Időállapot: közlönyállapot (2023.VII.13.)

2023. évi LV. törvény - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 5/9. oldal

2 Szakképzési támogatások 48 000,0 2 000,0
3 Passzív kiadások, álláskeresési támogatások 130 000,0
4 Bérgarancia kifizetések 3 000,0
5 Működtetési célú kifizetések 1 200,0
6 Start-munkaprogram 121 200,0 3 800,0
7 EU-s elő- és társfinanszírozás 84 980,0 20,0
8 Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 69 400,0 600,0
9 Egyéb bevétel 3 113,0 487,0
11 Bérgarancia támogatás törlesztése 400,0
12 Társadalombiztosítási járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető része 392 100,0
16 Válsághelyzeti támogatás 200,0
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 399 055,0 465 013,0 65 958,0
Hazai felhalmozási költségvetés 9 345,0 1 087,0 –8 258,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXIII. Fejezet összesen 408 400,0 466 100,0 57 700,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

LXV. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
2 Költségvetési támogatás
3 Eseti támogatás 61 286,4 5 628,0
4 Nemzetpolitikai célú támogatások 51 476,9 5 497,4
5 Működtetési célú kifizetések 2 545,2
6 Rákóczi Szövetség támogatása 1 850,0 150,0
7 Tematikus programok támogatása 870,3
8 Magyarság Háza program támogatása 214,6
9 Határtalanul! program támogatása 4 569,3
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 61 526,3 61 286,4 –239,9
Hazai felhalmozási költségvetés 5 647,4 5 628,0 –19,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXV. Fejezet összesen 67 1 73,7 66 914,4 –259,3

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

LXVI. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 3 171,4
2 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 1 191,2
3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 8 430,4
4 Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 252,7
5 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai 8 508,4
6 Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 1 231,6
7 Alapkezelőnek működési célra 83,5
9 Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása 23,5
15 Nukleáris létesítmények befizetései 32 934,2
16 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 7,1
18 Költségvetési támogatás 94 613,7
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 9 847,0 127 555,0 117 708,0
Hazai felhalmozási költségvetés 13 045,7 0,0 –13 045,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXVI. Fejezet összesen 22 892,7 127 555,0 104 662,3

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

LXVII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Alapból nyújtott támogatások 8 000,0
2 Működési kiadások 1 145,2
4 Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása 245,0
6 Egyéb bevételek 300,0
7 Játékadó NKA-t megillető része 12 590,0
9 Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 2 600,0
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 9 390,2 15 490,0 6 099,8
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXVII. Fejezet összesen 9 390,2 15 490,0 6 099,8

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

LXXI. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része 2 750 000,0
2 Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és nyugdíjjárulék 2 674 300,0
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 900,0
5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 46 000,0
5 Késedelmi pótlék, bírság 8 100,0
6 Költségvetési hozzájárulások
7 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel 61 870,0
8 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 449 000,0
9 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 20 500,0
7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 9 200,0
2 Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1 Nyugellátások
1 Öregségi nyugdíj
1 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 4 521 920,0
2 Nők korhatár alatti nyugellátása 467 370,0
3 Hozzátartozói nyugellátás
1 Árvaellátás 48 510,0
2 Özvegyi nyugellátás 502 610,0
4 Egyösszegű méltányossági kifizetések
2 Egyszeri segély 600,0
5 Nyugdíjprémium céltartalék 20 500,0
6 Tizenharmadik havi nyugdíj 449 000,0
4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2 Postaköltség 7 107,0
3 Egyéb kiadások 2 280,0
3 Vagyongazdálkodás 3,0 30,0
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 6 019 900,0 6 019 900,0 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXXI. Fejezet összesen 6 019 900,0 6 019 900,0 0,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop. név

LXXII. FEJEZET

2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része 335 000,0
2 Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és egészségbiztosítási járulék 1 825 000,0
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 102 000,0
5 Késedelmi pótlék, bírság 4 900,0
6 Költségvetési hozzájárulások
6 Járulék címen átvett pénzeszköz 652 908,5
10 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 1 238 099,8
7 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések visszatérítése és egyéb térítési díj bevétel 13 478,8
8 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 41 446,3
2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 116 454,4
3 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 1,0
4 Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz forgalmazással kapcsolatos bevételek 1,0
9 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 8 912,1
10 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 230,0
12 Népegészségügyi termékadó 85 100,0
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
1 Csecsemőgondozási díj 172 427,6
2 Táppénz 247 789,8
3 Egyszeri segély 450,0
4 Kártérítési és baleseti járadék 11 854,9
5 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj 392 436,1
6 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 390 909,2
7 Gyógyító-megelőző ellátás
1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 258 801,1
2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 27 283,3
3 Fogászati ellátás 87 963,2
4 Otthoni szakápolás 8 980,8
5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 12 796,9
6 Művesekezelés 38 771,1
7 Célelőirányzatok 976 937,6
8 Mentés 45 560,5
9 Laboratóriumi ellátás 24 266,1
10 Összevont szakellátás 903 608,3
12 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 7 281,1
13 Finanszírozási rendszer támogatása 31 000,0
14 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 129 659,8
8 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 237,4
9 Anyatej-ellátás 200,0
10 Gyógyszertámogatás
1 Gyógyszertámogatás kiadásai 342 428,6
2 Gyógyszertámogatási céltartalék 157 900,7
11 Gyógyászati segédeszköz támogatás
2 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása 65 068,9
3 Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás 24 477,5
12 Utazási költségtérítés 5 531,3
13 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai
1 Sürgősségi ellátás 21 376,8
2 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 106,0
3 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi szolgáltatások 3 200,4
14 Természetbeni ellátások céltartaléka 4 000,0
15 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 5 091,0
2 Postaköltség 4 084,8
3 Egyéb kiadások 669,1
5 Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 8 800,0
3 Vagyongazdálkodás 12,8 13,7
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek
1 Központi hivatali szerv 419,8 226,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 181,3
9 Egyéb működési kiadások 2 595,4
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 4 423 739,4 4 423 965,4 226,0
Hazai felhalmozási költségvetés 226,0 0,0 –226,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
LXXII. Fejezet összesen 4 423 965,4 4 423 965,4 0,0
Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 34 150 214,6 34 150 214,6 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 2 999 064,9 1 610 261,9 –1 388 803,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 605 821,6 2 479 838,7 –1 125 982,9
Központi alrendszer összesen: 40 755 101,1 38 240 315,2 –2 514 785,9

2. melléklet a 2023. évi LV. törvényhez

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. Előirányzatok és támogatások

