Időállapot: közlönyállapot (2020.VI.23.)

2020. évi LXIX. törvény

egyes törvények Csongrád megye névváltozásával összefüggő módosításáról * 

1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

1. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 27. § (13) bekezdésében a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

2. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

2. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 2. melléklet 2. pontjában, 3. melléklet 2. pontjában és 4. melléklet 7. pontjában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

3. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet III. pont 6. alpontjában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

4. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosítása

4. § Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény

a) 1. számú mellékletében foglalt táblázat 6. sorában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg,

b) 2. számú mellékletében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg,

c) 2. számú mellékletében a „Csongrád 01. OEVK” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád 01. OEVK” szöveg,

d) 2. számú mellékletében a „Csongrád 02. OEVK” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád 02. OEVK” szöveg,

e) 2. számú mellékletében a „Csongrád 03. OEVK” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád 03. OEVK” szöveg,

f) 2. számú mellékletében a „Csongrád 04. OEVK” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád 04. OEVK” szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E törvény

a) 3. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

b) 4. §-a az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére