Időállapot: közlönyállapot (2003.XI.26.)

129/2003. (XI. 26.) OGY határozat

az 1932–1933. évi nagy ukrajnai éhínség 70. évfordulójára * 

Az Országgyűlés

– megerősítve a Magyar Köztársaság elkötelezettségét az Alkotmányban lefektetett demokratikus alapjogok;

– a demokrácia és az emberi jogok eszméi iránti elkötelezettség jegyében;

– annak tudatában, hogy a nemzetközi dokumentumokban és egyezményekben deklarált sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető emberi jogok tiszteletben tartása és védelme az államok első rendű kötelessége;

– azon meggyőződésében, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak mint az egyetemes emberi jogok részének tiszteletben tartása és érvényesülése a béke, az igazságosság, a biztonság, a stabilitás és a demokrácia lényegi tényezője;

– újólag kinyilvánítja, hogy a Magyar Köztársaság tilalmaz és elítél minden olyan politikát, amely valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséget vagy kisebbséghez tartozó személyt nemzetiségi hovatartozása miatt üldöz, bántalmaz, életkörülményeit nehezíti, jogai gyakorlásában akadályozza, illetve valamely kisebbség erőszakos ki- és áttelepítésére irányul;

– határozottan elítéli mindenfajta diktatórikus rendszert, illetve diktatúrára való törekvést, amely megfosztja állampolgárait az emberi méltóságtól és elidegeníthetetlen szabadságjogaitól;

– elítéli a faji, nemzeti és etnikai eredetű diszkrimináció minden fajtáját, különösképpen annak olyan súlyos eseteit, melyek népcsoportok megsemmisítésére, genocídiumra irányulnak.

1. Az Országgyűlés az 1932–1933. évi nagy ukrajnai éhínség november 29-i 70. évfordulóján mély megrendüléssel emlékezik az emberiség történelmének e szörnyű tragédiájára és az ukrajnai népirtás áldozataira.

2. Az Országgyűlés kifejezi a magyar nép szolidaritását és együttérzését a szovjet sztálini rendszer által mesterségesen és szándékosan előidézett éhínség mintegy 7 millió, köztük 3 millió áldozatul esett gyermek hozzátartozói, leszármazottai, illetve túlélője iránt.