Jogcím-
szám
Támogatási jogcím Előirányzat
(millió forintban)
Fajlagos összeg
1 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2 1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 289 508,1
3 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
4 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 6 000 000 forint/fő
5 1.1.1.2. Településüzemeltetés – zöldterület-
gazdálkodás támogatása
26 000 forint/hektár
6 1.1.1.3. Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása
7 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása 5.1.1. pontban meghatározott összeg
8 1.1.1.3.2. Településüzemeltetés – közvilágítás üzemeltetési támogatása
9 1.1.1.4. Településüzemeltetés – köztemető támogatása 6.2. és 6.4–6.5. pontban meghatározott összeg
10 1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása 7.2. pontban meghatározott összeg
11 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 800 forint/fő, de legalább a 8.2. pontban meghatározott összeg
12 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 550 forint/külterületi lakos
13 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100 forint/m3
14 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 2 forint/ki- és belépési adatok
15 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 12.2. pontban meghatározott összeg
16 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 268 858,6
17 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
18 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 137 000 forint/fő/év
19 1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát 68 500 forint/fő/év
20 1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás
21 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
22 1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 5 980 790 forint/számított létszám/év
23 1.2.2.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartással rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 2 990 395 forint/számított létszám/év
24 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
25 1.2.3.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
26 1.2.3.1.1. Alapfokozatú végzettségű
27 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 514 000 forint/fő/év
28 1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő
támogatása
1 918 000 forint/fő/év
29 1.2.3.1.2. Mesterfokozatú végzettségű
30 1.2.3.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 619 000 forint/fő/év
31 1.2.3.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 2 167 000 forint/fő/év
32 1.2.3.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
33 1.2.3.2.1. Alapfokozatú végzettségű
34 1.2.3.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 257 000 forint/fő/év
35 1.2.3.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 959 000 forint/fő/év
36 1.2.3.2.2. Mesterfokozatú végzettségű
37 1.2.3.2.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 309 500 forint/fő/év
38 1.2.3.2.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 1 083 500 forint/fő/év
39 1.2.4. Nemzetiségi pótlék
40 1.2.4.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
41 1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék felső határa 811 600 forint/fő/év
42 1.2.4.1.2. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék középértéke 622 000 forint/fő/év
43 1.2.4.1.3. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék alsó határa 249 000 forint/fő/év
44 1.2.4.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
45 1.2.4.2.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék felső határa 405 800 forint/fő/év
46 1.2.4.2.2. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék középértéke 311 000 forint/fő/év
47 1.2.4.2.3. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék alsó határa 124 500 forint/fő/év
48 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
49 1.2.5.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
50 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 4 421 000 forint/létszám/év
51 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 5 980 790 forint/létszám/év
52 1.2.5.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
53 1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 2 210 500 forint/létszám/év
54 1.2.5.2.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 2 990 395 forint/létszám/év
55 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 189 000 forint/fő/év
56 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék 480 000 forint/fő/év
57 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 251 675,6
58 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
59 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
60 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 5 928 000 forint/számított létszám/év
61 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ támogatása
62 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ 5 810 300 forint/számított létszám/év, továbbá a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény esetében további
12 648 000 forint/engedélyes
63 1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ – óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 4 429 forint/fő
64 1.3.2.3. Szociális étkeztetés
65 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás 79 610 forint/fő
66 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás 87 570 forint/fő
67 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás
68 1.3.2.4.1. Szociális segítés 25 000 forint/fő
69 1.3.2.4.2. Személyi gondozás – önálló feladatellátás 537 000 forint/fő
70 1.3.2.4.3. Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás 698 160 forint/fő
71 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen
72 1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás 5 612 200 forint/szolgálat
73 1.3.2.5.2. Tanyagondnoki szolgáltatás 5 612 200 forint/szolgálat
74 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása
75 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 318 630 forint/fő
76 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás 477 940 forint/fő
77 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás 191 160 forint/fő
78 1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak – társulás által történő feladatellátás 286 730 forint/fő
79 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
80 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás
81 1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – önálló feladatellátás 999 060 forint/fő
82 1.3.2.7.1.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózisú ellátottak – önálló feladatellátás 1 298 780 forint/fő
83 1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás
84 1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – társulás által történő feladatellátás 1 098 960 forint/fő
85 1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózisú ellátottak – társulás által történő feladatellátás 1 428 650 forint/fő
86 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás
87 1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – önálló feladatellátás 599 430 forint/fő
88 1.3.2.7.3.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – autista diagnózisú ellátottak – önálló feladatellátás 779 260 forint/fő
89 1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – társulás által történő feladatellátás
90 1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – társulás által történő feladatellátás 659 370 forint/fő
91 1.3.2.7.4.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – autista diagnózisú ellátottak – társulás által történő feladatellátás 857 180 forint/fő
92 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása
93 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 905 400 forint/fő
94 1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás 995 900 forint/fő
95 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás 543 270 forint/fő
96 1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak – társulás által történő feladatellátás 597 590 forint/fő
97 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
98 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 455 780 forint/fő
99 1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás 546 940 forint/fő
100 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek – önálló feladatellátás 273 470 forint/fő
101 1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek – társulás által történő feladatellátás 328 160 forint/fő
102 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
103 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 450 380 forint/fő
104 1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás 540 460 forint/fő
105 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – önálló feladatellátás 270 230 forint/fő
106 1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – társulás által történő feladatellátás 324 280 forint/fő
107 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
108 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 325 740 forint/fő
109 1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás 390 890 forint/fő
110 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 12 279 900 forint/engedélyes
111 1.3.2.12. Családi bölcsőde
112 1.3.2.12.1. Családi bölcsőde – önálló feladatellátás 1 568 350 forint/fő
113 1.3.2.12.2. Családi bölcsőde – társulás által történő feladatellátás 2 038 800 forint/fő
114 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet 675 400 forint/fő
115 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei
116 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása – önálló feladatellátás 781 670 forint/férőhely
117 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely – önálló feladatellátás 781 670 forint/férőhely
118 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye – önálló feladatellátás 781 670 forint/férőhely
119 1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely – önálló feladatellátás 781 670 forint/férőhely
120 1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása – társulás által történő feladatellátás 860 030 forint/férőhely
121 1.3.2.13.6. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely – társulás által történő feladatellátás 860 030 forint/férőhely
122 1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye – társulás által történő feladatellátás 860 030 forint/férőhely
123 1.3.2.13.8. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely – társulás által történő feladatellátás 860 030 forint/férőhely
124 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás 390 830 forint/férőhely
125 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás
126 1.3.2.14.1. Alaptámogatás 3 000 000 forint/év/szolgálat
127 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás 3 820 forint/feladategység
128 1.3.2.15. Közösségi ellátások
129 1.3.2.15.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
130 1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás 2 000 000 forint/év/szolgálat
131 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás 274 660 forint/feladategység
132 1.3.2.15.2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
133 1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás 2 000 000 forint/év/szolgálat
134 1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás 266 030 forint/feladategység
135 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
136 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás
137 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 7 560 900 forint/számított létszám
138 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 6 276 200 forint/számított létszám
139 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás
140 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
141 1.3.4.1. Bértámogatás 6 399 900 forint/számított létszám
142 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás
143 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 105 823,4
144 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
145 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 2 961 000 forint/számított létszám
146 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás
147 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 50.2. pontban meghatározott összeg
148 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 680,8
149 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 964 forint/fő
150 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása 2 213 forint/fő, de legalább
2 270 000 forint
151 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 1 187 000 000 forint
152 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 568 forint/fő
153 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
154 1.5.5.1. 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település 668 300 forint/település
155 1.5.5.2. 1 001–1 500 fő lakosságszám közötti település 1 060 760 forint/település
156 1.5.5.3. 1 501–5 500 fő lakosságszám közötti település 1 002 460 forint/település
157 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 307 640,6

