Időállapot: közlönyállapot (2023.VII.13.)

2023. évi LV. törvény - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 3/9. oldal

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 401,0
9 Egyéb működési kiadások 3 728,3
14 Országos Vérellátó Szolgálat 21 455,6 550,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 973,5
9 Egyéb működési kiadások 10 818,9
15 Klebelsberg Központ 8 046,6 9 008,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 603 718,9
9 Egyéb működési kiadások 150 470,6
16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 80,0 80,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 514,3
9 Egyéb működési kiadások 1 393,7
17 Vízügyi Igazgatóságok 3 280,7 913,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24 122,7
9 Egyéb működési kiadások 14 791,6
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 1 200,0
63 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása 176,9
64 Ágazati informatikai feladatok finanszírozása 89,8
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
3 Országos Polgárőr Szövetség 1 350,0
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 997,0 225,0
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok
1 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 1 648,2
2 Tanoda program 3 093,2
5 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 2 555,8
8 Biztos Kezdet Gyerekházak 1 829,4
10 Országos Roma Önkormányzat támogatása 679,4
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 3 493,3
11 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások 15 754,4
19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 718,6
21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 1 000,0
22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 500,0
31 Köznevelési feladatok támogatása
1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 399 602,1
2 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás 21 995,2
3 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 12 425,5 5,0
4 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 1 287,1
6 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 15 694,8
7 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása 63,3
8 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 40,2
32 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 242 958,0
2 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása 4 653,0
3 Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 24 497,7
4 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása 6 846,1 781,6
5 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 100,0
6 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 4 419,9
7 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása 2 377,9
33 Egészségügyi ágazati előirányzatok
1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 4 988,3 418,4
2 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 5 510,2 5 510,2
3 Egészséges Budapest Program 8 703,5
4 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 844,2
5 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 284,1
34 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 61 531,3
35 Peres ügyek 1 066,6
36 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 2 386,8
40 Belügyi beruházások
1 Új büntetés-végrehajtási intézet építése 87 555,7
21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 733,6
4 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 523,0 200,0 677,0
5 Belügyi Alapok 2014–2020 3 150,0 9 050,0
6 Belügyi Alapok 2021–2027 4 527,2 12 702,8
7 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése 250,0 1,0
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 982 614,1 1 328 380,1 –2 654 234,0
Hazai felhalmozási költségvetés 134 277,3 15,0 –13 4 2 62,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 30 630,0 200,0 –30 430,0
XIV. Fejezet összesen 4 147 521,4 1 328 595,1 –2 818 926,3

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XV. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Pénzügyminisztérium igazgatása 650,8 69,5 20,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 455,5
9 Egyéb működési kiadások 2 795,7
2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 8 442,1 19 209,4 200,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 141 739,4
9 Egyéb működési kiadások 61 701,0
5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 10 500,0 4 111,7 200,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 014,3
9 Egyéb működési kiadások 148 469,1
8 Magyar Államkincstár 20 921,3 7 771,8 50,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44 187,1
9 Egyéb működési kiadások 31 768,9
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok 3 600,1
2 Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program 830,7
3 Nagyvállalati beruházási támogatások 8 703,5
4 Egyes korábban kihelyezett támogatások elszámolása 1 589,0 1 589,0
6 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek 1 056,4 1,0
7 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 261,1
8 Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások 261,1
10 Adó digitalizációs projektekhez kapcsolódó feladatok 3 362,0 3 257,9
26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok
3 Céltartalékok 743 109,5
4 Járványügyi kiadások 7 700,0
7 Rendkívüli kormányzati intézkedések 220 000,0
5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1 Családi támogatások
1 Családi pótlék 307 306,0
2 Anyasági támogatás 6 154,5
3 Gyermekgondozást segítő ellátás 55 657,3
4 Gyermeknevelési támogatás 10 235,2
5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 4 856,2
6 Életkezdési támogatás 20 555,2
7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 2 885,9
8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 899,0
2 Korhatár alatti ellátások 131 262,8
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások 77 904,6
2 Járási szociális feladatok ellátása 129 258,3
4 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 16 938,3
2 Egyéb térítések 7 879,5
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 202 104,7 40 514,2 –2 161 590,5
Hazai felhalmozási költségvetés 44 713,8 2 059,1 –42 654,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XV. Fejezet összesen 2 246 818,5 42 573,3 –2 204 245,2

XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XVI. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása 29 632,6 152,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17 501,8
9 Egyéb működési kiadások 29 418,3
2 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 45,0 913,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 085,5
9 Egyéb működési kiadások 906,9
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési ágazati programok 109 034,0 3 760,0 258,5
2 Vasúti fejlesztések 258,8 102 834,0
3 Országos közúthálózat felújítása 10,4 19 989,6
4 Közúti fejlesztések 1,1 1 914,6
2 Települési és infrastrukturális fejlesztési feladatok
1 Fővárosi fejlesztések 1,4 2 266,8
2 Víziközmű-fejlesztések 33,5 55 760,4
3 Építésügyi ágazati feladatok 614,4 299,6
4 Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok 4 570,1 2 097,5
11 Központi kezelésű előirányzatok
1 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Közlekedési társaságok forrásjuttatásai 6 211,6 1 633,4
2 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Koncessziós díjak 210,0
2 Nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 0,9
2 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 150,0
3 Rendelkezésre állási díjak
1 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 200 000,0
2 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak 172 600,0
4 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 173 000,0
2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 282 000,0
3 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 152 000,0
4 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 21 000,0
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 170 248,7 33 797,6 –1 136 451,1
Hazai felhalmozási költségvetés 188 120,6 0,0 –188 120,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVI. Fejezet összesen 1 358 369,3 33 797,6 –1 324 571,7

XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XVII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Energiaügyi Minisztérium igazgatása 698,8 51,2 41,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 630,2
9 Egyéb működési kiadások 3 380,7
15 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 051,7 147,0 1,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 505,6
9 Egyéb működési kiadások 948,9
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
1 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok 3 726,5
3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 1 239,5
4 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 17 477,1 102 522,9
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
1 Nemzetközi kötelezettségek és ágazati feladatok 1 566,3
38 Környezetvédelmi feladatok 981,4
39 Térségi fejlesztési feladatok 260,2 159 051,0
21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Koncessziós díjak 600,0
2 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 158 000,0
3 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 2 000,0
4 Osztalékbevételek 15 000,0
4 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Vagyonkezelési és üzemeltetési díj 25,0
2 Egyéb bevételek 1,0
2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése 2 611,0
2 A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatásai 50 000,0
5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 130,0
14 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése 35 000,0
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 123 846,4 17 376,5 –106 469,9
Hazai felhalmozási költségvetés 264 383,1 160 042,0 –104 341,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVII. Fejezet összesen 388 229,5 177 418,5 –210 811,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XVIII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 188,6 472,2 16,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 898,9
9 Egyéb működési kiadások 7 621,1
2 Külképviseletek igazgatása 9 737,6 16 644,4 110,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 66 742,6
9 Egyéb működési kiadások 33 461,2
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 5 172,2 127 120,5
2 Kötött segélyhitelezés 8 818,5
3 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 18 502,4 4 467,4
6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 2 793,8 36,0
16 Protokoll kiadások
1 Kormányfői Protokoll kiadásai 351,8
2 Államfői Protokoll kiadásai 391,0
3 Egyéb kormányzati protokoll kiadások 208,9
25 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 1 349,0
33 Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok 41 970,0
2 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 7 731,6
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 18 826,7
5 Peres ügyek 5,0
9 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok
1 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 2 506,6
2 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 512,0
3 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 100,0
10 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 870,3
8 Központi kezelésű előirányzatok
2 A KKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Paks II. Zrt. tőkeemelése 98 978,6
2 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai 875,6
4 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 7 000,0
2 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 6 000,0
5 A Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 A Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai 1 996,5
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 236 963,3 16 926,2 –220 037,1
Hazai felhalmozási költségvetés 251 461,5 126,0 –251 335,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVIII. Fejezet összesen 488 424,8 17 052,2 –471 372,6

