ítélt - feltételekben megállapodik, akkor az ilyen feltételekhez kötött kiadatásnak vagy átadásnak teljesítenie kell a (7) bekezdésben meghatározott kötelezettséget.

9. Ha az ítélet végrehajtása miatt kért kiadatást azért tagadják meg, mert a keresett személy a megkeresett Részes Fél állampolgára, a megkeresett Részes Fél - ha azt nemzeti joga lehetővé teszi és az abban foglalt követelményekkel összhangban - a megkereső Részes Fél kérelmére megvizsgálja a megkereső Részes Fél nemzeti joga szerint kiszabott ítélet vagy annak még hátralévő része végrehajthatóságát.

10. Minden személyt, aki ellen az e cikk hatálya alá tartozó bűncselekmények kapcsán eljárást folytatnak, az eljárás minden szakaszában tisztességes elbánásban kell részesíteni, ideértve mindazon jogok és garanciák biztosítását, amelyeket annak a félnek a nemzeti joga ír elő, amelynek területén az érintett személy tartózkodik.

11. E Jegyzőkönyv egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az kötelezővé tenné a kiadatást olyan esetben, amikor a megkeresett Részes Fél alapos indokkal feltételezi, hogy a megkeresés az érintett személlyel szemben neme, faji hovatartozása, vallása, nemzetisége, etnikai származása vagy politikai meggyőződése miatti üldözésére vagy megbüntetésére irányul, vagy amikor a megkeresés teljesítése bármely fenti okból sértené az érintett személy helyzetét.

12. A Részes Felek nem tagadhatják meg a kiadatást kizárólag azon az alapon, hogy a bűncselekménynek megítélésük szerint pénzügyi vonzatai is vannak.

13. A megkeresett Részes Fél a kiadatás megtagadását megelőzően - ha indokolt - egyeztet a megkereső Részes Féllel, hogy megfelelő lehetőséget biztosítson számára véleménye kifejtésére és a váddal kapcsolatos tájékoztatás megadására.

14. A Részes Felek törekednek kétoldalú és többoldalú megállapodások vagy egyezmények megkötésére a kiadatás végrehajtása vagy hatékonyságának fokozása érdekében. Ha a Részes Feleket hatályos szerződés vagy kormányközi megállapodás köti, az említett szerződés vagy kormányközi megállapodás megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha a Részes Felek azok helyett az (1)-(13) bekezdés alkalmazásában állapodnak meg.

31. CIKK
A kiadatást biztosító intézkedések

1. A megkeresett Részes Fél a nemzeti jogára és kiadatási szerződéseire figyelemmel és meggyőződve arról, hogy a körülmények ezt indokolják és sürgős jellegűek, továbbá a megkereső Részes Fél kérésére, őrizetbe veheti azt a területén jelen lévő személyt, akinek a kiadatását kérik, vagy más megfelelő intézkedéseket tehet az érintett személy kiadatási eljárásban való jelenlétének biztosítására.

2. Az (1) bekezdéssel összhangban megtett intézkedésekről a nemzeti joggal összhangban megfelelő módon és késedelem nélkül tájékoztatják a megkereső felet.

3. Bármely olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket megteszik, jogosult

(a) késedelem nélkül kommunikálni azon állam legközelebbi megfelelő képviselőjével, amelynek állampolgára, vagy ha a személy hontalan, azon állam képviselőjével, amelynek területén szokásosan tartózkodik; és

(b) az említett állam képviselőjével találkozni.

VI. RÉSZ

JELENTÉSTÉTEL

32. CIKK
Jelentéstétel és információcsere

1. A Részes Felek a Keretegyezmény Titkárságán keresztül időszakos jelentéseket nyújtanak be a Felek Találkozója számára e Jegyzőkönyv alkalmazásáról.

2. E jelentések formátumát és tartalmát a Felek Találkozója határozza meg. Ezek a jelentések a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye szokásos jelentéstételi eszközének részét képezik.