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

1. 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcím alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok

1.1. Az e melléklet szerinti jogcímeken nyújtott támogatások 2024. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint valamely támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését. Az e melléklet szerinti támogatások megalapozottságának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti ellenőrzése a támogatást megalapozó valamennyi kritérium vizsgálatát magában foglalja.

1.2. A települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási státuszát a 2023. november 1-jei állapotnak megfelelő, az állandó lakosságszámra és ezen belül korcsoportokba tartozók esetében pedig a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium – 2023. január 1-jei állapotnak megfelelő – adatait kell figyelembe venni.

1.3. Az e melléklet szerinti iparűzési adóerő-képesség figyelembevétele a következők szerint történik:

1.3.1. Az önkormányzatok 2023. évben adatot szolgáltatnak az iparűzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparűzési adóalapról (a továbbiakban: iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap) és az annak 1,4%-át jelentő iparűzési adóerő-képességről (a továbbiakban: iparűzési adóerő-képesség).

1.3.2. A 2022. július 1-jén hatályos iparűzésiadó-rendelettel nem rendelkező önkormányzat esetében egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességként 22 000 forintot kell figyelembe venni, ezen érték és a lakosságszám szorzata az érintett önkormányzat iparűzési adóerő-képességét meghatározó adóalapja.

1.3.3. Az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2023. január 1-jén hatályos 3. §-a, illetve annak melléklete szerint kerül megosztásra. Budapest Főváros lakosságszámaként az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség számításakor a fővárosi kerületek együttes lakosságszámát kell figyelembe venni.

1.4. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2024. január 5-éig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímeken az önkormányzatokat megillető összegeket.

