Időállapot: közlönyállapot (2001.XI.7.)

72/2001. (XI. 7.) OGY határozat

a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumát;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítő okirat letétbe helyezéséről gondoskodjék.