3. Az (1) bekezdésben említett időszakos jelentések tartalmát többek között az alábbiakra tekintettel határozzák meg:

(a) a Jegyzőkönyv alkalmazása érdekében meghozott jogalkotói, végrehajtási, igazgatási és egyéb intézkedésekre vonatkozó információk;

(b) adott esetben a Jegyzőkönyv alkalmazása során felmerült akadályokra vagy gátló tényezőkre, valamint az ezek leküzdésére hozott intézkedésekre vonatkozó információk;

(c) adott esetben a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásával kapcsolatos tevékenységek tekintetében rendelkezésre bocsátott, kapott vagy kért pénzügyi és technikai segítségnyújtásról szóló információk; és

(d) a 20. cikkben meghatározott információk.

Olyan esetekben, amikor a Felek Konferenciájának jelentéstételi mechanizmusa keretében már gyűjtik a releváns adatokat, a Felek Találkozója nem ismétli meg ezeket az erőfeszítéseket.

4. A Felek Találkozója a 33. és 36. cikk értelmében rendelkezéseket mérlegel abból a célból, hogy megkeresés esetén segítse a fejlődő országnak tekintett és az átalakulóban lévő gazdasággal rendelkező Részes Feleket az e cikk rendelkezései szerinti kötelezettségeik teljesítésében.

5. Az említett cikkek szerinti jelentéstételre és információcserére a titoktartással és az adatvédelemmel kapcsolatos nemzeti jogszabályok vonatkoznak. A Részes Felek kölcsönös megállapodás szerint védenek minden olyan bizalmas információt, amelyet jelentenek vagy kicserélnek.

VII. RÉSZ

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK

33. CIKK
A Felek Találkozója

1. A Jegyzőkönyv létrehozza a Felek Találkozóját. A Felek Találkozójának első ülésszakát a Keretegyezmény Titkársága hívja össze a Felek Konferenciájának a Jegyzőkönyv hatálybalépését követő első rendes ülésszakát közvetlenül megelőzően vagy követően.

2. Ezt követően a Felek Találkozójának rendes ülésszakait a Keretegyezmény Titkársága hívja össze a Felek Konferenciájának a Jegyzőkönyv hatálybalépését követő rendes ülésszakait közvetlenül megelőzően vagy követően.

3. A Felek Találkozóinak rendkívüli ülésszakaira az ülés által szükségesnek tartott időben vagy bármely Részes Fél írásbeli kérése alapján kerül sor, feltéve, hogy a kérésnek a Keretegyezmény Titkársága általi közlését követő hat hónapon belül a Részes Felek legalább egyharmada támogatja azt.

4. A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye Részes Feleinek Konferenciája eljárási szabályzatát és pénzügyi szabályait értelemszerűen alkalmazni kell a Felek Találkozójára is, a Felek Találkozójának eltérő határozata hiányában.

5. A Felek Találkozója rendszeresen felülvizsgálja a Jegyzőkönyv végrehajtását, és meghozza a hatékony végrehajtás előmozdításához szükséges határozatokat.

6. A Felek Találkozója dönt a Jegyzőkönyv Részes Feleitől származó, a Jegyzőkönyv végrehajtására szánt önkéntes hozzájárulások mértékéről és mechanizmusáról, illetve a végrehajtás más lehetséges forrásairól.

7. A Felek Találkozója minden egyes rendes ülésszakán konszenzussal elfogadja a pénzügyi időszaknak a következő rendes ülésszakig érvényes költségvetését és munkatervét, amely elkülönül a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének költségvetésétől és munkatervétől.

34. CIKK
Titkárság

1. E Jegyzőkönyv Titkársága a Keretegyezmény Titkársága.

2. A Keretegyezmény Titkársága a Jegyzőkönyv Titkárságaként a következő feladatokat látja el:

(a) megszervezi a Felek Találkozója, az esetleges alárendelt testületek, továbbá a Felek Találkozója által létrehozott munkacsoportok és más testületek ülésszakait, és igény szerint szolgáltatásokat biztosít a számukra;

(b) igény szerint visszajelzést fogad, elemez, továbbít és ad az érintett Részes Felek és a Felek Találkozója számára az e Jegyzőkönyv értelmében hozzá beérkező jelentésekről, és előmozdítja a Részes Felek közötti információcserét;