1.5. Az e mellékletben szereplő jogcímek szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait.

1.6. Az e mellékletben szereplő jogcímek szerinti támogatások igénylése és év közbeni módosítása az államháztartásért felelős miniszter által az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kiadott tájékoztató és értesítő alapján történik.

1.7. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

1.8. Amennyiben az önkormányzat az e melléklet szerinti támogatással érintett feladatot intézménye vagy társulás útján látja el, úgy a támogatás és az önkormányzati hozzájárulás összegét a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción biztosítja az intézménye, társulása részére. A támogatással szemben elszámolható szakmai kormányzati funkciókon a ténylegesen a szakmai feladatok ellátásával összefüggő kiadások könyvelhetők.

2. 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcím

2.1. A jogcím szerinti támogatás elszámolásának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti felülvizsgálata során, ahhoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) betekinthet az önkormányzatnál rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, az iparűzésiadó-bevallásokba.

2.2. A támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok:

2.2.1. A támogatások a 2.2.2. pont szerinti támogatás-kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

2.2.2. Az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcím és az 1.1.1.3.2. Településüzemeltetés – közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcím kivételével a támogatásokra az alábbiak szerint emelt mértékben jogosultak a legfeljebb 15 600 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok.

2.2.2.1. A kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla:

A B C D
Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége szerint
(forint)
Támogatás-kiegészítés mértéke
(%)
alsó határ felső határ maximum minimum
1 1 10 000 50 45
2 10 001 13 300 45 20
3 13 301 15 600 20 0

2.2.2.2. A kiegészítés összege a kiegészítés alapja és a kiegészítés százalékos mértékének szorzata, ahol a kiegészítés mértéke az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken és az alábbi képlet alapján határozható meg:

KM = C + (AE – A)/(B – A) * (D – C)

ahol:

KM = támogatás-kiegészítés százalékos mértéke,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a kiegészítés mértékének számítása szerinti paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

A–D = a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó 2.2.2.1. pont szerinti paramétertábla oszlopai szerinti értékek.

2.3. Az 1.1.1.2. Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcímre, az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímre és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása jogcímre vonatkozó közös szabályok:

2.3.1. A kiválással érintett önkormányzatnak az 1.1.1.2. Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcímet, az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímet és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása jogcímet meghatározó alapadatokat lakosságarányosan meg kell osztani a 2014. évben megalakult önkormányzattal. Amennyiben a 2014. évben megalakult önkormányzat és az az önkormányzat, amelyből kivált, megállapodik az érintett jogcímek szerinti támogatást megalapozó adatok két település közötti megbontásáról, úgy e támogatásokat az önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.

2.3.2. Amennyiben a Központi Statisztikai Hivatal 2022. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímet, az 1.1.1.4. Településüzemeltetés – köztemető támogatása jogcímet és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása jogcímet meghatározó megalapozó adatai eltérnek az ezen időpont szerinti tényleges adatoktól, úgy az OSAP-jelentés 2024. június 30-áig történő javítása alapján az érintett jogcímek szerinti támogatásokban történő változások finanszírozása augusztus hónaptól történik.

3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím

3.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2023. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.

3.2. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

3.3. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.

3.4. A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi paramétertábla szerint kell figyelembe venni:

A B C D
Lakosságszám Elismert köztisztviselői létszám
alsó határa felső határa minimum maximum
1 Községek
2 2 000 3 000 6 8
3 3 001 5 000 8 14
4 5 001 11 654 14 23
5 Városok
6 1 713 5 000 10 19
7 5 001 10 000 19 26
8 10 001 20 000 26 40
9 20 001 34 900 40 58
10 34 901 43 242 58 85
11 Megyei jogú városok
12 30 056 60 000 76 135
13 60 001 100 000 135 200
14 100 001 195 428 200 282
15 Fővárosi kerületek
16 22 391 60 000 64 112
17 60 001 100 000 112 131
18 100 001 129 769 131 157

3.5. A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:

SZAL = C + (ÖL – A)/(B – A) * (D – C) két tizedesre kerekítve

ahol:

SZAL = számított alaplétszám,

ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a községi székhelyű közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a számításkor figyelembe venni,

A–D = az elismert hivatali létszám számításakor alkalmazandó 3.4. pont szerinti paramétertábla oszlopai szerinti érték.

