Időállapot: közlönyállapot (2023.VII.13.)

2023. évi LV. törvény - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 2/9. oldal

21. cím összesen: 1 626,3
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 17 569,0 1 424,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 269,0
9 Egyéb működési kiadások 8 876,0
23. cím összesen: 16 145,0 17 569,0 1 424,0
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 50,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 878,8
9 Egyéb működési kiadások 557,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 707,6
2 A választási rendszerek működtetése 5 624,6 300,0
3 2024. évi Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 18 402,4
24. cím összesen: 26 170,9 350,0
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 41,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 828,4
9 Egyéb működési kiadások 476,0
25. cím összesen: 1 304,4 41,0
26 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
1 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 6 254,0 27,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 553,0
9 Egyéb működési kiadások 5 293,4
26. cím összesen: 12 846,4 6 254,0 27,6
27 Országos Atomenergia Hivatal
1 Országos Atomenergia Hivatal 3 180,3 122,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 531,2
9 Egyéb működési kiadások 2 940,3
27. cím összesen: 6 471,5 3 180,3 122,2
I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 266 839,8 30 700,4 –236 139,4
Hazai felhalmozási költségvetés 39 198,8 0,0 –39 198,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
I. Fejezet összesen 306 038,6 30 700,4 –275 338,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

II. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Sándor-palota 11,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 599,3
9 Egyéb működési kiadások 1 121,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 643,1
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0
3 Államfői Protokoll kiadásai
1 Államfői Protokoll kiadásai 396,8
4 Magyar Corvin-lánc Testület és Iroda működésének támogatása 540,0
4 Fejezeti tartalék 26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 5 400,2 0,0 –5 400,2
Hazai felhalmozási költségvetés 11,1 0,0 –11,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
II. Fejezet összesen 5 411,3 0,0 –5 411,3

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

III. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Alkotmánybíróság 88,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 076,6
9 Egyéb működési kiadások 961,1
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 037,7 0,0 –3 037,7
Hazai felhalmozási költségvetés 88,7 0,0 –88,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
III. Fejezet összesen 3 126,4 0,0 –3 126,4

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

IV. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 48,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 990,6
9 Egyéb működési kiadások 927,8
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 918,4 0,0 –2 918,4
Hazai felhalmozási költségvetés 48,9 0,0 –48,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IV. Fejezet összesen 2 967,3 0,0 –2 967,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

V. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Állami Számvevőszék 17,0 574,0 3,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 871,3
9 Egyéb működési kiadások 2 867,1
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 14 738,4 17,0 –14 721,4
Hazai felhalmozási költségvetés 574,0 3,0 –571,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
V. Fejezet összesen 15 312,4 20,0 –15 2 92,4

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

VI. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Bíróságok 3 066,1 4 881,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97 681,2
9 Egyéb működési kiadások 39 630,9
2 Kúria 150,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 562,1
9 Egyéb működési kiadások 811,9
3 Országos Bírói Tanács
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 354,0
9 Egyéb működési kiadások 246,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 4 833,0
3 Igazságszolgáltatás működtetése 1 561,9
4 A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel célelőirányzata 100,0
VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 145 948,0 3 216,1 –142 731,9
Hazai felhalmozási költségvetés 9 714,4 0,0 –9 714,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VI. Fejezet összesen 155 662,4 3 216,1 –152 446,3

VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

VII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Integritás Hatóság 13 154,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 372,1
9 Egyéb működési kiadások 2 792,0
VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 6 164,1 0,0 –6 164,1
Hazai felhalmozási költségvetés 13 154,1 0,0 –13 154,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VII. Fejezet összesen 19 318,2 0,0 –19 318,2

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

VIII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Ügyészségek 37,0 1 399,6 65,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 46 577,0
9 Egyéb működési kiadások 10 192,9
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0
VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 56 799,9 37,0 –56 762,9
Hazai felhalmozási költségvetés 1 399,6 65,0 –1 334,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VIII. Fejezet összesen 58 199,5 102,0 –58 097,5

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

IX. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 289 508,1
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 268 858,6
3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 251 675,6
4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 105 823,4
5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 680,8
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása 39 692,1
2 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása 34 431,1
3 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása 29 620,4
3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 7 412,8
4 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 307 640,6
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 042 290,1 307 640,6 –734 649,5
Hazai felhalmozási költségvetés 7 412,8 0,0 –7 412,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IX. Fejezet összesen 1 049 702,9 307 640,6 –742 062,3

