Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.21.)

100/2001. (XII. 21.) OGY határozat

a Nemzetőrség létrehozásáról * 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Nemzetőrség létrehozása érdekében az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a haderőreform végrehajtásával párhuzamosan szükségesnek tartja létrehozni önálló fegyveres erőként a Nemzetőrséget.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2002. április 1-jéig hozzon létre előkészítő bizottságot a Honvédelmi Minisztériumban a Nemzetőrség rendeltetésének, feladatainak, szervezeti felépítésének, irányítási rendjének, finanszírozásának vizsgálata, illetve kidolgozása érdekében. A bizottság készítse elő a Nemzetőrségről szóló törvényjavaslatot, továbbá a Nemzetőrség létrehozásával kapcsolatos további törvénymódosításokat.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az előkészítő bizottság munkája alapján kidolgozott törvényjavaslatot és a szükséges törvénymódosításokat 2002. december 31-ig terjessze az Országgyűlés elé.


  Vissza az oldal tetejére