Időállapot: közlönyállapot (2023.VII.13.)

2023. évi LV. törvény - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 4/9. oldal

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXI. Fejezet összesen 601 842,3 81 478,9 –520 363,4

XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XXIII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Gazdaságfejlesztési Minisztérium igazgatása 121,1 1,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 585,4
9 Egyéb működési kiadások 1 122,1
2 Nemzeti Akkreditáló Hatóság 396,1 4,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 334,2
9 Egyéb működési kiadások 258,0
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságfejlesztési feladatok
1 Gazdaságfejlesztési programok 200 374,6
3 Járműipari innovációs és fejlesztési feladatok 7 550,0
4 Ipar- és vállalkozásfejlesztési programok 5 114,9
2 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 12 653,6
3 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 54,1
4 Egyéb ágazati feladatok 7 781,3
5 Nemzetközi tagdíjak 73,6
6 Budai Egészségközpont Zrt. beruházása 13 879,6
11 Központi kezelésű előirányzatok
1 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 5 032,8
2 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 110 000,0
3 Peres ügyek 2 000,0
4 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások 1 316,0
XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 351 700,6 517,2 –351 183,4
Hazai felhalmozási költségvetés 21 435,7 0,0 –21 435,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXIII. Fejezet összesen 373 136,3 517,2 –372 619,1

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XXX. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 60,0 75,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 114,1
9 Egyéb működési kiadások 1 165,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 OECD ROK 188,7 11,2
2 Fejezeti tartalék 45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 513,8 71,2 –3 442,6
Hazai felhalmozási költségvetés 75,0 0,0 –75,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXX. Fejezet összesen 3 588,8 71,2 –3 517,6

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XXXI. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Központi Statisztikai Hivatal 787,8 544,0 27,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 924,5
9 Egyéb működési kiadások 3 357,0
4 KSH Könyvtár 5,0 2,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 217,2
9 Egyéb működési kiadások 82,7
5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 8,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 109,5
9 Egyéb működési kiadások 44,7
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 1 233,8
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 13 969,4 800,8 –13 168,6
Hazai felhalmozási költségvetés 546,0 27,9 –518,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXI. Fejezet összesen 14 515,4 828,7 –13 686,7

XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XXXII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 853,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 625,0
9 Egyéb működési kiadások 1 294,8
XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 919,8 853,1 –3 066,7
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXII. Fejezet összesen 3 919,8 853,1 –3 066,7

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XXXIII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 137,6 79,9 4,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 064,4
9 Egyéb működési kiadások 1 365,8
2 MTA Könyvtár és Információs Központ 8 015,5 18,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 873,7
9 Egyéb működési kiadások 9 025,8
5 MTA egyéb intézmények
1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 1 803,3 26,0 1,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 734,8
9 Egyéb működési kiadások 1 804,3
2 MTA Jóléti intézmények 393,1 2,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 593,7
9 Egyéb működési kiadások 393,5
3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 64,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 225,7
9 Egyéb működési kiadások 113,7
4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága 2,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 21,3
9 Egyéb működési kiadások 11,2
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 70,4
2 Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok támogatása 365,8
3 Szakmai feladatok támogatása 1 005,9
4 Nemzeti Programok 2 480,6
6 Lendület Program 3 430,3
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 30 580,9 10 415,6 –20 165,3
Hazai felhalmozási költségvetés 125,9 5,6 –120,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXIII. Fejezet összesen 30 706,8 10 421,2 –20 285,6

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XXXIV. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 MMA Titkársága
1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 174,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 130,2
9 Egyéb működési kiadások 4 792,9
2 Magyar Építészeti Múzeum 20,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 491,6
9 Egyéb működési kiadások 203,9
3 MMA Kutatóintézet 15,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 198,0
9 Egyéb működési kiadások 69,2
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 91,4
2 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása 1 595,4 16,0
3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 80,0
7 Pályázati alapok 180,0
14 MMA műemlékvédelmi beruházásai 26,1
20 Makovecz Emlékközpont 92,0
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 12 924,6 0,0 –12 924,6
Hazai felhalmozási költségvetés 252,5 0,0 –252,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXIV. Fejezet összesen 13 177,1 0,0 –13 177,1