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

X. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 128,9 37,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 767,3
9 Egyéb működési kiadások 5 779,0
2 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 5,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 507,2
9 Egyéb működési kiadások 161,7
3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 70,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 021,1
9 Egyéb működési kiadások 2 070,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 1 161,8
2 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek 3 469,0
3 Az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok támogatása 1 250,0
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 26 187,6 128,9 –26 058,7
Hazai felhalmozási költségvetés 113,4 0,0 –113,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
X. Fejezet összesen 26 301,0 128,9 –26 172,1

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XI. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Miniszterelnökség igazgatása 912,4 1 296,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32 324,6
9 Egyéb működési kiadások 10 686,0
3 Nemzetstratégiai Kutatóintézet 31,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 914,7
9 Egyéb működési kiadások 441,5
7 Nemzeti Örökség Intézete 200,0 229,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 938,2
9 Egyéb működési kiadások 1 075,3
12 Kormányhivatalok 42 039,0 4 989,5 1,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 233 019,6
9 Egyéb működési kiadások 69 591,0
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 466,0 6 517,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 439,0
9 Egyéb működési kiadások 12 199,1
18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 19,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 402,2
9 Egyéb működési kiadások 192,5
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
15 Nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok támogatása 40,0
16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 10 354,4
21 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 982,1 65,0
22 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások 1 818,9 2 242,4
26 Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése 1 005,5 300,0
29 Nemzeti Együttműködési Alap 13 899,4
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása 28 136,4
2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 26 050,0
3 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 28 770,0
4 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 2 127,6 19 916,9
5 Vallásturisztikai támogatások 300,0
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1 Nemzetiségi szakmai támogatások 3 742,6 1 724,0
2 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása 3 771,9
4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 45,4 215,7
41 Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások
2 Magyar Falu Program 34 813,9
44 Területfejlesztési feladatok 855,0 1 194,7
45 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 58,2 132,6
47 A közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációjának támogatása 2 700,0
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 7 005,8 224,7
60 Kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 4 111,3
61 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok 164,9
69 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása 5 000,0
75 Kulturális értékmegőrző beruházások 15,6 52 221,4
78 Modern Városok Program 3,5 5 029,3
2 Fejezeti általános tartalék 240,0
3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása 4 133,3 200,0
5 Kormányhivatalok peres ügyei 10,0
32 Központi kezelésű előirányzatok
4 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 169,4
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai 261,1
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 520 656,0 44 636,6 –476 019,4
Hazai felhalmozási költségvetés 131 685,1 1,0 –131 684,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XI. Fejezet összesen 652 341,1 44 637,6 –607 703,5

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Agrárminisztérium igazgatása 124,0 5,2 6,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 641,6
9 Egyéb működési kiadások 2 895,3
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10 437,6 1 082,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 200,7
9 Egyéb működési kiadások 8 213,1
4 Ménesgazdaságok 3 616,9 241,2 33,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 963,5
9 Egyéb működési kiadások 3 401,8
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 4 904,5 111,8 5,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22 824,8
9 Egyéb működési kiadások 6 898,7
7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 155,0 0,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 595,0
9 Egyéb működési kiadások 236,8
10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 185,3 708,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 821,6
9 Egyéb működési kiadások 651,5
14 Nemzeti park igazgatóságok 6 335,0 782,0 17,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 313,2
9 Egyéb működési kiadások 5 142,4
17 Nemzeti Földügyi Központ 36,0 145,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 747,8
9 Egyéb működési kiadások 1 491,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Természetvédelmi feladatok 1 548,4 163,9
2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
1 Földügyi feladatok 904,4
2 Öntözés-igénybevétel fejlesztése 425,9
3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 1 355,3 96,5
3 Mezőgazdasági feladatok
1 Nemzeti agrártámogatások 68 917,5
2 Mezőgazdasági szakmai feladatok 3 923,6 340,7
4 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 116,6
5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 8 583,8
6 Állat-, növény- és GMO-kártalanítás 9 800,0
7 Nemzeti agrárkár-enyhítés 14 800,0 6 400,0
8 Peres ügyek 49,0
9 Fejezeti általános tartalék 130,4
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Az AM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az AM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Osztalékbevételek 5 000,0
2 Uniós programok kiegészítő támogatása 13 000,0
8 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai 2 651,1
9 Földügyi kompenzációs feladatok 870,3
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 189 464,5 37 194,3 –152 270,2
Hazai felhalmozási költségvetés 6 328,7 61,8 –6 266,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 13 000,0 0,0 –13 000,0
XII. Fejezet összesen 208 793,2 37 256,1 –171 537,1