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XIX. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 3 852,4 2 222,2
2 Fejezeti általános tartalék 3 527,6
4 Közvetlen uniós programok támogatása 2 033,0 967,0
17 Alapok alapja pénzügyi eszközök
1 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 114 016,3 114 016,3
2 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 1 242,9 1 242,9
3 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök 211,0 211,0
4 Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök 105 600,0 105 600,0
5 Alapok alapja DIMOP Plusz pénzügyi eszközök 21 700,0 21 700,0
6 Alapok alapja KEHOP Plusz pénzügyi eszközök 62 985,0 62 985,0
3 Központi kezelésű előirányzatok
1 Kohéziós politikai operatív programok 2014–2020
1 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 19 406,3 2 000,0 41 336,3 23 000,0
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 9 397,6 3 564,7
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 3 952,0 2 000,0 32 913,9 23 000,0
4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 2 000,0 2 863,0 23 000,0
5 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 808,2 2 000,0 10 262,7 3 000,0
6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 46 747,5 33 706,7
2 Európai Területi Együttműködés (2014–2020) 10,7 600,0 89,3 5 330,3
3 Európai Területi Együttműködés (2021–2027) 3 236,9 9,0 26 843,0 81,0
4 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 1 000,0
5 Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 8 153,8 1 176,2
6 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 184,4 19 377,0
7 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 429,7 45 151,3
8 Vidékfejlesztési és halászati programok
1 Vidékfejlesztési Program 75 186,3 384 813,7
2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2 340,1 1 159,9
3 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 2 005,8 994,2
4 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései 31 055,2 158 944,8
9 Kohéziós politikai operatív programok 2021–2027
1 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 41 756,5 367 495,8
2 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) 189 984,1
3 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) 211 523,2 152 516,0
4 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) 20 813,8 275 848,4
6 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) 22 542,9 286 254,8
7 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 20 609,2 204 093,3
8 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 25 938,8 4 984,7
10 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 84 868,1 681 898,9
11 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) 64,0 388,8 1,9 11,2
12 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) 3 886,0 25,0 5,0
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 9 413,0 0,0 –9 413,0
Hazai felhalmozási költségvetés 308 944,4 305 755,2 –3 189,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 562 191,6 86 450,3 –3 475 741,3
XIX. Fejezet összesen 3 880 549,0 392 205,5 –3 488 3 43,5