(c) kérésre támogatást nyújt a Részes Feleknek - különös tekintettel azokra, amelyek fejlődő országok vagy átalakulóban lévő gazdasággal rendelkeznek - a Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban megkívánt információk összeállításában, közlésében és kicserélésében, valamint segítséget nyújt a rendelkezésre álló források meghatározásában az e Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségek végrehajtásának előmozdítása érdekében;

(d) a Felek Találkozójának útmutatása szerint jelentéseket készít az e Jegyzőkönyv szerinti tevékenységeiről a Felek Találkozója részére;

(e) a Felek Találkozójának útmutatása szerint biztosítja a szükséges koordinációt az illetékes nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel és egyéb testületekkel;

(f) a Felek Találkozójának útmutatása szerint olyan adminisztratív és szerződéses rendelkezéseket hoz, amelyekre az e Jegyzőkönyv Titkárságaként ráháruló feladatainak hatékony elvégzéséhez szüksége lehet;

(g) fogadja és megvizsgálja az olyan kormányközi és nem kormányzati szervezetektől érkező kérelmeket, amelyek a Felek Találkozóján akkreditált megfigyelőként kívánnak részt venni, biztosítva ugyanakkor, hogy ezek nincsenek kapcsolatban a dohányiparral, továbbá a felülvizsgált kérelmeket mérlegelésre benyújtja a Felek Találkozója részére; és

(h) ellátja a Jegyzőkönyvben meghatározott egyéb titkársági funkciókat, és minden egyéb funkciót, amelyet a Felek Találkozója meghatároz.

35. CIKK
Kapcsolat a Felek Találkozója és kormányközi szervezetek között

Abból a célból, hogy biztosítsa a technikai és pénzügyi együttműködést a Jegyzőkönyv céljának eléréséhez, a Felek Találkozója kérheti az illetékes nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek együttműködését, ideértve a pénzügyi és fejlesztési intézményeket is.

36. CIKK
Pénzügyi források

1. A Részes Felek felismerik a pénzügyi források fontos szerepét e Jegyzőkönyv célkitűzéseinek elérésében, és elismerik a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 26. cikkének fontosságát a Keretegyezmény célkitűzéseinek elérésében.

2. A Részes Felek nemzeti stratégiáikkal, terveikkel és programjaikkal összhangban pénzügyi támogatást nyújtanak a Jegyzőkönyv céljának elérését szolgáló nemzeti tevékenységeikhez.

3. A Részes Felek adott esetben elősegítik a kétoldalú, regionális, szubregionális és egyéb többoldalú csatornák igénybevételét, a fejlődő országnak tekintett Részes Felek és az átalakulóban lévő gazdasággal rendelkező Részes Felek kapacitásainak megerősítéséhez szükséges források biztosítása céljából, e Jegyzőkönyv célkitűzéseinek teljesítése érdekében.

4. A Részes Feleket a 18. cikk sérelme nélkül, a nemzeti jogukra és stratégiáikra figyelemmel értelemszerűen arra ösztönzik, hogy a dohány, dohánytermékek és gyártóberendezés tiltott kereskedelméből származó elkobzott jövedelmet az e Jegyzőkönyvben foglalt célkitűzések elérésére használják fel.

5. Az érintett regionális és nemzetközi kormányközi szervezetekben, valamint pénzügyi és fejlesztési szervezetekben képviselt Részes Feleknek arra kell ösztönözniük ezeket az intézményeket, hogy nyújtsanak technikai és pénzügyi segítséget a fejlődő országnak tekintett és az átalakulóban lévő gazdasággal rendelkező Részes Felek számára annak érdekében, hogy elősegítsék a Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeik teljesítését, az e szervezetekben való részvétel jogának korlátozása nélkül.