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XXXV. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 NKFI Hivatal 4 503,1 127,8 50,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 337,8
9 Egyéb működési kiadások 3 447,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Nemzetközi tagdíjak 13 796,3
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 19 581,3 4 503,1 –15 078,2
Hazai felhalmozási költségvetés 127,8 50,0 –77,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXV. Fejezet összesen 19 709,1 4 553,1 –15 156,0

XXXVI. MAGYAR KUTATÁSI HÁLÓZAT

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XXXVI. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 MKH Titkársága 30,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 200,0
9 Egyéb működési kiadások 657,4
2 MKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek 17 566,9 3 811,1 325,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 33 437,3
9 Egyéb működési kiadások 18 320,2
3 MKH Támogatott kutatóhelyek 76,7 48,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 613,6
9 Egyéb működési kiadások 622,1
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Kiválósági és szakmai feladatok támogatása 4 351,7
XXXVI. MAGYAR KUTATÁSI HÁLÓZAT Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 62 202,3 17 643,6 –44 558,7
Hazai felhalmozási költségvetés 3 889,3 325,4 –3 563,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXVI. Fejezet összesen 66 091,6 17 969,0 –48 122,6

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XLI. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Devizahitelek kamatelszámolásai
1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 58 027,0
2 Egyéb devizahitelek kamata 8 740,9
2 Devizakötvények kamatelszámolásai
1 Nemzetközi devizakötvények 320 932,3 8 435,4
2 Belföldi devizakötvények 30 689,0 98,5
3 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 2 647,3 6 834,2
2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Forinthitelek kamatelszámolásai
1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 50 837,7
2 Államkötvények kamatelszámolása
1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 1 198 097,6 210 272,6
2 Lakossági kötvények 1 228 553,6 63 696,4
3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 119 401,2
2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 80 026,8
4 Repóügyletek kamatelszámolásai 5 441,5 4 647,4
5 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 104 073,9
3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1 Jutalékok és egyéb költségek 36 171,1
2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 2 800,0
3 Adósságkezelés költségei 2 387,0
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 144 753,0 398 058,4 –2 746 694,6
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XLI. Fejezet összesen 3 144 753,0 398 058,4 –2 746 694,6