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XX. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása 45,5 87,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 021,6
9 Egyéb működési kiadások 5 312,7
2 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 57,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 510,0
9 Egyéb működési kiadások 418,4
3 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 265,2 90,6 1,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 068,3
9 Egyéb működési kiadások 2 107,9
4 Egyéb kulturális intézmények 378,8 120,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 081,9
9 Egyéb működési kiadások 1 431,2
5 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 71,7 76,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 587,4
9 Egyéb működési kiadások 883,9
6 Szakképzési Centrumok 3 063,2 220,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 149 843,9
9 Egyéb működési kiadások 44 015,5
7 Egyetemek, főiskolák 26 095,1 3 117,1 1 560,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50 347,3
9 Egyéb működési kiadások 38 143,4
8 Egyéb történetkutató intézetek
2 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 15,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 390,5
9 Egyéb működési kiadások 365,0
9 Petőfi Irodalmi Múzeum 377,0 126,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 207,0
9 Egyéb működési kiadások 1 376,9
11 Közgyűjtemények 8 188,1 623,1 5,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 19 053,1
9 Egyéb működési kiadások 20 705,6
12 Művészeti intézmények 6 182,0 746,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16 913,9
9 Egyéb működési kiadások 9 298,3
15 Magyarságkutató Intézet 25,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 696,7
9 Egyéb működési kiadások 290,7
19 Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő 1 319,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 341,4
9 Egyéb működési kiadások 900,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Kulturális intézetek szakmai kerete 1 299,0
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása 84,1
9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Nemzeti Tehetség Program 3 552,5 190,0
2 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 9 057,7
3 Waclaw Felczak Alap 385,5
4 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 1 930,7 78,1
5 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 69,6
6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 1 100,0
7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 1 135,0
9 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére 22,7 782,2
10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 240,0
11 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása 500,7 4,0
12 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása 328,1 20,0
10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése 317,3 10,0
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
3 Emlékparkok, emlékpontok támogatása 309,0
5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 3 422,6 146,0
6 Csoóri Sándor Alap 2 500,0
7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 12 954,2 4 804,2
8 Makovecz Imre Alap 1 000,0
12 Felsőoktatási feladatok
1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 451 001,5
2 Felsőoktatás speciális feladatai 8 357,2
3 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása 11 701,7
5 Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósítása 16 162,1
13 Művészeti tevékenységek
1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 44 785,6 590,1
9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 1 673,6
11 Fesztiválok megrendezésének támogatása 1 950,0
15 Lázár Ervin Program 3 350,0 150,0
14 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 20 298,9
15 Liget Budapest projekt működtetését szolgáló kiadások 10 444,2
16 Szakképzési feladatellátás támogatása 1 577,1
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 16 507,4
51 Fejezeti általános tartalék 435,2
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 990 603,7 50 001,6 –940 602,1
Hazai felhalmozási költségvetés 29 227,9 1 567,9 –27 660,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XX. Fejezet összesen 1 019 831,6 51 569,5 –968 2 62,1

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XXI. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 684,7 209,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 281,5
9 Egyéb működési kiadások 2 163,0
2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 600,0 23,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 888,5
9 Egyéb működési kiadások 715,2
3 Nemzeti Koncessziós Iroda 4,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 139,9
9 Egyéb működési kiadások 809,5
4 Alkotmányvédelmi Hivatal 27,4 1 951,6 20,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20 084,9
9 Egyéb működési kiadások 6 732,3
5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 280,0 20 801,2 23,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 33 998,7
9 Egyéb működési kiadások 16 080,9
6 Nemzeti Információs Központ 253,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 534,0
9 Egyéb működési kiadások 3 141,3
7 Információs Hivatal 180,0 4 380,3 46,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 848,7
9 Egyéb működési kiadások 10 664,9
8 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 870,6 8,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 731,8
9 Egyéb működési kiadások 12 375,1
9 Védelmi Igazgatási Hivatal 6,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 320,7
9 Egyéb működési kiadások 207,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll 304,6
2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 39 470,0
11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 39 216,3 47 009,0
12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása 800,0
21 Nemzetközi tagdíjak 127,2
24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok 11 000,0
27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 18 611,9 4 914,7
28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 148 591,2
33 A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítása 46 617,7
34 Kormányzati szakpolitikák 15 426,1
36 A Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakmai feladatainak ellátása 1 305,5
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Osztalékbevétel 22 000,0
2 Koncessziós díjak 2 200,0
2 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 4 351,7
3 Útdíj rendszerek működtetésével összefüggő átfolyó költségek és adók 30 000,0
4 Útdíj rendszerek működtetésével összefüggő működési költségek 24 543,8
5 Útdíj rendszerek működési bevételei 54 543,8
1 – 21. cím összesen: 521 083,9 81 386,5 79 562,5 89,2
23 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 0,8 2,0 2,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 971,1
9 Egyéb működési kiadások 222,8
23. cím összesen: 1 193,9 0,8 2,0 2,4
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 522 277,8 81 387,3 –440 890,5
Hazai felhalmozási költségvetés 79 564,5 91,6 –79 472,9