3.6. A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:

EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve

ahol:

EHL = elismert hivatali létszám,

SZAL = számított alaplétszám,

Ka = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszámától függő korrekciós tényező (3.7. pont szerinti paramétertábla értékei),

Kb = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok területén működő nemzetségi önkormányzatok – 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő – számától függő korrekciós tényező. Értéke 0–1 nemzetiségi önkormányzat esetén 0, 2–3 nemzetiségi önkormányzat esetén 0,04, 4–8 nemzetiségi önkormányzat esetén 0,07, 9 vagy több nemzetiségi önkormányzat esetén 0,1,

Kc = amennyiben a közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat, úgy az értéke 0,04, egyébként 0.

3.7. A 3.6. pont szerinti a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok számától és együttes lakosságszámától függő Ka korrekciós tényezőt az alábbi paramétertábla tartalmazza:

A B C
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok Ka korrekciós tényező
száma együttes lakosságszáma
1 2–5 3 000 fő alatt 0,13
2 6–7 0,15
3 8–9 0,17
4 10 vagy több 0,19
5 3–5 3 000–5 000 fő között 0,12
6 6–7 0,14
7 8–9 0,16
8 10 vagy több 0,18
9 3–5 5 000 fő felett 0,06
10 6–7 0,08
11 8–9 0,10
12 10 vagy több önkormányzat 0,12

3.8. A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az 5000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról.

3.9. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,

b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint

kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított támogatás – közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított – együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

3.10. A közös önkormányzati hivatal esetében a hivatalhoz tartozó kirendeltségeknél dolgozók személyi kiadásai kizárólag abban az esetben számolhatók el az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen kapott támogatással szemben, ha a dolgozókat a közös önkormányzati hivatali intézmény foglalkoztatja.

4. 1.1.1.2. Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím

4.1. A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.

4.2. A belterületre vonatkozóan az állami alapadatok és adatbázisok kezelésére a Kormány által rendeletben kijelölt országos illetékességű földmérési és térinformatikai szervezet által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2022. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

5. 1.1.1.3. Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása jogcím

5.1. Az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímen a támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 Közvilágítás kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

5.1.1. A támogatás fajlagos összege

a) főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 425 000 forint/km,

b) 10 001–40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 411 000 forint/km,

c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 335 000 forint/km.

5.1.2. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében az OSAP-jelentés „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével.

5.2. Az 1.1.1.3.2. Településüzemeltetés – közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcímen a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével.

5.2.1. A támogatás összege nem haladhatja meg a közvilágítás teljes éves nettó működési kiadásának az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi.

5.2.2. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

5.2.3. A támogatás önkormányzatonkénti összegének meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

5.2.4. A támogatás szempontjából kizárólag a 064010 Közvilágítás kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

6. 1.1.1.4. Településüzemeltetés – köztemető támogatása jogcím

6.1. A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével.

6.2. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, amelyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, amelyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak, vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.

6.3. E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.

6.4. Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint.

6.5. A támogatás fajlagos összege

a) megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetében: 85 forint/m2,

b) 10 001–40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 115 forint/m2,

c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 85 forint/m2.

6.6. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01–04. sorok” adatai alapján kell figyelembe venni.

7. 1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása jogcím

7.1. A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása és 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

7.2. A támogatás fajlagos összege

a) főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 485 000 forint/km,

b) 10 001–40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 311 000 forint/km,

c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 245 000 forint/km.

7.3. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.

8. 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím

8.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.

8.2. A támogatás minimális összege

a) az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,6 millió forint,

b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint,

c) az egyéb települések esetében: 4,8 millió forint.

9. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcím

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2023. január 1-jei száma alapján.

10. 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím

10.1. A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,

b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából

gondoskodnak.

10.2. A támogatás a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

10.3. A támogatást az önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak el.

10.4. A támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése, valamint

b) a 052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

11. 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása jogcím