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XLII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó 1 153 266,0
5 Cégautóadó 80 800,0
8 Játékadó 52 700,0
9 Ökoadó
2 Környezetterhelési díj 5 300,0
10 Egyéb befizetések 25 000,0
12 Rehabilitációs hozzájárulás 173 800,0
14 Kisadózók tételes adója 77 800,0
15 Kisvállalati adó 227 600,0
16 Közműadó 41 400,0
19 Kiskereskedelmi adó 249 700,0
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1 Általános forgalmi adó 7 581 422,4 992 577,6
2 Jövedéki adó 1 677 700,0
3 Regisztrációs adó 17 700,0
5 Pénzügyi tranzakciós illeték 348 300,0
7 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 54 500,0
3 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó 4 475 800,0
4 Lakossági illetékek 280 084,7
7 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 20,0
8 Gépjárműadó 101 300,0
4 Egyéb költségvetési bevételek
1 Vegyes bevételek 324 650,9
2 Központosított bevételek
1 Bírságbevételek 80 600,0
2 Környezetvédelmi termékdíjak 25 000,0
3 Egyéb központosított bevételek 24 900,0
4 Megtett úttal arányos útdíj 447 000,0
5 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 15 000,0
6 Időalapú útdíj 102 000,0
5 Költségvetési befizetések
1 Központi költségvetési szervek 32 312,9
4 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 27 000,0
6 Uniós programok bevételei
1 Kohéziós Operatív Programok 53 602,6 125 072,8
10 Vidékfejlesztési Program (VP) 165 300,0 24 700,0
11 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 1 087,5 3 262,5
12 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 392,1 19 214,8
13 Egyéb programok 8 329,1 5 788,1
15 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései 78 300,0 11 700,0
16 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Plusz 675,0 2 025,0
17 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-től 468,0 22 933,9
18 Egyéb programok 2021–2027 2 304,8 9 219,2
19 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 214 782,4 552 297,6
20 Kohéziós Operatív Programok 2021–2027 327 519,9 764 213,1
7 Egyéb uniós bevételek
2 Vámbeszedési költség megtérítése 38 600,0
24 Babaváró támogatások 226 981,9
25 Diákhitel konstrukciók támogatása 27 883,0
29 Lakástámogatások 34 543,0 147 170,0
31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás 106 000,0
32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások
4 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások 2 000,0
6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 200,0
11 Egyéb vegyes kiadások 13 200,0
12 1% SZJA közcélú felhasználása 15 200,0
19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 35,0
22 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 2 200,0
33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2 600,7
4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 5 500,0
5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 49 000,0
7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 8 500,0
9 Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 10,0
10 Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 190,0
15 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2 565,0
34 Pénzbeli kárpótlás 1 331,9
35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 61 870,0
6 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 449 000,0
7 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 20 500,0
2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
4 Járulék címen átadott pénzeszköz 652 908,5
9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 1 232 699,8
36 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai
1 IBRD alaptőkeemelés 2 656,5
2 IFC tőkeemelés 2 050,9
4 Bruegel tagdíj 39,3
7 IDA alaptőke-hozzájárulás 2 634,6
9 A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb kiadások 45,0
37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 692 415,9
38 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 690,0
40 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása 63 000,0
41 Követeléskezelés költségei 1,5
42 Alapok támogatása
2 Bethlen Gábor Alap támogatása 61 286,4 5 628,0
3 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 94 613,7
43 Rezsivédelmi Alap központi támogatása 483 016,9
44 Honvédelmi Alap központi támogatása 822 009,6
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 5 132 037,1 17 741 256,9 12 609 219,8
Hazai felhalmozási költségvetés 160 140,0 992 577,6 832 437,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 2 393 188,4 2 393 188,4
XLII. Fejezet összesen 5 292 177,1 21 127 022,9 15 834 845,8

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XLIII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek
1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 32 700,0
3 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 1 300,0
4 Bérleti díjak 1 939,0
6 Vagyonkezelői díj 2 000,0
2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek
2 Osztalékbevételek 10,0
3 Egyéb bevételek
2 Vegyes bevételek 1 000,0
4 Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása 300,0
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 112 300,0
7 Ingó- és ingatlan vagyonelemek fenntartása és őrzése 12 184,9
8 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak 27 500,0
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai 691,1 80,6
2 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása 16 884,7
3 Az MNV Zrt. működésének támogatása 6 875,7
3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 6 962,8
3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások 1 280,0
7 ÁFA elszámolás 1 000,0
9 Egyéb vagyonkezelési kiadások 7 271,1
10 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása 300,0
2 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Koncessziós díjak 12 446,0
2 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
5 Egyéb kiadások 2 262,9
3 Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 1 570,0
2 Társasági részesedésekkel kapcsolatos bevételek 3,0
3 Állami örökléssel kapcsolatos bevételek 2 600,0
4 Egyéb vagyongazdálkodási bevételek 300,0
2 Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatos kiadások 522,2
2 Társasági portfólióval kapcsolatos kiadások 0,9
3 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások 2 600,0
4 Egyéb vagyongazdálkodási kiadások 348,1
5 MVH Zrt. működésének támogatása 1 914,8
7 Fejezeti tartalék 1 564,7
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 90 163,9 22 165,0 –67 998,9
Hazai felhalmozási költségvetés 112 380,6 34 003,0 –78 377,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XLIII. Fejezet összesen 202 544,5 56 168,0 –146 376,5