6. A Részes Felek megállapodnak abban, hogy:

(a) a Részes Felek a Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeik teljesítésében való segítségnyújtás érdekében mobilizálnak és felhasználnak valamennyi olyan releváns lehetséges és létező forrást, amely az e Jegyzőkönyv célkitűzésével kapcsolatos tevékenységekre rendelkezésre áll, valamennyi Részes Fél, különösképpen pedig a fejlődő országok és az átalakulóban lévő gazdasággal rendelkező országok javára; és

(b) a Keretegyezmény Titkársága kérésre tanácsokkal látja el a fejlődő országnak tekintett és az átalakulóban lévő gazdasággal rendelkező Részes Feleket a finanszírozásra rendelkezésre álló forrásokkal kapcsolatban, a Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeik teljesítésének megkönnyítése érdekében.

7. A Részes Felek előírhatják a dohányipar számára, hogy viselje a Részes Feleknek a Jegyzőkönyv célkitűzéseinek elérésére vonatkozó kötelezettségeivel kapcsolatosan felmerült költségeket, a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

8. A Részes Felek nemzeti jogukra figyelemmel törekednek a Jegyzőkönyv végrehajtásának önfinanszírozására, ideértve a dohánytermékekre vonatkozó adók és más formájú illetékek kivetésének lehetőségét is.

VIII. RÉSZ

VITARENDEZÉS

37. CIKK
Vitarendezés

A Részes Felek között e Jegyzőkönyv értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákra a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 27. cikke vonatkozik.

IX. RÉSZ

A JEGYZŐKÖNYV TOVÁBBFEJLESZTÉSE

38. CIKK
A Jegyzőkönyv módosítása

1. A Jegyzőkönyv módosítását bármely Részes Fél javasolhatja.

2. A Jegyzőkönyv módosításait a Felek Találkozójának kell mérlegelnie és elfogadnia. A Keretegyezmény Titkársága a Jegyzőkönyv módosítására vonatkozó minden javaslatról tájékoztatja a Részes Feleket, legalább hat hónappal azon ülésszak előtt, amelyen a javaslatot elfogadásra előterjesztik. A Titkárság továbbá közli a javasolt módosítást ezen Jegyzőkönyv aláíróival és tájékoztatás céljából a Letéteményessel.

3. A Részes Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Jegyzőkönyv javasolt módosításaival kapcsolatban konszenzussal jussanak megállapodásra. Ha a konszenzus létrehozására irányuló valamennyi erőfeszítést kimerítették és nem sikerült megállapodni, a módosítást végső megoldásként az ülésszakon jelen lévő és szavazó Részes Felek háromnegyedes többségével is el lehet fogadni. E cikk alkalmazása szempontjából a „jelen lévő és szavazó Részes Felek” kifejezés a jelen lévő, igennel vagy nemmel szavazó Részes Feleket jelenti. Az elfogadott módosítást a Keretegyezmény Titkársága közli a Letéteményessel, aki elfogadás céljából valamennyi Részes Félhez eljuttatja azt.

4. A módosításra vonatkozó elfogadó okiratokat a Letéteményesnél kell letétbe helyezni. A (3) bekezdéssel összhangban elfogadott módosítás az azt elfogadó Részes Felek vonatkozásában 90 nappal az után lép hatályba, hogy a Letéteményes kézhez vette a Részes Felek legalább kétharmadának elfogadó okiratát.

5. A többi Részes Fél számára a módosítás hatálybalépésének időpontja az adott Részes Fél módosításra vonatkozó elfogadó okiratának a Letéteményesnél történő letétbe helyezésétől számított kilencvenedik nap.

39. CIKK
A Jegyzőkönyv mellékleteinek elfogadása és módosítása

1. Bármely Részes Fél javaslatot tehet e Jegyzőkönyvhöz tartozó mellékletekre, és javasolhatja a Jegyzőkönyvhöz tartozó mellékletek módosítását.

2. A mellékletekben csak eljárási, tudományos, technikai vagy igazgatási ügyekre vonatkozó listák, űrlapok és egyéb leíró dokumentumok szerepelhetnek.

3. A Jegyzőkönyv mellékleteit és módosításait a 38. cikk szerinti eljárással összhangban kell javasolni, elfogadni, és azok eszerint lépnek hatályba.

X. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. CIKK
Fenntartások
  Vissza az oldal tetejére