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XIII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 169,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 800,4
9 Egyéb működési kiadások 1 151,4
2 Egyéb HM szervezetek 1 541,5 579,2 581,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 142,0
9 Egyéb működési kiadások 3 198,6
2 Magyar Honvédség 12 780,8 250,0 1 250,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 299 828,6
9 Egyéb működési kiadások 10 698,3
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 200,0 70,0 70,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 27 351,2
9 Egyéb működési kiadások 3 769,0
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 247,9
9 Egyéb működési kiadások 165,0
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai 100,0
3 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása 1 079,1
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 5 133,1 7,0
6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 3 032,0
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 100,0
39 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 17 000,0
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 3 403,5
41 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása 2 692,9 742,4
42 Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. (VEX) támogatása 583,0
48 Védelmi felkészítés előirányzatai
1 Honvédelmi felkészülés központi kiadásai 20,0
2 A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai 3 077,0
49 Védelmi ipari feladatok
1 Védelmi ipari kapacitások támogatása 9 573,8
51 Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. működésének támogatása 1 000,0
1 – 8. cím összesen: 416 146,8 14 691,8 1 648,6 1 901,8
9 Központi kezelésű előirányzatok
1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai 95 738,2
9. cím összesen: 95 738,2
20 Sport intézmények
2 Országos Sportegészségügyi Intézet 2 649,2 58,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 236,0
9 Egyéb működési kiadások 640,2
21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 45 613,7
2 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása 11 406,1
3 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése 15 904,3
4 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása 990,3 25,5
5 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások 983,7
6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 23 677,3 641,5
7 Kiemelt sportegyesületek támogatása 14 120,9 513,9
8 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 637,5
9 Fogyatékosok sportjának támogatása 552,0
10 Kincstárt megillető díjak, befizetések és jutalékok elszámolása 69,5
20 – 21. cím összesen: 116 831,5 2 649,2 1 239,5
22 Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok
1 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
2 Bérleti és egyéb hasznosítási díj 7 550,0
3 Egyéb vagyongazdálkodási bevételek 3,0
2 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 1 529,5
2 Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése 13 349,2
3 Múzeumi tevékenység kiadásai 187,4
4 Egyéb vagyongazdálkodási kiadások 74,0
2 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség működésének támogatása 8 248,7
3 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú bevételek és kiadások
1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú kiadások
1 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sport célú társaságok forrásjuttatásai 1 566,6
4 A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai 19 224,8
22. cím összesen: 42 650,7 7 550,0 1 529,5 3,0
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 575 629,0 24 891,0 –550 738,0
Hazai felhalmozási költségvetés 100 155,8 1 904,8 –98 251,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XIII. Fejezet összesen 675 784,8 26 795,8 –648 989,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XIV. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Belügyminisztérium igazgatása 12 954,8 28,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 702,2
9 Egyéb működési kiadások 19 823,5
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 96,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 406,6
9 Egyéb működési kiadások 2 049,5
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 22 602,0 1 206,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 119 730,3
9 Egyéb működési kiadások 41 070,7
2 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 52,6 10,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 768,5
9 Egyéb működési kiadások 267,6
4 Terrorelhárítási Központ 150,0 2 602,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 21 464,7
9 Egyéb működési kiadások 5 389,5
5 Büntetés-végrehajtás 5 215,6 314,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 87 767,1
9 Egyéb működési kiadások 36 315,0
6 Oktatási Hivatal 800,0 215,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 383,5
9 Egyéb működési kiadások 3 963,6
7 Rendőrség 6 134,4 4 007,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 380 648,5
9 Egyéb működési kiadások 92 904,0
8 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 3 821,2 170,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 020,7
9 Egyéb működési kiadások 1 585,5
9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Országos Kórházi Főigazgatóság 2 139,1 2 723,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26 369,7
9 Egyéb működési kiadások 10 978,8
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 1 164 859,8 7 442,6 14,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 782 111,4
9 Egyéb működési kiadások 392 391,5
10 Országos Mentőszolgálat 65 218,5 2 250,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 66 103,2
9 Egyéb működési kiadások 20 294,4
11 Nemzeti Népegészségügyi Központ 2 421,4 862,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 394,6
9 Egyéb működési kiadások 24 830,8
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3 183,2 3 681,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 101 348,5
9 Egyéb működési kiadások 22 204,8
13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 454,4 175,8