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XLIV. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 104 000,0
2 Haszonbérleti díj 3 490,0
3 Vagyonkezelői díj 10,0
4 Egyéb bevételek 100,0
2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1 Termőföld vásárlás 4 351,7
2 Életjáradék termőföldért 7 890,0
3 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 609,2
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése 157,4
5 Bírósági döntésből eredő kiadások 30,0
6 Egyéb vagyonkezelési kiadások 2 192,6
7 Értéknövelő beruházások megtérítése 435,2
5 Fejezeti tartalék 435,2
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 11 314,4 3 600,0 –7 714,4
Hazai felhalmozási költségvetés 4 786,9 104 000,0 99 213,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XLIV. Fejezet összesen 16 101,3 107 600,0 91 498,7

XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

XLV. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Magasépítési beruházások
1 Egyedi magasépítési beruházások 111 099,8
4 A magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 3 916,6
2 Közlekedési beruházások
1 Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok
1 Állami vasútfejlesztési beruházások 20 885,9
2 Állami közútfejlesztési beruházások 109 645,3
4 Beruházások előkészítése 17 406,9
20 Beruházási Alap 245 000,0
XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 916,6 0,0 –3 916,6
Hazai felhalmozási költségvetés 504 037,9 0,0 –504 037,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XLV. Fejezet összesen 507 954,5 0,0 –507 954,5

L. REZSIVÉDELMI ALAP

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

L. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Lakossági rezsivédelem 917 000,0
2 Központi költségvetési szervek kompenzációja 187 333,0
3 Önkormányzatok kompenzációja 83 000,0
4 Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása 65 896,9
5 Állami tulajdonú társaságok támogatása 50 000,0
6 Versenyszektor támogatása 37 500,0
7 Energia ágazat befizetései 513 600,0
8 Bányajáradék 192 000,0
9 Légitársaságok hozzájárulása 39 300,0
10 Távközlési adó 95 600,0
11 Gyógyszergyártói adó 17 000,0
13 Rezsivédelmi Alap központi támogatása 483 016,9
15 Egyéb bevétel 213,0
L. REZSIVÉDELMI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 340 729,9 1 340 729,9 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
L. Fejezet összesen 1 340 729,9 1 340 729,9 0,0

LI. HONVÉDELMI ALAP

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

LI. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Légierő képességek fejlesztése 178 790,2 101 169,6
2 Szárazföldi képességek fejlesztése 201 346,9 227 480,5
3 Katonai infrastruktúra fejlesztése és működése 113 298,3 92 062,2
4 Egyéb fejlesztési és működési kiadások 279 343,7 116 118,2
10 Központi kezelésű előirányzatok
1 Pénzügyi szervezetek befizetései 253 400,0
2 Biztosítási adó 234 200,0
6 Honvédelmi Alap központi támogatása 822 009,6
LI. HONVÉDELMI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 772 779,1 1 309 609,6 536 830,5
Hazai felhalmozási költségvetés 536 830,5 0,0 –536 830,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LI. Fejezet összesen 1 309 609,6 1 309 609,6 0,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

LXII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Kutatási Alaprész 37 966,0 8 334,0
2 Innovációs Alaprész 58 441,5 4 386,2
3 Befizetés a központi költségvetésbe 27 000,0
4 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 4 493,1 50,0
9 Nemzeti Laboratóriumok Alaprész 10 624,0 2 824,0
19 Innovációs járulék 169 800,0
20 Egyéb bevételek 135,0 865,0
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 138 524,6 169 935,0 31 410,4
Hazai felhalmozási költségvetés 15 594,2 865,0 –14 729,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXII. Fejezet összesen 154 118,8 170 800,0 16 681,2

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

LXIII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Foglalkoztatási támogatások 10 475,0 3 525,0