Időállapot: közlönyállapot (2020.VII.14.)

2020. évi LXXXII. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról * 

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 170. § (5) bekezdés 6. pontja a következő e) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg

a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében)

e) − a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben − a villamosenergia-termelés, a kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidő meghosszabbított időszakát és a meghosszabbítás feltételeit,”

2. § A Vet. a következő 172. §-sal egészül ki:

„172. § A Hivatal a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés, a kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidőit − a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben − rendeletével meghosszabbíthatja.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére